Mijn Communities
Help

SIVI Domain model & field mapping

21-12-2021 17:15 (Bijgewerkt op 26-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 744 Weergaven

 

Domain model

sivi APIpng.png

 

Field mapping

Verzuimmeldingen

The endpoint /verzuimmeldingen exposes all the corresponding personal, contract & sick leave details of an employee.

ALGEMEEN (R)

DESCRIPTION

XML-TAG

R / O

EXAMPLE

BO4 ONLINE

Soort bericht + versienummer

BrCd

R

00100

Configuration API

Versienummer bericht, code

VnrBrCd

R

00008

Configuration API

Aanmaakdatum bericht

AandatBr

R

2021-03-31

System Date

Aanmaaktijd bericht

AantijdBr

R

13:06:55

System Time

Identificatie inzender

IdInzndr

R

Visma - Raet

NA

Gebruikt softwarepakket

GebrSwPakket

R

BO4

System Data

Identificatie ontvanger

IdOntvngr

R

101

Configuration API

Bericht referentienummer

Berrefnr

R

20210331 T1306559722624Z

System Data

Test J/N

TestJN

R

N

System Data

Ontvangstbevestiging gewenst J/N

OntvngstbevJN

R

N

System Data

ADMINISTRATIEKANTOOR (O)

DESCRIPTION

XML-TAG

R / O

EXAMPLE

BO4 ONLINE

Handelsnaam organisatie

HndlsnmOrg

R

NA

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

InschrijvingsnrKvK

O

NA

 

Vestigingsnummer

Vestigingsnr Handelsregister

O

NA

 

WERKGEVER (R)

 

 

 

 

Handelsnaam organisatie

HndlsnmOrg

R

Bogé regressiebestand

Opdrachtgever

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

InschrijvingsnrKvK

O

NA

 

Vestigingsnummer

Vestigingsnr Handelsregister

O

NA

 

Identificatie werkgever bij Arbo-dienst

IdWrkgvrArbdnst

R

105

Configuration API

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

AansltnrGeguitwlng Arbdnst

R

6431

Configuration API/To be received from Arbo

Identificatie werkgever bij UWV

IdWrkgvrUWV

O

NA

 

Loonheffingennummer

Lhnr

O

NA

 

Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA

IndERDWGA

O

NA

 

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW

IndERDZW

O

NA

 

STRAATADRES NEDERLAND

StrAdrNl

O

 

 

Soort adres, code

SrtAdrsCd

R

01

 

Ingangsdatum

Ingdat

O

NA

 

Einddatum

Enddat

O

NA

 

Postcode

Pc

R

3821 BB

 

Woonplaatsnaam

Wnpl

R

Plotterweg

 

Straatnaam

StraatLang

O

NA

 

Huisnummer

Huisnr

R

38

 

Huisnummertoevoeging

HuisToev

O

A

 

POSTBUSADRES NEDERLAND (O)

PbadrsNl

O

 

 

Ingangsdatum

Ingdat

O

NA

 

Einddatum

Enddat

O

NA

 

Postcode

Pc

R

NA

 

Woonplaatsnaam

Wnpl

R

NA

 

Postbusnummer

Pbnr

R

NA

 

COMMUNICATIE (O)

Soort communicatie, code

SrtComCd

R

NA

 

Nummer/adres communicatie

NrCom

R

NA

 

CONTACTPERSOON (O)

Identificatie Werknemer

IdWrknmr

O

NA

 

Personeelsnummer

Persnr

O

NA

 

Achternaam /Achternamen

Achternaam

R

NA

 

Voorletters

Voorl

O

NA

 

Roepnaam

Roepnaam

O

NA

 

Geslachtsaanduiding, code

GslchtCd

O

NA

 

Rol contactpersoon, code

RolCntprsnCd

R

NA

 

COMMUNICATIE (R)

Soort communicatie, code

SrtComCd

R

NA

 

Nummer/adres communicatie

NrCom

R

NA

 

WERKNEMER (R)

Ingangsdatum mutatie

IngdatMut

O

NA

 

Burgerservicenummer

SofiNr

O

NA

 

Geboortedatum

Gebdat

R

1990-03-20

P00321

Overlijdensdatum

Overldat

O

2013-11-20

P01005- Datum overlijden

Significant deel van de achternaam

SignNm

R

Hoffman

P00301 - Geboortenaam

Voorletters

Voorl

R

M

P00303 - Voorletters

Voorvoegsels

Voorv

O

de

P00302 - Geboortenaam-voorvoegsels

Roepnaam

Roepnaam

O

Marcel

P01003 - Roepnaam

Titulatuur voor de naam

TitVNm

O

Doctor

P00305 - Titulatuur voor de naam

Titulatuur achter de naam

TitANm

O

NA

P03937 - Titulatuur achter de naam

Naamvoorkeur, code

NmvrkrCd

R

01

P00304 - Gebruik achternaam

Geslachtsaanduiding, code

GslchtCd

R

M

P00330 - Geslacht

Niveau opleiding, code

NivOpldngCd

O

NA

 

