Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Oversiktlig lønnsslipp

av Anonymous (Oppdatert ‎18-10-2021 09:30 ( )
Status: Akseptert - Planlagt

Vi ønsker en mer oversiktlig lønnsslipp. Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra ansatte som mener lønnsslippen fra Payroll er rotete og uoversiktlig. 

110 Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous (Oppdatert ‎25-11-2021 15:13 ( )

Den enkelte reiseregningen bør fremkomme i en samlet sum på lønnsslippen. Slik det er satt opp i dag med summer pr lønnsart er det vanskelig/umulig for den ansatte å kunne sjekke hvilke utlegg/reiser de har fått oppgjør for. Hver reiseregning har et eget nummer, sum pr nummer inkludert beskrivelsen på regningen må fremgå.

av Jens Erik Mjølnerød (Oppdatert ‎14-10-2021 13:52 ( )

På dagens lønnslipp får man ikke opp hva man har fått på tidligere lønnsutbetalinger dersom ikke lønnarten er med på den aktuelle månedskjøring.

Den ansatte får ikke oversikt over hva han/hun har fått i lønn til enhver tid siden det ikke kommer.

 

Det er viktig at lønnsslippen blir opplysende og at den faktisk ikke blir dårligere enn før. Vi har fått negative kommentarer på dette fra kunder som ønsker oversikt.

 

Det er først og fremst PDF utgaven vi tenker på.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous (Oppdatert ‎14-10-2021 13:30 ( )

Vi vil svært gjerne ha en mer oversiktlig lønnsslipp med mellomrom og summer for de ulike gruppene:

Sum lønn

Sum skattepliktige naturalytelser

Sum trekk (eks kantine)

Sum skattetrekk (eks tabell og prosent)

Sum reiser og utlegg

Dette vil gjøre det lettere for den ansatte å lese og å kontrollere lønnsslippen.

Bård Haugsrud
PARTNER
av Bård Haugsrud (Oppdatert ‎14-10-2021 13:59 ( )

Hei!
En ansatt har fagforeningstrekk.

 

Nederst på lønnsslippen (pdf) står det slik f.eks:

 

Til Utbetaling : 5600 

 

Deretter trukket fagforening    600

Ansatt NN                                 5000

Sum                                          5600

 

Dette er misvisende: Sum utbetaling er 5000 og design av summer bør vise dette.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous
Status changed to:

Tusen takk for idéen din Nina.

 

Dette er allerede lagt inn i vår roadmap for utvikling, da flere har meldt inn det samme ønske. Foreløpig er det ikke lagt noen plan for når dette kan bli implementert. Følg med videre og denne idéen vil bli oppdatert til “Implementert” når funksjonaliteten er tilgjengelig.

 

Med vennlig hilsen

Wenche Jacobsen

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous
Status changed to:

Hei Bård.

 

Idèen er akseptert og lagt inn i roadmap. Idéen ligger her til det er utviklet og releaset versjon til kundene.

 

Med vennlig hilsen

Wenche

ToreBerg_LP
CONTRIBUTOR ***
av ToreBerg_LP (Oppdatert ‎14-10-2021 13:25 av Hanna Eid VISMA )

Når ansatte har betalt for overtid bør ikke ordinær timesats vises på lønnsartlinjene for overtid, men de faktisk benyttede satsene slik at de ansatte kan antall timer - timesats - og beløp for egen kontroll.

 

Det er også meget misvisende at det står et beløp på TIL UTBETALING oppe på lønnsslippen og hvis den ansatte er trukket fagforeningskontingent så splittes utbetalingsbeløpet lenger nede i to transaksjoner.

 

 

TIL UTBETALING - da tenker ansatte på det de skal motta.

Linda68
CONTRIBUTOR **
av Linda68 (Oppdatert ‎15-10-2021 16:03 ( )

Visma Payroll

Hittil verdier på lønnsslipp viser kun hittil verdier på lønnsarter som er brukt på gjeldende lønnskjøring. Dette er svært misvisende. 

av Anne Stine Kjelstad

Når en ansatt har pålagt trekk i lønn fremkommer trekket under "Beskrivelse" på lønnsslippen.

