cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tervetuloa verkostoitumaan!

Asiaskasyhteisössä voit keskustella kollegoiden kanssa ja jakaa kokemuksia sekä hyväksi havaittuja tapoja käyttää ohjelmiamme. Saat ajankohtaista tietoa ja voit myös kätevästi tilata kiinnostavat sivut, jolloin saat mm. ajantasaiset vika- ja häiriötiedotteet suoraan sähköpostiisi.
Recent topics

Miksi kone hakee arvosanayhteenvetoon vanhatkin T-merkinnät, vaikka ne onmyöhemmin suoritettu arvosanalla?Miten hakua voin korjata? Menee turhaa aikaa käydä opiskelijoita yksitellen läpi ja huomata, että T-merkintä on suoritettu.
Meillä on muutamilla opiskelijoilla oppiaineena painotettu musiikki. Sen lisäksi ovat osallistuneet koulun kuorokursseille, jotka ovat tavallisen musiikin kurssien jatkona.Nyt Koski herjaa siitä, että musiikki esiintyy kahteen kertaan, eikä siis siirrä näitä opiskelijoita. Mikä avuksi?Aikaisemmin tästä ei ole muodostunut ongelmaa, päättötodistuksen lisätiedoissa mainitaan kuoroon osallistuminen janiiden kurssien lukumäärä.Tämä poistuu uuden OPSin myötä, koska siinä kurssit ovat eri tavalla, mutta tämän kevään abeilla ongelmaa esiintyy.
Minkä ohjeen mukaan pitäisi siirtää lukion aineopiskelijat Koskeen?Eilisen Visman asiakastukeen soittamisen perusteella opiskelijat pitää linkittää toisiinsa kentän "Sisältyy opiskeluoikeuteen (KOSKI)"perusteella käyttäen ohjetta https://help.starsoft.fi/?q=fi/node/20082, mutta toisen oppilaitoksen OPH:n Koskituesta saaman ohjeen mukaan näin ei nimen omaan saa tehdä?Onko joku ratkaissut siis ongelmaa? Meillä ammattilukiolaisten pääkoulu on ammattiopisto.
Olen yrittänyt eri kenttiä käyttäen/täyttäen saada ryhmä/luokka -tietoa siirtymään Koskeen siinä onnistumatta.Mitä kenttiä tulee olla täytettynä ja mitä tietoja missäkin rekisterissä, jotta tiedot siirtyisivät?Ryhmätietoina käytämme kunkin vuosiluokan aloitusvuotta, nyt R15, R16 ja R17.
Joillekin lukion oppilaille tulee esimerkiksi virhe Valmiiksi merkityllä suorituksella koskioppiaineetyleissivistava/AI on keskeneräinen osasuoritus lukionkurssit/ÄI7. Mitä tämä tarkoittaa?