Identificatie werknemer

IdWrknmr

R

700066

P01001 - Persoonsnummer

Identificatie werknemer oud

IdWrknmrOud

O

NA

 

BANKREKENING

BnkGiro

O

NA

 

IBAN

Iban

O

NA

 

BIC

Bic

O

NA

 

PARTNER (O)

Significant deel van de achternaam

SignNm

R

Maria

P00390 - Partner-naam

Voorvoegsels

Voorv

O

E

P00391 - Partner-voorvoegsels

STRAATADRES NEDERLAND (O)

Soort adres, code

SrtAdrsCd

R

01

System Data

Soort verpleegadres, code

SrtVrplgadrsCd

O

NA

System Data

Naam verpleegadres

NmVrpladrs

O

VU Medisch Centrum

P01622 - Naam verpleegadres

Ingangsdatum

Ingdat

O

2021-03-03

P01620 - Ingangsdatum verpleegadres

Einddatum

Enddat

O

2021-04-21

P01621 - einddatum verpleegadres

Postcode

Pc

R

3816NR

P01626 - verpleegadres

Woonplaatsnaam

Wnpl

R

HAARLEM

P01627 - verpleegadres

Straatnaam

StraatLang

O

Haarlemmerstraat

P01623 - Straatnaam verpleegadres

Huisnummer

Huisnr

R

45

P01624 - huisnummer verpleegadres

Huisnummertoevoeging

HuisToev

O

B

P01625 - huisnummer toe verpleegadres

STRAATADRES BUITENLAND (O)

Soort adres, code

SrtAdrsCd

O

NA

 

Soort verpleegadres, code

SrtVrplgadrsCd

O

NA

 

Naam verpleegadres

NmVrpladrs

O

NA

 

Ingangsdatum

Ingdat

O

NA

 

Einddatum

Enddat

O

NA

 

Locatieomschrijving buitenland

LocomsBtl

O

NA

 

Postcode buitenland

PcBtl

O

NA

 

Woonplaatsnaam buitenland

WnplBtl

R

NA

 

Regionaam buitenland

RegBtl

O

NA

 

Land, code

LandCd

R

NA

 

Landnaam

Landnm

O

NA

 

Straatnaam

StraatLang

O

NA

 

Huisnummer buitenland

HuisnrBtl

R

NA

 

COMMUNICATION (O)

Soort communicatie, code

SrtComCd

R

05

System Data

Nummer/adres communicatie

NrCom

R

marcel.h@icici.com

marcel.h@gmail.com

0612399001

0610922334

P01035 - E-mail adres werk

P01034 - E-mail adres prive

P01036 - Telefoonnr mobiel

P01037 - Telefoonnr werk

DIENSTVERBAND (R)

Ingangsdatum mutatie

IngdatMut

O

NA

 

Identificatie dienstverband

IdDnstvbnd

R

1

System Data

Identificatie dienstverband oud

IdDnstvbndOud

O

NA

System Data

Ingangsdatum

Ingdat

R

2021-01-01

P00322 - Datum in dienst

Einddatum

Enddat

O

9999-12-31

P00830 - Datum uit dienst

Reden einde dienstverband, code

RdEndDnstvbndCd

O

01

System Data

Personeelsnummer

PersNr

O

700060

P01001 - Persoonsnummer

Personeelsnummer oud

PersNrOud

O

NA

 

Contractnummer bij Arbo-dienst

CntrnrArbdnst

O

NA

System Data

Soort dienstverband, code

SrtDnstvbndCd

O

NA

P01102 - Soort arbeidsrelatie

Functiecode

Fnctcd

O

3002

P01107 - Primaire functie

Naam functie

NmFnct

O

accountant

P01107 - Primaire functie

Code fase indeling F&Z

FsIndFZ

O

NA

 

Naam organisatie-eenheid

NmOrgeenh

O

API Public Support 7 Sickness

P01106 - Hierarchische org. eenheid

Organisatie-eenheid, code

OrgeenhCd

R

1882

P01106 - Hierarchische org. eenheid

Onderdeel van organisatieeenheid, code

OndOrgeenhCd

O

801

 

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam

OndOrgeenhCdNm

O

Algemene ondersteuning

 

Postcode standplaats

PcStandplts

O

NA

 

Verdeling, code

VrdlngCd

O

NA

 

Code contract onbepaalde / bepaalde tijd

CdBepTd

O

O/B

P08259 - Code contract

Aantal contracturen per week

AantCtrcturenPWk

O

36.0

P01109 - Uren per week

Soort variabele werktijden, code

SrtVarWrktdCd

O

NA

 

