cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Velkommen til Visma HR Community

Udover at være et praktisk stop for vejledninger til dine Visma HR-produkter, er ambitionen også, at du skal kunne holde dig opdateret på dit faglige HR-felt hvad angår lov, regler og øvrige HR-forhold og best-practices.
Recent topics

Vores Visma HR (Orkidé) App er nu klar i Google Play Store og App-Store, og alle kunder, der anvender Visma HR (forudsætter Leder-/Medarbejdermodul) til deres fraværsregistrering kan nu tage appen i brug.   I første omgang åbner vi op for et pilotprojekt, hvor vi sikrer os at alle der ønsker at tage appen i brug kommer godt fra start. Du skal derfor give os en tilbagemelding, hvis du ønsker at gøre brug af applikationen, der er et gratis suppplement til din nuværende Visma HR-løsning.   Ibrugtagen af Visma HR App forudsætter en teknisk klargøring i systemet, som vi hjælper dig med; hertil har vi lavet brugervejledninger samt et udkast til intern kommunikation, som du kan sende til dine brugere. Appen er tilgængelig for både Android og iOS (Apple)-telefoner - så mere end 95% af markedet er dækket ind.  Send en mail til Andreas Villumsen og kom i gang med Visma HR App! For kunder uden Leder-/Medarbejdermodulet Har du Visma HR, men ikke Leder-/Medarbejdermodulet, så tag fat i vores kundecenter og hør mere om dine muligheder, eller send en mail til Andreas Villumsen og bliv ringet op.
0 2
Posted by
Vi kigger bl.a. på udleverede effekter, løndele og fraværskoder, rapporter og fraværskalender og du har mulighed for direkte sparring med vores konsulenter om dine konkrete opgaver.   Læs mere om kurset og tilmeld dig her
0 0
Posted by
Der er 2 visningsfejl i realtid, som forventes rettet ved releasen den 1. februar.   Timebank: Saldi fra 2013 vises ikke. 6. ferieuge: Selvom der er en rest i 6. ferieuge tages der ikke højde for dette, og noget ferie kan vises som ferie egen regning, selvom medarbejderen ikke trækkes for løn.   Vi beklager den ulejlighed det giver i øjeblikket, hvor saldi ikke er retvisende.
0 0
Posted by
Omkring årsskiftet opdateres realtidssaldi først i forbindelse med lønkørsel 11801. Det betyder at ferie, ferie egen regning, 6. ferieuge og timebank ikke vises korrekt indtil da.   Vi beklager ulejligheden.
0 0
Posted by
  Vi tester, at vores løn- og HR-systemer kan anvendes på disse browsere.   Internet Explorer 11 Google Chrome version 56 eller nyere  Andre browsere virker formentlig, men vi kan ikke garantere det.
0 1
Posted by
1. Indledning Det er muligt at give jeres medarbejdere adgang til Orkidé via det såkaldte leder-medarbejdermodul, så de kan registrere eget fravær og variable lønregistreringer, for eksempel KM-godtgørelse, overarbejde og diæter.   Det er også muligt at give medarbejderen adgang til blandt andet egne stamdata, ansættelses- og lønoplysninger samt ferie- og fraværssaldi. Modulet er procesunderstøttet, hvorved ledere automatisk får vist løn- og fraværsregistreringer, der ligger klar til godkendelse. Så snart registreringerne er godkendt, kan de overføres til MultiLøn Erhverv.   Der vil være adgang til siderne i Orkidé for medarbejder, leder og HR/administrator i organisationen. Denne vejledning er hovedsagligt rettet mod virksomhedens administrator med beskrivelse af de enkelte menupunkter og adgange hertil.   2. Ikoner Ved registrering af lønarter og fravær bruges følgende ikoner til ret, slet, opdater og fortryd registrering.   3. Bluegardens sikkerhedsløsning – login modul Alle brugere, der skal have adgang til Orkidé, skal først være oprettet som bruger i Bluegardens login modul, som er den sikkerhedsløsning, der bruges til alle Bluegardens produkter.   