Det fremkommer en linje med betalingen som går til kreditor og en linje med betalingen som går til den ansatte. Og så kommer summen av disse som uthevet sum.

 

Dette opplever vi at skaper en del forvirring og unødvendige spørsmål til support.

Vi mener at dette kan vises på en mer oversiktlig måte ved at betalingen til den ansattes konto er uthevet.

av Ivar Helgeland - Dataplan (Oppdatert ‎01-09-2020 09:00 av Ivar Helgeland - Dataplan PARTNER )

Helt enig! Dette skaper også utfordringer når man setter sluttdato på lønnsart midt i året. 

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Enig. Det er stor forskjell, i negativ retning, mellom lønnsslippen fra Visma Lønn vs Visma.net Payroll.

Lma
PARTNER
PARTNER
av Lma

Og gjerne med mer mulighet for å stille inn selv hva som skal være med av f.eks hittilverdier o.l

Dagny H. Austlid
CONTRIBUTOR ***
av Dagny H. Austlid

Vi får også tilbakemeldinger fra ansatte om "mangler" på lønnslipp ifht hva H&L leverte.

Akkumulert antall overtidstimer og andre tillegg- pr nå vises kun det som  vedr aktuell måned.

 

Fravær:

Oversikt brukte feriedager og antall brukte egenmeldinger- feriedager sees i employeeappen, men savner en akkumulator for bruk av egenmeldinger og fravær pga sykt barn. 

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum (Oppdatert ‎18-10-2021 09:38 ( )

Har i dag sett en lønnsslipp fra Payroll for første gang og vet det jobbes med endringer knyttet til denne. 🙂 Dette er mine første tanker til generelle forbedringer:

- formatering av bankkontonummer slik xxxx xx xxxxx

- formatering av fødselsnummer slik ddmmåå xxxxx

- formatering av organisasjonsnummer slik xxx xxx xxx

- kutte ut to desimaler der det er ,00. Tanker da på f.eks. stillingsprosent, årslønn, månedslønn, tabelltrekk, prosenttrekk (ører er aldri aktuelt for de to sistnevnte)

- Ønsker mulighet til lønnsslipper helt uten ører for de som har valgt å kunha hele kroner i alle sammenhenger ifm. lønn.

- "Til Utbetaling" endres til "Til utbetaling"

- Ønsker informasjonsfelt til de ansatte med informasjon om hvor/hvordan de tar kontakt om det skulle være noe ifm. lønnskjøringen. Dette burde ha vært en lovpålagt opplysning på alles lønnsslipper! Det er alt for mange i dag som surrer med å få kontakt med lønningskontoret til sin arbeidsgiver.

- For øvrig er jeg enig med de som ønsker å få opplysninger som man har blitt vant med fra lønnsslipper produsert i Visma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn med videre over på lønnsslippene i Payroll.

- Ønsker kun logo og den ansattes navn og adresse i øvre venstre hjørne

- Ønsker arbeidsgiverinformasjonen i øvre høyre hjørne

- Ønsker bilens navn og reg.nr. flettet inn på lønnslinjen for firmabil

- Vil ikke se tekst om fagforeningstrekk der det er uaktuelt

- Vil ikke se tekst om negativ lønn der det aldri benyttes

- Ønsker prosentsats flettet inn på linjen for prosenttrekk

- Ønsker tabellnummer flettet inn på linjen for tabelltrekk

- Ønsker tydeligere markering der det mangler skattekort og derfor blir 50% trekk

- Ønsker valgri flettet tekst inn i overskriften, f.eks. "Lønnsslipp desember 2020 - normalt skattetrekk"

Kari Nylund2
PARTNER
av Kari Nylund2

Har også fått ønske om at "Til utbetaling" er det som utbetales til lønnskonto.  For de som har trekk til eks. fagforening, utleggstrekk/andre trekk er disse beløpene inkluder i den uthevede summen "Til utbetaling".

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum (Oppdatert ‎21-10-2021 08:57 ( )

Hei,

 

Nå i dag vises de ansattes vanlige timesats i headingen på lønnsslippen. Har de en lønnslinje med f.eks. 50% overtid vises den linjen også med den ordinære timesatsen. Tar man antall ganger sats på den lønnslinjen får man altså ikke summen som står der. Har derfor nå valgt å ikke vise satsen i det hele tatt. Men ønsker meg en løsning slik vi er vant med fra H&L og det er at den faktiske timesatsen for beregningen vises.

