Mine områder
Hjelp
Iren Gjengstø
PARTNER

Balanse for sykt barn - timer

av Iren Gjengstø (Oppdatert ‎21-10-2021 14:13 av Wenche_Jacobsen VISMA )
Status: Akseptert - Ikke Planlagt

Ser at balanser for sykt barn og egenmeldinger er tilgjengelig i Calendar for ansatte nå. Dette er bra, men jeg får allerede tilbakemeldinger på misvisende informasjon ang balansen for sykt barn.

Mange arbeidsgivere er mer fleksible enn det loven i utgangspunktet sier når det gjelder sykt barn. Det er mange arbeidsgivere som tillater "timeregnskap" på sykt barn. Dvs at man kanskje har noen timer sykt barn per dag og ikke er borte full dag. 

 

Konkret eksempel tilsendt fra en av våre kunder: En ansatt har registrert 3 timer sykt barn pr dag i 5 dager. Dette utgjør 15 timer, som tilsvarer 2 dager. I balansen står det at hun har brukt opp 5 dager sykt barn. Det blir feil og misvisende for de ansatte med tanke på hvor mye de faktisk har brukt. Selv om lovverket hovedsakelig opererer med hele fraværsdager, så har digital inntektsmelding åpnet for bruk av timeregnskap i forbindelse med overskridelse av arbeidsgivers grense for søknad om refusjon av omsorgspenger. Ser derfor ikke noen grunn til at det ikke skal være mulig å vise som timer i balansene. 

 

Ber derfor om at balanser for sykt barn også skal vise timer, slik at de ansatte til enhver tid vet hvor mye av kvoten de faktisk har brukt. Alternativt at det er en firmasetting iht hva selskapet faktisk benytter (tillate timeregistreringer eller kun hele fraværsdager i registreringen av sykt barn) som styrer om det skal vises timer eller dager i balansen for de ansatte.

 

Kan også nevne at det ikke er alle selskaper som nødvendigvis ønsker å vise balansene, så det kan også være en potensiell firmainnstilling.   

2 Kommentarer
Mariann-S
CONTRIBUTOR *
av Mariann-S

Er dette problemet løst nå? jeg har også en arbeidsgiver som enten ønsker sykebarn i timer eller alternativt ikke vise det. Slik det er nå gir det misvisende informasjon for både ansatte og ledere. 

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid
Status changed to: Status: Akseptert - Ikke Planlagt
 
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"