Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Pension Excasso

Sorteren op:
Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie bestaat uit meerdere onderdelen en heeft als doel in samenwerking met onder andere Payroll Gemal uitkeringen te verzorgen. De persoonsgegevens in deze applicatie worden gebruikt voor het uitvoeren van de juiste uitkeringen, aan de juiste ontvangers en op het juiste moment. Onderdelen van de applicatie De belangrijkste onderdelen van deze applicatie zijn: Primus, Connect, Account, Postservice en Buitenland Betalingen. Deze Windows applicaties zijn losse hulpmiddelen die werken met Paradox gegevensbestanden en andere gegevensbestanden die onder beheer van de uitvoerder/klant vallen. Bij de meeste klanten draaien deze applicaties op een eigen omgeving (met alle bijbehorende gegevens), enkele klanten gebruiken de hosting-omgeving van Raet. Bewaartermijnen Persoonsgegevens moeten binnen deze applicatie blijven staan zolang ze nodig zijn voor het uitvoeren van uitkeringen en/of de verantwoording over eerder gedane uitkeringen. Minimaal geldt een fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Persoonsgegevens worden door deze applicatie niet automatisch verwijderd, geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Die verantwoordelijkheid ligt bij de klant/uitvoerder. Binnen deze applicatie heeft de klant mogelijkheden om zelf te bepalen welke bestanden en welke gegevens, met inachtneming van AVG en bijbehorende bewaartermijnen, op welk moment dan ook worden verwijderd. Recht op vergetelheid Het onderdeel Primus van deze applicatie biedt de mogelijkheid - als een begunstigde dat verzoekt en het conform de bewaartermijnen mag - persoonsgegevens van een begunstigde te verwijderen, anonimiseren of pseudonimiseren. Deze applicatie werkt met gegevensbestanden, waarbij extracten met resultaten uit Payroll Gemal een belangrijke rol spelen. Omdat deze bestanden veelal persoonsgegevens bevatten en buiten deze applicatie om toegankelijk zijn, is zorgvuldig beheer van groot belang. Toegang tot gegevens Voor klanten die de hosting-omgeving gebruiken van Raet moeten medewerkers worden geautoriseerd voor toegang tot de onderdelen van deze applicatie. Klanten die de hosting in eigen beheer hebben, moeten zelf zorgen voor veilige toegang tot de applicatie-onderdelen en tot de persoonsgegevens. De onderdelen van deze applicatie zijn toegankelijk voor de professional, niet voor de begunstigde. Elk onderdeel van deze applicatie heeft een eigen gebruikersbeheer en autorisatie op de functionaliteiten. Daarnaast is er een centrale autorisatiemodule aanwezig om de autorisatie over alle onderdelen heen te beheren. Toegang tot de gegevensbestanden (ook buiten de applicaties om) moet via de netwerk/operating systemen worden geregeld. Binnen de onderdelen van de applicatie bent u vrij om bedrijven/fondsen te verdelen over de verschillende Primus databases (met een eigen medewerkersgroep). Binnen een database is het mogelijk de toegang tot bepaalde fondsen te blokkeren. Veel gegevensbestanden bevatten persoonsgegevens per fonds. Bij gebruik van de centrale autorisatiemodule is logging beschikbaar van de mutaties die op de autorisatie worden uitgevoerd. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern De applicatie verstrekt via de functionaliteit Zenden & Ontvangen persoonsgegevens aan Raet applicaties. Payroll Gemal voor de bruto/netto-berekeningen. Betaal Manager voor betalingen. Specificatie Manager voor het opmaken van de uitkeringspecificaties. In de AVG documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Externe partijen Er bestaat uitwisseling van persoonsgegevens vanuit de uitvoerder/klant met derden. Bijvoorbeeld: CAK. De Belastingdienst - via de applicatie Loonaangifte.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
05-08-2021 15:09 (Bijgewerkt op 15-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 390 Weergaven
2 januari 2019 - De nieuwe componententabel met releasedatum 01-01-2019 kunt u downloaden via Zenden en ontvangen. Let op: de laatste versie van Primus Gemal is en blijft 5.3.4. Deze versie is uitgeleverd op 4 december 2017. Informatie over...
Volledig artikel weergeven
10-09-2020 15:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 348 Weergaven
28 oktober 2019 - De nieuwe componententabel met releasedatum 01-11-2019 kunt u downloaden via Zenden en ontvangen. Let op: de laatste versie van Primus Gemal is en blijft 5.3.4. Deze versie is uitgeleverd op 4 december 2017. De download v...
Volledig artikel weergeven
10-09-2020 14:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 351 Weergaven
2 juli 2019 - De nieuwe componententabel met releasedatum 01-07-2019 en de nieuwe inleestool kunt u downloaden via Zenden en ontvangen. Let op: de laatste versie van Primus Gemal is en blijft 5.3.4. Deze versie is uitgeleverd op 4 december ...
Volledig artikel weergeven
18-02-2020 10:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 333 Weergaven