 

Mvh

Nils

Randi Fjellheim
CONTRIBUTOR *
av Randi Fjellheim

Vi ønsker i tillegg at faktor er synlig på lønnsslippen

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum (Oppdatert ‎18-10-2021 09:34 ( )

Hei,

 

Kommer fra H&L og har vært flittig bruker av både fast melding og periodemelding (kun for inneværende måned) på lønnsslippene. Ofte må ting forklares litt og da er disse feltene fine å ha til det. Har alltid ønsket meg enda bedre funksjonalitet på dette området i H&L men skjønner at dette ikke eksisterer i det hele tatt i Payroll. Ønsker meg derfor denne funksjonaliteten.

 

I tillegg ønsker jeg meg mulighet til å skrive et lengre notat som kan henges ved individuelle lønnsslipper ved behov. Ansatte sliter allerede med å forstå lønnsslippene sine (regnestykker som ikke stemmer på lønnslinjene bidrar jo også til det) og blir det korrigereringer osv. blir det fort veldig komplekst. Da kan det være fint å kunne skrive ned en forklaring som både lagres i systemet og som følger med som vedlegg til lønnsslippen til den ansatte.

 

I tillegg bør det bli mulig å legge inn opplysninger om hvor og hvordan man skal henvende seg om man vil snakke med noen om lønnsslippen. Dette er altså en fast opplysning som skal ligge på alle lønnsslipper og burde ha vært lovpålagt.

 

Mvh

Nils

Merete 201070
CONTRIBUTOR **
av Merete 201070

Ja periodemelding hadde vært veldig nyttig

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous (Oppdatert ‎24-02-2021 15:40 ( )

Skulle gjerne kunne sett lønnsartnummeret foran navnet på selve lønnsarten.

 

av Thomas J Andreassen

En lønnsart som tidligere har vært utbetalt syns ikke på lønnsslippen under kolonnen "Hittil i år" dersom den ikke er med på lønnskjøringen.

 

Eksempelvis om bonus blir utbetalt i februar vil den ikke syns på lønnsslippen for mars, april osv.

Dette gjør det uoversiktlig for de ansatte.

 

Alle lønnsarter (utbetalinger) som har vært brukt burde vises på hittil i år på lønnsslippen. 

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Er det mulig? Ja, godt du påpeker denne alvorlige mangelen!

av Jens Erik Mjølnerød

Hei

Mange blir overrasket når dette faktisk ikke er på plass. Dette burde være med på lønnsslippen.

else-Karin
CONTRIBUTOR *
av else-Karin

Veldig viktig å få på plass! Lønnsslippen er direkte misvisende uten å hensynta alle transaksjoner på hittil i år

Beda Myklebust
CONTRIBUTOR *
av Beda Myklebust

Vi savner å markere linjer som kun innberettes og ikke utbetales med stjerne og en forklaring

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Når bilindustrien bygger nye biler tar de utgangspunkt i det beste de har klart å utvikle til nå, og prøver å flytte listen enda høyere for neste modell. Det kan virke som om Visma har en helt annen filosofi for sin virksomhet dessverre. Og vi kunder må derfor gå nye runder med å ønske oss brukervennlighet og funksjonalitet som vi har kjempet frem over mange år tidligere. Skjønner derfor veldig godt frustrasjonen som ofte preger innlegg her på Community. Og føler det som regel blir en enveisdialog som da fort gjør at brukere resignerer. En viktig ressurs blir dermed ikke utnyttet optimalt etter min mening.

LNO
CHAMPION ***
av LNO

Jeg har jobbet med lønn i over 20 år med Huldt og Lillevik og Aditro Lønn.

