cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Velkommen til Visma HR Community

Udover at være et praktisk stop for vejledninger til dine Visma HR-produkter, er ambitionen også, at du skal kunne holde dig opdateret på dit faglige HR-felt hvad angår lov, regler og øvrige HR-forhold og best-practices.