Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Verzuim Management

Sorteren op:
Algemene informatie Je vindt de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie heeft als primair doel het begeleiden van medewerkers tijdens (ziekte)verzuim. De werkgever kan hiermee voldoen aan de Wet verbetering poortwachter en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast biedt de applicatie ondersteuning bij beleidsvorming omtrent het preventief handelen ter voorkoming van ziekteverzuim. De applicatie is ook in te zetten voor professionals buiten de organisatie. Personen die een rol spelen in de begeleiding van medewerkers, bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Bewaartermijnen In deze applicatie vindt het verwijderen van persoonsgegevens en medische gegevens niet geautomatiseerd plaats. Dit moet handmatig gebeuren. De beheerder van de klant heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwijderen. Hier geldt de voorwaarde dat de beheerder van de medische gegevens deze gegevens eerst veilig stelt. Recht op vergetelheid Deze applicatie biedt de beheerders van de klant de mogelijkheid de persoonsgegevens handmatig te verwijderen. Hier geldt de voorwaarde dat de beheerder van de medische gegevens deze gegevens eerst veilig stelt. Toegang tot gegevens Deze applicatie is voor professionals en is alleen toegankelijk via het Youforce portaal. Dit vereist een certificaat. In deze applicatie is autorisatie op diverse niveau's mogelijk: Autorisatie op organisatorische eenheden. De gebruiker is gekoppeld aan één of meerdere organisatorische eenheden. Dit geeft inzage in de persoonsgegevens maar niet in de medische gegevens van de medewerkers binnen die organisatorische eenheden. Afhankelijk van de ingestelde hiërarchie kan ook inzage gelden in de onderliggende organisatorische eenheden. Behalve op onderliggende organisatorische eenheden waarop een andere persoon is geautoriseerd. Autorisatie op medewerkerniveau. De gebruiker is in dit geval direct gekoppeld aan een medewerker. De gebruiker heeft inzage in de persoonsgegevens maar niet in de medische gegevens. Autorisatie op verzuimdossier. De gebruiker is hierbij direct gekoppeld aan een verzuimdossier van een medewerker. De gebruiker heeft inzage in de persoonsgegevens maar niet in de medische gegevens. Autorisatie op persoonsgegevens vindt plaats door de beheerder. Voor klanten die met HR Core Beaufort werken, geldt dat leidinggevenden automatisch zijn geautoriseerd. Medische gegevens zijn alleen zichtbaar voor medische gebruikers. Medische gebruikers zijn door Raet toegewezen. Het proces borgt dat de werkgever zelf geen medische gebruikers kan toewijzen. Raet is gestart met de ontwikkeling van autorisatielogging. Dit om inzage te verstrekken wie toegang heeft gehad, wanneer dat was en welke gegevens zijn bekeken/gemuteerd. Raet communiceert hierover via de release notes. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan de volgende Raet applicaties. Als het verzuim wordt vastgelegd in deze applicatie, verstrekt het de gegevens aan HR Core Beaufort. In de AVG documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Externe partijen Deze applicatie verstrekt géén persoonsgegevens aan externe partijen.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
05-08-2021 15:58 (Bijgewerkt op 14-10-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 468 Weergaven
Labels