Så snart brugeren er oprettet her, modtager han eller hun en mail med teksten: Du er den 21-10-2015 oprettet som bruger af Bluegardens produkter med følgende oplysninger: CVR-nummer: xxxxxxxx Brugernavn: demotest1 Mobilnummer: xxxxxxxx E-mail: xxx@firma.dk   Har du ændringer til dine oplysninger bør du kontakte din brugeradministrator. Før du kan logge ind på et Bluegarden produkt skal du oprette en adgangskode. Klik på nedenstående link. Vær opmærksom på, at nedenstående link er aktivt i 30 dage fra du modtager mailen. Hvis du ikke når at klikke inden for de 30 dage, skal du logge ind via mitbluegarden.dk og finde dit produkt under "System genveje". Når du har valgt dit produkt, klikker du på "Hvad gør jeg hvis jeg har glemt min adgangskode" og følger vejledningen på skærmen. Link til Login Modul Bemærk at denne mail ikke kan besvares. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teknisk support   Brugeren skal som minimum have mailadresse, han eller hun kan blive oprettet og får tilsendt en engangskode. Brugere, som ikke er oprettet med mobiltelefonnummer, har kun 72 timer til at lave en adgangskode.   4. Log på Orkidé Med ovennævnte oplysninger + adgangskode kan brugeren nu logge på de sider i Orkidé, som han eller hun har fået adgang til. Gå ind på https://community.visma.com/t5/Visma-HR/ct-p/DK_EN_Visma-HR og find links-menuen i højre side af billedet. Klik på "Log på Visma HR (Orkidé)    Her indtastes nu den engangspinkode, som tilsendes pr. sms eller e-mail.   5. Medarbejderadgang til Orkidé Medarbejder har som standard adgang til følgende menupunkter: Medarbejder Stamoplysninger Pårørende Ansættelse Ansættelsesudvikling Fravær Lønregistrering Rapporter Indstillinger Derudover kan du give medarbejderen adgang til følgende menupunkter: Løn og pension Lønudvikling Personalegoder Uddannelse Specielle oplysninger Dokumenter Arbejdskalender Ferie-/fraværssaldi 5.1. Stamoplysninger Alle medarbejdere har adgang til at se - men ikke rette - egne stamoplysninger.   Systemet kan dog sættes op, så du kan give medarbejderen adgang til at redigere visse felter, hvis I ønsker det. Der er følgende muligheder for redigering: Alle felter Adresse Telefonnummer og e-mail Reg./kontonr.   5.2. Fravær og lønregistreringer I tilknytning til fravær og lønregistreringer er der oprettet statuskoder, der viser, hvor i processen den enkelte registrering er: Afventer – registrering venter på ledergodkendelse Godkendt - registrering er godkendt af Leder Afvist - registrering er afvist af Leder Overført – overført til lønbehandling i MultiLøn Erhverv. Det betyder, at registreringen kun kan slettes eller ændres af administrator. Godkendt fravær kan sendes som mødebooking til medarbejderens elektroniske kalender, hvis dette er valgt på virksomhedsniveau.   5.2.1. Fravær I menupunktet ’Fravær’ opretter medarbejderen sit eget fravær, der automatisk får tildelt status som ’Afventer’.  Medarbejder kan rette eller slette registreret fravær, så længe fraværet ikke er overført til MultiLøn Erhverv. Hvis leder godkender fraværet, overføres dett til lønbehandling. Registreringen figurerer nu med status som ’Overført’. Hverken medarbejder eller leder kan herefter rette eller slette fraværet.   Hvis leder afviser fraværet, bliver det vist hos medarbejderen med status som ’Afvist’ og med en ’Afvis kommentar’. Medarbejder kan nu rette eller slette det afviste fravær. Medarbejder klikker på ’Ret’ og efter rettelsen på ’Opdater’. Fravær får status som ’Afventer’ og ligger igen til godkendelse hos Leder. Medarbejder klikker på ’Slet’. Fravær kommer ikke videre til godkendelse, heller ikke til lønbehandling. Medarbejder kan vælge at oprette nyt fravær. I øverste højre hjørne af fraværsbilledet er der et filter til visning af fravær. Filteret bruges til at vælge en specifik fraværstype og/eller periode. Som standard vises indeværende ferieår i periode og alle fraværstyper.   