cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Labels

Visma HR kursus: Kom godt i gang

  "Visma HR - Kom godt i gang"-kurset henvender sig til lønbehandlere og/eller brugere af Visma HR (tidl. Orkidé). Kurset sikrer en grundig introduktion til de mest relevante funktioner i systemet.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 54
Links