Aantal loonwachtdagen

AantLnwchtdgn

O

NA

 

Percentage loondoorbetaling

PrcLndrbtng

O

NA

 

ARBEIDSRELATIE (O)

Identificatie arbeidsrelatie

IdArbeidsrelatie

R

NA

 

Identificatie arbeidsrelatie oud

IdArbeidsrelatieOud

O

NA

 

Personeelsnummer

PersNr

O

NA

 

Personeelsnummer oud

PersNrOud

O

NA

 

Ingangsdatum

Ingdat

R

NA

 

Ingangsdatum mutatie

IngdatMut

O

NA

 

Einddatum

Enddat

O

NA

 

Aantal contracturen per week

AantCtrcturenPWk

R

NA

 

KOSTENPLAATS (O)

Ingangsdatum

Ingdat

O

NA

 

Ingangsdatum mutatie

IngdatMut

O

NA

 

Einddatum

Enddat

O

NA

 

Naam kostenplaats

NmKostenplaats

R

NA

 

Kostenplaats, code

KostenplaatsCd

R

NA

 

Onderdeel van kostenplaats, code

OndKostenplaatsCd

O

NA

 

Onderdeel van kostenplaats, naam

OndKosten plaatsNm

O

NA

 

VERZUIM (R)

Verwerking, code

VrwrkCd

R

01

System Data

Ingangsdatum mutatie verzuim

IngdatMutVrzm

R

2021-03-01

System Data

Ingangsdatum mutatie verzuim oud

IngdatMutVrzmOud

O

2021-02-21

System Data

Verzuimgeval identificatie

VrzmgvlId

R

700060 1 926

Combination of Personeelsnummer + Identificatie dienstverband + Sickness ID

Verzuimgeval identificatie oud

VrzmgvlIdOud

O

NA

 

Verzuimgeval volgnummer melding

VrzmgvlVnrMld

R

2

System Data

Einde verzuim J/N

EndVrzmJN

R

J

 

Datum verzuimmelding werkgever

DatVrzmWrkgvr

O

2021-11-21

P01603 - Datum ziekmelding

Datum eerste verzuimdag

DatEerstVrzmdg

R

2021-07-31

P01600 - Datum eerste ao-dag

Datum eerste verzuimdag oud

DatEerstVrzmdgOud

O

2021-04-11

 

Datum hersteld

DatHrstld

O

2021-03-20

P01606 - Datum herstel

Datum hersteld werkgever

DatHrstldWrkgvr

O

NA

 

Percentage verzuim

PrcVrzm

R

80

P01642 - ziekte percentage

Bijzondere reden start verzuim, code

BijzRdnStartVrzmCd

O

NA

 

Oorzaak verzuim, code

OorzkVrzmCd

R

99

 

Vangnetgeval J/N

VngntJN

R

J

P01645 - Soort vangnetgeval

Reden einde verzuim, code

RdnEndVrzmCd

O

01

 

WAZO, code

WAZOCd

O

01

 

Nummer uitkering bedrijfsvereniging

NrUitkBdrver

O

NA

 

Percentage arbeidstherapie

PrcArbther

O

NA

 

CONTACTPERSOON (O)

Identificatie Werknemer

IdWrknmr

O

700066

 

Personeelsnummer

Persnr

O

700066

Personeelsnummer of the Contact person

Achternaam /Achternamen

Achternaam

R

Veltman

 

Voorletters

Voorl

O

A

 

Roepnaam

Roepnaam

O

Marcel

 

Geslachtsaanduiding, code

GslchtCd

O

V

 

Rol contactpersoon, code

RolCntprsnCd

R

01

 

COMMUNICATIE (R)

Soort communicatie, code

SrtComCd

R

06

 

Nummer/adres communicatie

NrCom

R

alisha.veltman@raet.com

 

ACTIE (O)

Actie, code

ActieCd

R

NA

 

VRIJE TEKST (O)

Vrije tekst

VrijeTekst

R

NA

 

CONTACTPERSOON (O)

werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON

Identificatie Werknemer

IdWrknmr

O

700066

 

Personeelsnummer

Persnr

O

700066

 

Achternaam /Achternamen

Achternaam

R

Veltman

 

Voorletters

Voorl

O

A

 

Roepnaam

Roepnaam

O

Marcel

 

Geslachtsaanduiding, code

GslchtCd

O

V

 

Rol contactpersoon, code

RolCntprsnCd

R

01

 

COMMUNICATIE (R)

werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE

Soort communicatie, code

SrtComCd

R

08

 

Nummer/adres communicatie

NrCom

R

0622345978

 

Medewerkers