Hvis der skal registreres et projekt på den enkelte fraværsregistrering, kan det kun sker, hvis dette er sat på på virksomhedsniveau.   5.2.2. Lønregistreringer I menupunktet ’Lønregistrering’ opretter medarbejderen egne lønregistreringer (variabel lønoplysninger), der automatisk får tildelt status som ’Afventer’. Medarbejderen kan rette eller slette lønregistreringen, så længe denne ikke er overført til MultiLøn Erhverv.   Når lederen godkender lønregistreringen, kommer den til lønbehandling. Hverken medarbejder eller leder kan rette eller slette en overført lønregistrering.   Hvis lederen afviser lønregistreringen, vises den hos medarbejderen med status som ’Afvist’ og med en ’Afvis kommentar’. Medarbejderen kan nu rette eller slette den afviste lønregistreringen.   Medarbejder klikker på ’Ret’ og efter rettelsen på ’Opdater’. Lønregistrering får status som ’Afventer’ og ligger igen til godkendelse hos Leder. Medarbejder klikker på ’Slet’. Lønregistrering kommer ikke videre til godkendelse, heller ikke til lønbehandling. Medarbejderen kan vælge at oprette ny registrering. Uanset lønregistreringstype er det muligt for medarbejderen at uploade et dokument eller skrive en kommentar i tilknytning til registreringen. Det kan for eksempel være en hel uges timeregistrering, der er gemt som Excel-fil.   Det totale antal timer tastes på én lønregistrering, og filen uploades som dokumentation. Ved registrering af kørselsgodtgørelse er det obligatorisk at udfylde feltet ’Bemærkning’. Der er ingen validring på, hvordan feltet udfyldes. Også her er det muligt at uploade et dokument, der viser specificerede kørsler i en given måned.   Dermed skal der kun ske én registrering med det samlede antal kilometer. I øverste højre hjørne af skærmbilledet er der et filter til visning af lønregistreringer. Filteret bruges til at vælge en bestemt lønart eller periode, der ønskes vist.   Hvis der skal registreres et projekt på den enkelte lønregistrering, kan det kun ske, hvis dette er sat op på virksomhedsniveau.   5.3. Arbejdskalender Arbejdskalenderen giver et overblik over: fravær (eget fravær) ekstra fridage (ekstra firmafridage) helligdage arbejdsplan (enten vises firmaets arbejdsplan eller medarbejderens personlige arbejdsplan) 5.4. Saldi I menupunktet ’Saldi sidste lønkørsel’ er det muligt at få vist forskellige ferie-/fraværssaldi fra lønsystemet. Her vises kun se de saldi, som HR afdelingen har valgt at gøre tilgængelige.   5.5. Rapporter Medarbejder har adgang til fraværsrapporter og en lønregistreringsrapport.   5.6. Indstillinger I ’Mine indstillinger’ kan vælges andet sprog. Dansk er standardsprog, men medarbejderen kan også vælge engelsk som sprog.   Øvrige felter i ’Mine indstillinger’ skal som udgangspunkt ikke bruges eller ændres.   6. Leder Leder har kun adgang til oplysninger om medarbejdere i sin egen afdeling(er). Dette styres i opsætning af bruger/adgange.   6.1. Medarbejder Leder har via menupunktet ’Medarbejder’ adgang til følgende menupunkter: Medarbejderoversigt Stamoplysninger Pårørende Ansættelse Ansættelsesudvikling Fravær Dokumenter Lønregistrering Godkend fravær og lønregistreringer Rapporter Indstillinger Der kan gives yderligere adgang til følgende menupunkter: Løn og pension Lønudvikling Personalegoder Uddannelse Specielle oplysninger Arbejdskalender Ferie-/fraværssaldi 6.1.1. Medarbejderoversigt Under ’Medarbejderoversigt’ kan leder kun se medarbejdere i sin egen afdeling. Når lederen klikker på den ønskede medarbejder, vises dennes stamoplysninger.   