Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

"oppheve" 16-timers begrensning

av Anonymous (Oppdatert ‎24-10-2019 14:17 av Gunnar Glendrange VISMA )
Status: Implementert

Vi har ansatte som enkeltdager jobber mer enn 16 timer. Vi har derfor behov for at begrensninger på 16 timer oppheves. Det finnes 24 timer i døgnet, og det må det være mulig å utnytte

 

16 Kommentarer
av Gunnar Glendrange

Hei du, er nysgjerrig på dette ... jobber person virkelig mer enn 16 timer i døgnet?  eller er det registrering din som er litt spesiell?   

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Ja, vi har ansatte som i forbindelse med visse arbeidsoppgaver jobber mer enn 16 timer pr. dag.

Jeg tar meg selv som eksempel; Et dagsmøte i Oslo-regionen tidligere i år (der jeg er forhindret fra å dra dagen før) innebærer at jeg må ta morgenflyet ut og kveldsfly hjem. Da går jeg hjemmefra 03:30 og er tilbake 22:30.

Vårt ønske er at prosjekttimer og fleksitimer kan registreres uavhengig. Det vil si at for min reise trenger vi å registrere 19 prosjekttimer på de(t) aktuelle prosjektet(ene) og 11,5 timer fleksitid (overskytende på 7,5t).

Vi trenger et system der fleksitimer og prosjekttimer kan være de samme timene.

Vi bruker "Time" til å registrere prosjekttimer (Grunnlag for rapportering). Registrering av fleksitid er et behov, for holde orden på avspasering. Alle har fastlønn og timene fra "Time" lønnes ikke. 

av Gunnar Glendrange

Hei du, takk for utfyllende opplysninger, veldig godt å kjenne til faktiske situasjon / opplevd behov!

En reise vil jo fort vare i mer enn 16 timer en dag, og som du skriver ... det "lønnes ikke".

Vi ønsker heller ikke at det skal være behov for å registrere samme timer flere ganger, jfr det du skriver om fleksitimer og prosjekttimer. Det er mulig å registrere fleksitimer på prosjekter, så det burde du få sett nærmere på, evt med bistand fra partner/support.

Så får vi generelt vurdere prioriteringen av det faktiske ønske, en variant hvor man kan registrere "timer" ... som ikke er ordinære arbeidstimer kunne være en ide (jfr også arbeidsmiljøloven).

 

 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Med at timer "ikke lønnes" mener jeg at de ikke overføres til lønnssystemet. Timene avspaseres eller avlønnes på et senere tidspunkt.

Vi ser at dere ikke vil tilrettelegge for å registrere samme timer flere ganger. Det kan vi ved opplæring av våre ansatte forholde oss til.

Men at de siste 8 timene av døgnet ikke kan brukes kan vi ikke godta. Dersom "time" skal være et verktøy for oss fremover må dere ta inn over dere at døgnet faktisk har 24 timer.

av Anne Stine Kjelstad

Dette er et problem på en av våre kunder også.

De fører timene sine i Time og disse skal overføres til Visma Lønn. kunden selv tar ut excel rapporten i Calendar for å få oversikt over prosjektføringene.

Flexitimer vises ikke i denne rapporten, fordi det ikke er lønnsgrunnlag, og derfor må timer arbeidet en dag føres + det som utgjør flexitid. Kunden har ikke overtidsgodtgjørelse i alle tilfeller. 

Det hadde vært veldig fint om grensen på 16 timer kunne oppheves. 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei! Vi har en annen utfordring med 16-timers regelen. Det går på diverse lønnstillegg som Visma.net Time oppfatter som arbeidede timer. Dette kan medføre at vi kommer langt over 16 timer pr.dag. Ett eksempel: Våre folk jobber 8 timers dager. I tillegg kan de legge inn 8 timer tungtmaskintillegg og 8 timer 20% overnattingstillegg på ordinær timelønn. Ingen av disse tilleggene skal oppfattes som arbeidede timer, da de alle er utført innenfor de ordinære 8 arbeidstimene. Det er ikke mulig å angi på "lønnsarten" at dette ikke er arbeidstid, men lønnstillegg. Dermed får våre ansatte ikke lagt inn alle sine tillegg på en og samme dag, da systemet teller både timer og tillegg som arbeidede timer og går i feilmelding.

Vi stemmer for at 16-timers regelen fjernes fra systemet.

av Gunnar Glendrange

Ja, en god del som ønsker det. Og/eller på en måte hvor antall ikke inngår i "antall timer" - som du selv skriver.

Det aller beste hadde vært om den ansatte ikke å registrere slikt tillegg selv, men at det skjedde automatisk.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei igjen. Slik systemet er i dag så er det ikke optimalt for oss og vi må vurdere om vi skal fortsette å bruke det. Vi kan ikke lage regler for å legge inn automatiske tillegg, disse er variable hos oss. Dermed går ikke det du foreslår. Vi mener at det burde finnes et parameter på lønnsarten som angir hvorvidt arten skal inngå i antall arbeidede timer eller om det er en "stykk" art (altså som ikke inngår i timetelleverket)

Det er stor frustrasjon blant våre ansatte, pga. at de ikke får lagt inn alle tilleggene de har krav på. Dette medfører også tilleggsarbeid for meg, da jeg må legge inn mye manuelt direkte i Visma lønn. Dette medfører at våre ansatte ikke kan følge opp at de har mottatt de tilleggene de rettmessig har krav på.

av Gunnar Glendrange

Hei igjen, Anne

Jeg har stor forståelse for det!  Vi ønsker en slik mulighet, helt kart!  Når kan jeg ikke si ennå, dessverre.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei GG,

vi setter vår lit til at du tar ansvar og trykker på de rette knappene som resulterer i at programmet blir hensiktsmessig og kan fungere i daglig bruk for en stor yrkesgruppe.  

Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland

Hei, 

 

Vi har også en kunde som ønsker å registrere 28 timers vakter, hvorav 4 av dem sovende. Regner med at de sovende timene kan ordnes på et vis, men er det gjort noe på saken om å kunne registrere over 16 timer på en vakt/et døgn?

Olga Myrvold
CHAMPION *
av Olga Myrvold

Tar opp denne. Vi har problemer med den begrensning. I noen tilfeller ansatte jobber lengre dager mandag-torsdag og har fri på fredag, da det er behov å registrere mer enn 16 timer. 

På et annet selskap har vi brøyting, så der kan bli veldig lange arbeidsdager, alle timer skal gå til utbetaling. Blir det ikke løsning snarest, så må vi bytte system. Veldig dumt at dere ikke opplyser om slike begrensninger når dere "selger" programmene....

av Gunnar Glendrange

Hei dere, for en tid tilbake kom det en nyhet hvor man kan registrere tillegg og andre ting, som ikke inngår i "antall timer". 

Se skjermbilde til illustrasjon. Jeg vil anbefale at dere å kontakte deres Visma partner evt support for å høre mer om disse muligheter, ved behov. Forhåpentligvis får dere løst behovene på en fin måte!

tillegg.JPG

av Gunnar Glendrange
Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland

Hei igjen, 

 

Nå ser det ut som at det har kommet en endring her? Jeg får registrert 24 timer på vanlig timelønn hvis personen ikke har planlagt arbeidstid. For ansatte som har det får jeg registrert timer i tillegg til arbeidstiden, da legger timene utenom normal arbeidstid seg under Ekstratid. Da ser dette ut til å fungere slik vi ønsket. Supert! 🙂 

av Gunnar Glendrange

Så bra, hyggelig å høre (ja, stemmer det!). Takk for tilbakemeldingen!

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"