Mine områder
Hjelp
Lisbeth Antilla
PARTNER

Utbetale feriepenger pr. dag basert på grunnlønn/timelønn

av Lisbeth Antilla
Status: Stem - Vi vurderer!

Det er mange firmaer som er forpliktet ift. tariffavtale og at feriepenger skal utbetales i måneden før ferien tas, og da kun for antall feriedager den ansatte skal ta.

Det som er opptjent i feriepenger fra f. eks overtid og andre tillegg, skal normalt sett utbetales i juni(altså overskuddet ift. en normal lønn for antall feriedager).

I dag er det ikke enkelt å få til en god løsning på dette uten mange manuelle utregninger, og manuelle registreringer. Feriepengene for de timelønnede det gjelder må da settes til utbetaling i desember.

Så til ønskene:

En lønnsart som kan basere seg på timelønn til den ansatte, for manuell utbetaling av antall dager/timer ferie.  Det hadde også vært helt super med en lønnsart for å utbelte oversskuddet i juni. 

Det kunne f. eks ligget på ferieavtalen med utbetaling av overstigende fp ift. lønn for vanlig arbeidstid for 25 dager(hvis den ansatte har 25 dager da)

I tillegg er det sikkert noen som ønsker å kunne utbetale 1/25 del av de opptjente feriepengene også, altså grunnlønn inkl det som overstiger.

 

 

"Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie eller sammen med lønn for juni måned"

 

2 Kommentarer
Hanna Eid
VISMA
av Hanna Eid
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!
 
Lma
PARTNER
PARTNER
av Lma

Generelt burde det være mulig å legge inn antall dager man ønsker å utbetale feriepenger for også for fastlønnede så slipper man å regne dette selv hvis man skal utbetale deler av feriepengene. Det burde også vises på lønnsslippen hvor mange dager som er utbetalt.

 

Dette burde også være mulig for ferietrekk om man skal trekke deler av feriedagene - at man legger inn antall dager den ansatte skal trekkes for og så beregnes beløpet ut fra det, da burde også antall dager vises på lønnsslippen. For automatisk generert ferietrekk er det også nyttig om antall dager vises så er det lettere å kontrollere om man har mange som ikke har fullt trekk.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"