6.1.2. Stamoplysninger Lederen kan kun se - ikke rette - medarbejdernes stamoplysninger. Dette er standardopsætning for lederrollen i Orkidé. Der er muligt at åbne op for, at lederen kan vedligeholde adresse, e-mail og - hvis lederen får adgang til at rette, slette og opdatere - stamoplysninger. Se skærmbillede i afsnit 6.1.   6.1.3. Ansættelse Lederen kan kun se - ikke rette - medarbejdernes ansættelsesoplysninger. 6.1.4. Fravær Her kan lederen se – og godkende eller afvise - den enkelte medarbejders fravær. Det er menupunktet ’Godkend fravær og lønregistreringer’, der som udgangspunkt bruges til at godkende fravær.   Godkend fravær på en enkelt medarbejder Fravær, der skal godkendes, har status som ’Afventer’.   Leder kan vælge at: godkende fravær ved at klikke på ’Ret’ ud for den enkelte fraværsregistrering og ændre status til ’Godkendt’ afvise fravær ved at klikke på knappen ’Ret’ og derefter vælge status ’Afvist’. ’Afvis kommentar’ skal altid udfyldes, når fravær afvises. I skærmbilledets øverste del vises totaler på registreret fravær, og der kan søges på en specifik periode og på fraværstypen.   6.1.5. Lønregistrering Her kan lederen se – og godkende eller afvise - den enkelte medarbejders lønregistrering. Det er menupunktet ’Godkend fravær og lønregistreringer’, der som udgangspunkt bruges til at godkende lønregistreringer.   Godkend lønregistrering på en enkelt medarbejder Lønregistrering, der skal godkendes, har status som ’Afventer’.     Leder kan vælge at:  godkende lønregistrering ved at klikke på ’Ret’ ud for den enkelte registrering og ændre status til ’Godkendt’ afvise lønregistrering ved at klikke på knappen ’Ret’ og derefter vælge status ’Afvist’. ’Afvis kommentar’ skal altid udfyldes, når lønregistrering afvises. I skærmbilledets øverste del kan lederen søge på en specifik periode og på lønart. Nederst på skærmbilledet vises lønartstotaler.   6.1.6. Godkend fravær og lønregistreringer Dette skærmbillede består af fanerne fravær lønregistrering. Det er her, leder kan se alle registreringer, der har status som ’Afventer’ og dermed er klar til godkendelse. Registreringerne kan godkendes enkeltvis eller samlet ved at bruge fluebensmarkeringen.   Nedenfor ses godkendelsesmenuen for fravær – tilsvarende findes på lønregistreringer. Leder kan vælge at: godkende fravær ved at sætte flueben ud for den enkelte fraværsregistrering eller alle registreringer og klikke på knappen ’Godkend markerede’ afvise fravær ved at klikke på knappen ’Ret’ og derefter vælge status ’Afvist’. ’Afvis kommentar’ skal altid udfyldes, når fraværet afvises. I skærmbilledets øverste del kan lederen søge på en specifik medarbejder, periode, fraværstype og afdeling. Nederst på skærmbilledet vises fraværstotaler.     Leder kan vælge at godkende fravær ved at: sætte flueben ud for den enkelte lønregistrering eller alle registreringer og klikke på knappen ’Godkend markerede’ afvise lønregistrering ved at klikke på knappen ’Ret’ og derefter vælge status ’Afvist’. ’Afvis kommentar’ skal altid udfyldes, når lønregistreringen afvises. I skærmbilledets øverste del kan lederen søge på en specifik medarbejder, periode, lønart og afdeling. Nederst på skærmbilledet vises lønartstotaler. Ved klik på kolonneoverskrifterne sorteres der på kolonnens indhold.   6.1.7. Leders eget fravær og lønregistrering Leder kan som standard ikke godkende egne fraværs- og lønregistreringer.   6.2. Rapporter Leder har adgang til forskellige standardrapporter for medarbejdernes ansættelse, løn og pension samt fravær.   