Mine områder
Hjelp
LailaSofie
CONTRIBUTOR **

Registreringsliste i payroll som viser timelønnsats

av LailaSofie
Status: Akseptert - Ikke Planlagt

Jeg pleier å sende ut registreringsjournal til gjennomgang til mine kunder før jeg ferdigstiller lønn.

Da bruker jeg den rapporten som heter registreringsliste

Har lagt merke til at i payroll så kommer ikke timelønnsatsen med på listen, bare antall timer.

Og kunder synets det er tungvint å gå igjennom over 100 ansatte. De er vandt med HL periodiske transaksjon liste der alt slikt sto. Jeg har ikke funnet noe annen liste der jeg får opp dette.

Kanskje en ide å endre denne listen slik at timelønnsatsen også kommer med ?

9 Kommentarer
MargretheR
CONTRIBUTOR ***
av MargretheR

Hei.

Er det mulig å få timelønnen til å fremkomme på registreringslisten? I dag vises kun antall og beløp, men for den som skal kontrollere lønnen er det også svært nyttig å se den faktiske timelønnen. 

 

I tillegg ønsker jeg meg formattering av beløpene med tusenskilletegn, slik at det blir enklere å lese tallene 🙂 

 

Si gjerne fra om det er noe jeg har oversett som gjør at dette allerede er mulig å få til.

 

Margrethe

av Jens Erik Mjølnerød

Hei på.

Vi ser et sterkt behov for å kunne ta ut en registreringsrapport som inneholder i tillegg til lønnsarter også kostnadsbærere. Dagens registreringsrapport i Payroll er svært mangelfull sett i forhold til hva man har vært vant til fra f.eks Visma Lønn.

 

Man skal sende fra seg en rapport FØR godkjenning til noen som må sjekke over at alle kostnadsbærere er riktig. I dag blir det fort feil da man har for lite grunnlag. Det er vesentlig at det kan kjøres ut lister før lønna er godkjent.

Rapport IRK.PNG

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Veldig enig så stemme avgitt! Det er også andre rapporter som burde komme på plass. Nå ifm. tilleggskjøringer for desember oppdaget jeg at det ikke er mulig å ta ut rapporten "Registreringsliste" som viser kun transene på den tilleggskjøringen. Nei, på den rapporten kom da alle månedens transaksjoner blandet sammen som om det var én lønnskjøring.

Tori Halvorsen
CONTRIBUTOR **
av Tori Halvorsen

Veldig enig, og har også fått tilbakemelding fra flere av våre kunder på dette. 
Som Nils Fossum skriver over har vi behov for å kunne hente en rapport per lønnskjøring, ikke bare per måned. Rapporten bør være så enkel og oversiktlig som mulig for kunden å tolke og bekrefte - linjer som går i null bør altså unngås. Ser på nåværende registreringsliste at alle registrerte expense-brukere kommer med på rapporten, selv om det ikke er gjort noen utbetaling og alle linjer går i null - fastlønn kr 0 og balanse negativ lønn kr 0 kommer med på alle ansatte uansett. Med mindre det finnes en filtreringsmulighet på dette jeg har gått glipp av? 

Marit H Egeland
CONTRIBUTOR ***
av Marit H Egeland

Ønsker at også timesats skal vises på rapporter som Registreringsliste, og Avstemming pr. ansatt/pr. lønnsart. Disse rapportene bruker jeg å sende til mine kunder for at de skal ha kontroll at riktig timesats blir brukt

Bjørg Bakkehaug
CONTRIBUTOR ***
av Bjørg Bakkehaug

Det burde være et "must" at timelønns satsen er med på ei slik liste.  

Timelønnsatsen bør også komme med på lønnslippene.   Bjørg Bakkehaug, Betongservice As 

LailaSofie
CONTRIBUTOR **
av LailaSofie

Jeg ser også at registreringslisten tar med seg transaksjoner for hele måneden om man har flere kjøringer samme periode .

Jeg skulle sende ut en lønn til godkjenning nå, og plutselig så ser jeg at transaksjoner fra en bonus utbetaling tidligere i måneden også var med på den.

 

Så listen jeg måtte sende ut var den under fanen kontroller lønnsslipper- linjer i excel

Men denne listen inneholder heller ikke timelønnsats

 

LailaSofie_0-1652259667748.png

 

Gode lister er et " must" som dere bør ta tak i

 

Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid
Status changed to: Status: Akseptert - Ikke Planlagt
 
Siri_Hovland
PARTNER
av Siri_Hovland

Vi ønsker følgende utbedringer av registreringslisten: 

 

  • Antall på transaksjonene må synes 
  • Mulighet for å velge at kostnadsbærere skal synes
  • Mulighet for å sortere og summere på kostnadsbærere
  • Fagforening, utleggstrekk, saldotrekk m.v. knyttet til ansatte må synes

 

Dette ville gitt lønningsansvarlig mye bedre oversikt før lønnskjøring.

 

Det finnes mange poster i Idébanken om forbedring av rapporter i Payroll. Vi vet at Visma jobber kontinuerlig med dette, og håper å finne gode rapporter i nær fremtid. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"