Payroll virker dessverre som et system hvor de ikke har tenkt på å forbedre de systemene de allerede har, nei. 

runaberg
CONTRIBUTOR **
av runaberg

Vi har nettopp startet med Visma.net Payroll og ser allerede et behov for å utvikle informasjonen på lønnsslippene. Våre ansatte kommer stadig tilbake med spørsmål om hvorfor beløp til utbetaling ikke stemmer etter å ha trukket fra skatt. Det ansatte her glemmer/ikke har kjennskap til, er at naturalytelser står oppført som grunnlag for beregning av skatt, men påvirker ikke beløpet til utbetaling. Det er ingen ting som fremkommer av lønnsslipp at disse beløpene ikke gjør det. I Visma Lønn som vi brukte tidligere, sto det oppført som merknad på den enkeltes lønnsslipper som "beløp merket * påvirker ikke beløp til utbetaling". Hørte av support at dette ikke var noe som var mulig i Payslip i dag, så mitt ønske er at dette gjøres noe med for å slippe alle spørsmål fra ansatte i fremtiden 🙂

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Helt enig! Lønnsslippen (og stort sett alle andre rapporter) i Payroll er et stort tilbakeskritt når det kommer til brukervennlighet. Her er det bare å fortsette å si klart og tydelig ifra folkens for dette må løftets høyt på prioriteringslisten hos Visma. Er et kredittkort med hele nummeret presentert i en lang sammenhengende tallrekke på fronten brukervennlig? Nei, og alle utstederne har skjønt det! Visma må bare lande en politikk i forhold til hva de selv mener er brukervennlig så vi ikke kaster bort tiden vår på å komme med ønsker de likevel ikke er enig i. Hva tenker dere f.eks. om et bankkontonummer? Lang tallrekke eller formatert? Og hva med beløp, formatert eller uformatert?

Linda Wang
CONTRIBUTOR ***
av Linda Wang

Jeg har nå begynt å bruke Payroll i det nye firmaet jeg nettopp har begynt i, og jeg må si jeg er ikke mye imponert over Lønnslippen, noe så rotete og uoversiktlig for en ansatt 🙈

 

Kjenner jeg rett og slett blir forundret og flau, av Visma Payroll ikke har kommet lengre for, enn for 3 år siden når jeg jobbet som forhandler av Visma og var prøvekanin for Payroll!

Den gangen var vi konsulenter veldig klar på hva kundene og konsulentene på hvilke punkter som måtte forbedres og jobbes med, og hadde også et forhandlermøte med Visma og utviklingsavdelingen husker jeg, for at kunden skulle velge Payroll.

 

 

LNO
CHAMPION ***
av LNO

De fleste rapporter i HL og andre lønnssystemer mangler i Payroll. Der er det også tungvint å hente ut de få rapportene som finnes, hvis man ønsker å ta ut f.eks lønnsarter på flere perioder, sammenlignet med de i HL. Det at man sitter med flere forskjellige faner for å registrere noe i Employee, noe i Calendar og noe i Payroll. Samme med at man må opprette noe 3 steder (Payroll, Expense og VNF) hvis man skal lage nye utlegg i Expense.

At det ikke er integrerte fraværsstatistikk mot Altinn, samme med inntektsskjema ifm sykepenger 

Det er en lang liste 

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Vennligst korriger mer om jeg tar feil men har også hørt at lønnsarter det er hittil i år verdi på kan forsvinne helt fra lønnsslippen. Altså når de ikke er i bruk denne måneden vises heller ikke hittil i år verdien på lønnsarten.

av Anne Stine Kjelstad

Skulle virkelig ønske dette kunne prioriteres! 

Kreditors bankkonto og visning på lønnsslippen slik det er i dag er svært misvisende.

Trekk til fagforening, stat og kommune eller øvrige kreditorer hører under kategorien "Trekk" på lønnsslippen.

 

Ja - vi kan informere på forhånd, men det ikke argument nok at vi bruker tid på det for hver nye kunde vi setter opp?

Har også enda tilgode å høre noen fremme dette som positivt.

Siv Saxerud
CHAMPION *
av Siv Saxerud

Det stemmer at hittil i år ikke vises på lønnslippen, når det ikke er føring på den i aktuelle mnd. Det er fryktelig irriterende for de ansatte og lete tilbake flere mnd. for å vite det de lurer på. 

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Ønsker meg en kommentar fra Visma ifm. dette innlegget. Når kommer dette på plass?

Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland

ENIG, Stine! Dette MÅ endres. 

Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland (Oppdatert ‎26-08-2021 11:10 av Siri_Hovland PARTNER )

Vi får mange kommentarer fra våre kunder på at lønnsslippene ikke er lett å forstå for de ansatte (eller lønningsansvarlig). Lønnsslippene i Payroll har rett og slett veldig stort forbedringspotensial. Her er noen av endringsønskene vi har fått: 

 

  • Lage en egen seksjon for naturalytelser, og i alle fall ikke summere opp alt som bruttolønn
  • Fjerne Til utbetaling som står under skattepliktige ytelser, og heller la det uthevede beløpet under fagforeningstrekk, utleggstrekk osv, være det faktiske beløpet som skal til utbetaling til den ansatte. Det uthevede beløpet, og de andre summeringene generelt er fryktelig misvisende. Det er jo faktisk sum og uthevede beløp man ser på først, men i lønnsslippen her får man ikke informasjonen man forventer
  • Tekst til selve lønnsslippen (ikke bare per art) som kan legges inn per ansatt, og som kan hjelpe den ansatte med å forstå lønnsslippen
  • Hvis man har månedslønn, kan man velge å også inkludere timer per måned i følge skiftet man arbeider, f.eks. 162,5, 158 osv. 
  • Flere akkumulerte verdier - f.eks. overtidstimer og tillegg
  • Lønnsartnummer foran lønnsartene

Ser for øvrig at det er MANGE innlegg i Idébanken om lønnsslipper, så dette er åpenbart noe som er viktig for mange å få endret, og som Visma burde prioritere! Jeg ønsker meg en god, informativ og lettforståelig lønnsslipp, slik at de ansatte kan sette seg inn i sin egen lønn, og lønningsansvarlig slipper så mange spørsmål. Legger ved lenker til et knippe meget gode innlegg som allerede er skrevet om dette her - mange gode idéer og viktige endringer som burde implementeres: 

 

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Tusen takk for ditt engasjement Siri! Håper Visma vil komme med en god kommentar her!

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Veldig bra dere står på her i Community Anne Stine og Siri. Savner dere også at Visma kommenterer og engasjerer seg mer ifm. slike viktige innlegg? Lønnsslippen er jo selve produktet vi leverer ut i markedet til våre kunder! Da bør jo den ha helt topp prioritet i forhold til utviklingen. Nå i dag leverer de jo mye dårligere enn lønnssystemer for 20-30 år siden. Trodde vil skulle få nytekning og enda bedre lønnsslipper med storsatsingen Payroll.

LNO
CHAMPION ***
av LNO

Støtter dette helhjertet

 

Linda Wang
CONTRIBUTOR ***
av Linda Wang

Så enig, og et svært godt innspill 👍👍

av Inger-Grethe Slettingdalen

Vi oppfordrer ansatte til å følge med på sin lønnslippen, så da er det viktig at de forstår oppsettet 👍🏻

av Ingvild Fiskerstrand

Hei, helt enig med dere. Dette skaper forvirring hos kunder og de ansatte. Jeg savner også litt engasjement fra Visma sin side her!

Linda Wang
CONTRIBUTOR ***
av Linda Wang

Støtter!

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Ja, hvorfor hører vi ikke noe fra Visma? Det har gått 14 måneder nå siden ideen ble fremmet. 

Bård Haugsrud
PARTNER
av Bård Haugsrud

Og jobben med å endre dette må jo være minimal!

LNO
CHAMPION ***
av LNO

Det er en stor mangel

Vi har endret overtidssatser ila året, så nå får ikke de ansatte frem hva de har tjent i overtid på de gamle satsene på lønnsslippen.

Hvis de skal i banken for å søke lån, er en slik lønnsslipp helt feil

Trodde ikke det var lov engang

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid
Status changed to: Status: Akseptert - Ikke Planlagt
 
annika_lund
CONTRIBUTOR **
av annika_lund

Helt enig. Oppsettet på lønnslippen kan være vanskelig nok for oss å lese som vet hva den skal inneholde. Så her må det gjøres noe. 

Mona Linge1
CONTRIBUTOR **
av Mona Linge1

Helt enig. Lønnsslippen er forvirrende å lese...., og jeg som trodde det var meg det var noe i veien med🤔

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"