6.3. Indstillinger I ’Mine indstillinger’ kan der skiftes sprog fra dansk til engelsk. Det er også her, leder vælger, om han eller hun vil have tilsendt en mail, når der ligger en løneller fraværsregistrering til godkendelse. De øvrige felter i ’Mine indstillinger’ skal som udgangspunkt ikke bruges eller ændres.   7. Administrator Virksomheden skal altid have en eller flere personer, der har administratorrettigheder i Orkidé. Typisk er det medarbejdere i HR eller økonomiafdelingen. Administrator har adgang til menupunkterne: Firma Medarbejder Kurser og uddannelse Rapporter Multifunktion Indstillinger Import/Eksport Hvis du som virksomhed allerede bruger Orkidé og tilkøber muligheden for, at medarbejderne selv kan registrere i systemet, får du også adgang til menupunktet ’Godkend fravær og lønregistreringer’.   7.1. Medarbejder Alle menupunkter under menuen ’Medarbejder’ er beskrevet i Afsnit 6 – Leder. I forhold til leder har administrator adgang til at se samtlige medarbejdere og har derudover lidt flere beføjelser. Disse er beskrevet nedenfor.   7.2. Ret godkendt fravær og lønregistrering Der er kun administrator – og medarbejder selv – der kan rette eller slette registreret fravær eller lønregistrering (med status som ’Afventer’ eller ’Godkendt’).   7.2.1. Ret overført fravær En fraværsregistrering, der er overført til MultiLøn Erhverv, kan stadig rettes af administrator. Følgende felter i fraværsregistreringen kan rettes: Fraværstype Start- og slutdato Antal fraværsenheder Fraværssats Hvis administrator retter efter lønkørsel, skal lønbogholderen huske at starte en efterregulering i MultiLøn Erhverv, når registreringen er overført.   7.2.2. Ret overført lønregistrering Hvis en lønregistrering er overført til MultiLøn Erhverv, kan den ikke rettes. Registreringen kan kun slettes, hvorefter medarbejderen kan lave en korrekt registrering.   7.3. Rapporter Administrator har adgang til alle standardrapporter for ansættelse, løn og pension samt fravær og uddannelse for alle medarbejdere og afdelinger.     7.4. Indstillinger I menupunktet ’Indstillinger’ har administrator har adgang til følgende: Mine indstillinger (se afsnit 6.3) Organisation Opslagstabeller Opslagskoder Specielle oplysningskategorier Specielle felter Fraværskalender Kategorier til dokumenter Projektnummer Bruger/adgang Løndele/fraværskoder Arbejdsplan Stillingskategori, koder Fravær via e-mail Opsætning af koder Realtidssaldi (Finanskunder) Der kan være virksomheder, der ikke har adgang til alle menupunkter under ’Indstillinger’.   Nedenfor er nogle af emnerne beskrevet. 7.4.1. Opslagstabeller og opslagskoder Her kan opslagstabeller og opslagskoder oprettes og vedligeholdes.   7.4.2. Brug/adgang Her tildeles øvrige brugere adgang til systemet. Detaljeret beskrivelse af bruger/adgang findes i ’Vejledning i brugeradgang til Orkidé’.   7.4.3. Løndele/fraværskoder Under ’Løndele/fraværskoder’ kan administrator tilføje nye lønarter. Det er kun lønarter og fraværskoder, der allerede eksisterer i MultiLøn Erhverv, der bliver overført til MultiLøn Erhverv.   7.4.4. Stillingskategori, koder Lønarter og fraværstyper kan tildeles til alle eller til nogle stillingskategorier. Det betyder, at for eksempel funktionærer med stillingskategori 1001 eller 1002 kan have adgang til forskellige lønarter og fraværstyper.   7.4.5. Opsætning af koder Under dette menupunkt kan administrator vælge de fravær- og lønregistreringer, der kræver godkendelse, og om disse skal skjules for medarbejder og leder.   7.5. Import/Eksport Her kan administrator starte integration til MultiLøn Erhverv og se integrationsrapporter. En detaljeret beskrivelse af integrationen findes i vejledning ’Orkidé integration til MultiLøn Erhverv’. Det er også her, det er muligt at eksportere data fra Orkidé til Excel. Se beskrivelse i vejledningen ’Eksport af data fra Orkidé’.
