Mine områder
Hjelp

Varemottak tilbake i tid: midlertidige lagerverdier

av Kristoffer Tjemsland1
Status: Åpen

Eksempel, problemstilling:
Varer blir bestilt 1.10.2018 og blir fysisk levert på lageret 31.10.2018, men man får av en eller annen grunn ikke tatt varemottaket før 1.11.2018. Da blir ikke midlertidig lagerverdi med i rett periode.

 

Løsning i dag:

Snu bunten og før den i rett periode.

 

Ønsket løsning (idé):

Vår testing viser at trans. dato på ordrelinjenivå blir med over til hovedboken ved bokføring av midlertidige lagerverdier. Vi ønsker derfor at når man redigerer datoen i trans. dato -feltet slik at den blir avvikende fra ferdigmeldingsdato, så blir bilagsdato/valuteringsdato lik trans. dato på ordrelinjenivå. Trans.dato bør derfor være med i vinduet for varemottak, og kan f.eks. hete "Varemottak tilbake i tid", e.l. 

 

Da unngår man å måtte ta manuelle korreksjoner ved perioderapportering. Jeg vil tro det er et ganske vanlig scenario at man av og til må registrere inn varer etter at de er fysisk levert. Jeg vil også tro at person(ene) som har ansvar for varemottak ofte heller ikke har noe med regnskap å gjøre, noe som vil være en stor feilkilde da det lettere blir glemt at man må snu x antall bunter for å få slike varemottak i rett periode.

 

Mvh

Kristoffer Tjemsland

Tveit Regnskap AS

2 Kommentarer
av Per Øyvind Trydal

Hei

 

Dette finnes det allerede en løsning på i dag. Det er ikke transdato som brukes ifm bokføring av midlertidige lagerverdier, men ferdigmeldingsdato og denne kan man sette manuelt ved å bruke feltet "Manuell ferdigmeldingsdato"

av Kristoffer Tjemsland1

Takk!

 

Jeg sendte inn henvendelse til AO partner-support, og de sa det ikke var noen felt man kunne hente frem for å utføre dette. Så de ba meg opprette "feature request". 

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"