0 0
Posted by
    Hvordan bruger jeg funktionen ’Forum’? Med ’Forum’ kan du stille spørgsmål til andre brugere i Visma Community og lave indlæg. Brug funktionen til at få hjælp, hjælpe andre og dele erfaringer om brug af Visma Services. Med ’Forum’ i Visma Community får du også mulighed for at udvide dit netværk med andre brugere, der har fagligt interessefelt som dig.   Indlæg i Visma Community For at få mest muligt ud af Visma Community skal du have en aktiv brugerprofil. (Mangler du en brugerprofil kan du gå til toppen af siden og tryk på ’Registrer’). For at kunne oprette indlæg og svare på eksisterende indlæg skal du være logget ind.   Sådan opretter du et indlæg Tryk på knappen ’Start en tråd’. Skriv i et emne på dit indlæg i feltet ’Emne’. Skriv herefter teksten til dit indlæg i boksen ’Brødtekst’. Vil du tilføje en fil, vælger du ’Choose file. Søg filen frem, som du vil vedhæfte. Når din tekst er færdig, trykker du på offentliggør indlæg. Ønsker du ikke at poste dit indlæg trykker du på knappen ’Annuller’.   Svar på et indlæg Du kan let svare på et indlæg. Tryk på knappen ’Svar’ og skriv dit svar. Du kan genkende svar fra en Visma medarbejder på den blå VISMA firkant, som står ved alle Visma ansattes profil. Visma Enterprise følger aktiviteten på ’Forum’, og vil i nogle tilfælde svare på spørgsmål. VIGTIGT vi henstiller til at spørgsmål, som kræver et hurtigt svar fortsat skal ske gennem kontakt til kundesupport. Support Supporten er lige ved hånden - nemlig i højre side af din skærm, hvor du kan se vores telefonnummer, e-mail og åbningstider.   Sådan bruger du stjernerne Måske har du bemærket stjernerne, som er placeret ved alle diskussions-indlæg, nyheder og brugertips. Disse stjerner er sat ind for at gøre det nemmere for dig at bruge dit community - ved at klikke på en stjerne i dit community vil du blandt andet kunne: Abonnere på et diskussionsindlæg, så du får en notifikation, når der er ny aktivitet. Anvende en vejledning som bogmærke, så den er nem at finde Tippe en ven eller kollega om et område i dit community, der måske kunne være relevant Tilføje nyhederne fra dit community til dit RSS-feed
0 0
Posted by
Indholdsfortegnelse Slet løngrupper fra lookup Fraværsliste: Kalenderdage Statistikoplysninger på medarbejder Orlov kan registreres henover årsskifte Afregning via BC Rettelse på faste lønarter med overlap 1. Slet løngrupper fra lookup Vi har rettet i logikken bag visning af løngrupper i Orkidé. Det betyder, at du nu kan slette de løngrupper I ikke anvender.   For at fjerne en løngruppe fra visningen i Orkidé, gå i ’Indstillinger’, ’Opslagskoder’ og vælg opslagstabel 343 Løngruppenr. Klik på X ude til højre og bekræft ved at klikke OK i den popup, der kommer.   Hvis I kommer til at slette en løngruppe, som I anvender kan I nemt tilføje den igen ved at klikke på ’Ny’ i samme menu.   Skulle I komme til at slette en løngruppe som er anvendt på nogle medarbejdere, har det ingen betydning for hvordan de vises, man kan blot ikke bruge koden igen før den er oprettet på ny. 2. Fraværsliste: Kalenderdage Fraværslisten i Excel har en ekstra kolonne, der viser kalenderdage. Det betyder, at sygdom der f.eks. løber fra fredag til mandag kun vil vises som 2 arbejdsdage, men som 4 kalenderdage.   Eksempel: 3. Statistikoplysninger på medarbejder Det er nu muligt at registrere statistikoplysninger på den enkelte medarbejder direkte i Orkidé. Man kan registrere alle oplysninger der afviger fra dem, der er på stillingskategorien samt IP350, som er individuel.   Det gøres i den ekstra fane, der er kommet i medarbejderbilledet:   For at tilføje eller ændre klikker man på ’Tilføj statistik’ og vælger den IP-kode, der skal oprettes/opdateres. Når koder, værdi og periode er valgt, gemmer du ved at klikke på fluebenet ude til højre. Hvis du opdaterer en eksisterende IP-type, så vil den gamle oplysning automatisk få slutdato dagen før den nye startdato.   Eksempel.      4. Orlov kan registreres henover årsskifte Vi har rettet i valideringen på registrering af orlov, så man kan registrere orlov henover årsskifte. Der skal fremover udfyldes følgende: Startdato Varighed Slutdato, perioden må max være 3 år hvis orlov i timer Slutdato, perioden må max være 5 år hvis orlov i dage   Det gælder for nedenstående orlovskoder. Kolonnen ’Standard’ er for jer der anvender MultiLøn Erhverv og kolonnen til højre er til jer, der anvender MultiLøn Erhverv Finans.   Standard Med finansmodul Fraværskode Type Fraværskode Type 11 Sygdom uden løn 4 Soldat 34 Fædreorlov med løn 5 Orlov 36 Barselsorlov med løn 8 Orlov med løn 37 Barselsorlov u løn / Barselsorlov særlig 16 Fædreorlov, 2 uger 39 Orlov med løn 22 Graviditets- og barselsorlov 51 Forældreorlov uden løn 23 Forældreorlov 56 Strejke uden løn 24 Forældreorlov deltid m/løn 57 Orlov særlig 31 Børneorlov, §81 stk. 3 58 Orlov uden løn 34 Orlov Barn syg u/løn 59 Militærtjeneste 36 Orlov efter 13 uger 74 Plejeorlov 39 Pasning af alvorligt syge, §82     40 Plejeorlov, SL-§119     41 Tabt arbejdsfortj. §42     53 Delbarsel før 60. Uge     54 Orlovstimer per. u. løn m pens.     61 Barselsorlov delbarsel     62 Delbarsel efter 60. Uge     63 Barselsorlov u. løn m. pension     64 Børnepasningsorlov, ret     65 Børnepasningsorlov, aftale     66 Uddannelsesorlov     67 Udstationeret u. løn u. pension     68 Udstationeret u. løn m. pension     70 Udskudt orlov fuldtid     71 Udskudt orlov deltid     72 Udskudt orlov deltid pension     73 Forældreorlov deltid m/løn     75 Orlov, §82 stk. 2a     90 Konflikt     5. Afregning via BC Kun for kunder med finansmodul   I kan nu afkrydse feltet ’Afregnes via BC’ på faste pensions-, fradrags-, og gode-lønarter. Feltet vil blive vist i rapporterne ’Løn, pension og goder’ samt ’Goder’.   Afkrydsningsfeltet kan vælges, når du opretter en lønart.   Eksempel:   6. Rettelse på faste lønarter med overlap Mindre bug rettet, så det ikke længere er muligt at ændre på en periodes slutdato, hvis det medfører overlap på perioden.
0 0
Posted by
"Visma HR - Kom godt i gang"-kurset er et heldagskursus, der sikrer en grundig introduktion til de mest relevante funktioner i Visma HR (tidl. Orkidé). Vi kigger bl.a. på udleverede effekter, løndele og fraværskoder, rapporter og fraværskalender og du har mulighed for direkte sparring med vores konsulenter om dine konkrete opgaver.   En kunde-testimonial "På turen derover talte vi om hvad vi mon fik med tilbage i bagagen, da mange af punkterne egentlig var noget vi vi jo vidste det meste om. Meeeeen, vi er nu begge absolut enige om at det var turen værd! Vi fik mange gode værktøjer, som vi kan bruge i hverdagen og ikke mindst fik vi forståelsen for de nye rapporter vi kan trække og hvordan vi søger oplysningerne ud. Vi fik løst vores problem med afdelingsopsætningen samt en medarbejder som fejlagtig har været oprettet 2 gange i Orkide og med samme medarbejdernr. Det problem løste Mie Eggers (red.: underviser) for os. Så alt i alt et super godt kursus med yderst kompetente undervisere. Rigtig fint eftermiddagen kunne bruges til at prøve tingene af på vores eget system" /Anne Tranberg Mortensen, Fynske Bank   Se de fulde kursusdetaljer, og tilmeld dig via dette link:https://kursus.bluegarden.dk/MELE/Event/931ce59b-ecdf-e711-80d1-005056bd4d07/
0 0
Posted by
Links