Mine produkter
Hjælp

Fem fif til Visma HRM Analytics

af CamillaJeppesen (Opdateret ‎03-03-2020 12:02 af CamillaJeppesen VISMA )

Selvom HR historisk set kun betragtes som virksomhedens bløde område, indeholder det i dag langt mere, såsom  vital information og muligheder for at optimere både bundlinje og medarbejdertrivsel. Det er derfor vigtigt at have styr på virksomhedens HR-data, såsom medarbejdernes stamdata, medarbejderomsætning, sygdom, ferie og fravær. Med jeres rapporter i Visma HRM Analytics får I hurtigt overblikket. 

 

Nedenfor kan du læse fem gode fif til din brug af Visma HRM Analytics:

 

  • Forebyg videnstab 

Medarbejderomsætning er en naturlig del af de fleste virksomheder. Det kan skyldes, at seniormedarbejdere går på pension, og nye medarbejdere kommer til. Når medarbejdere med stor anciennitet forlader virksomheden, kan vigtig viden gå tabt. Det kan derfor være en god idé at lave en plan for overlevering af viden. I rapporten ‘Organisationsoverblik’ kan I se aldersfordeling samt anciennitet fordelt på alder, afdeling og interne titler.

 

Ønsker du at overføre eller opdatere jeres interne titler, kan du spare tid ved at indlæse data via decentral indlæsning rekord MLE-32-HRAN. Du kan finde en guide til decentral indlæsning i Visma HR her.

 

 

  • Belys mønstre i jeres fraværsdata

Fravær påvirker direkte produktiviteten og kan være et udtryk for dårlig trivsel eller ledelse. Men før der kan tages hånd om uønsket fravær, er det nødvendigt for virksomheden at danne et overblik over fraværets omfang. I fraværsrapporten i Visma HRM Analytics kan du fx se fravær fordelt på afdeling, medarbejdertype og ugedag. Fraværskalenderen gør det også muligt at se fraværsmønstre på den enkelte medarbejder på en nem og hurtig måde, såsom systematisk fravær (fx 5 fraværsperioder á 1-3 dages varighed inden for det sidste seks måneder). Data i Visma HRM Analytics kan dermed ligge til grund for en samtale om medarbejderens fravær og trivsel.   

 

Læs HR Direktør i Visma Enterprise, Anders Andersen, tre gode råd til håndtering af fravær.

 

 

  • Opbyg dine egne rapporter 

Visma HRM Analytics gør det muligt hurtigt og nemt at danne dine egne rapporter ved at kombinere data. Ønsker du at vælge flere typer data på én gang, kan du holde Ctrl nede mens, du fx vælger de afdelinger eller fraværstyper, du ønsker at se. Giv dig tid til at afprøve de forskellige filtre og se de forskellige muligheder, der er. Du kan ikke ødelægge data. Og ønsker du at komme tilbage, kan du altid nulstille dine filtre.

 

 

  • Sorter på medarbejdertyper

Der kan være situationer, hvor det kan være en fordel at kunne filtrere på medarbejdertyper. Det kan fx være, at I har mange timelønnede sæsonarbejdere, som I ikke ønsker skal tælle med i jeres rapport over virksomhedens medarbejderomsætning. Du kan derfor til- og fravælge timelønnede, forudlønnede, bagudlønnede og 14-dageslønnede fra alle rapporter. Det gør du via topmenuen. 

 

 

  • Brug Visma HRM Analytics til din rapportering

I mange virksomheder stilles der krav til, at HR rapporterer på virksomhedens zxc. Mange af vores brugere bruger derfor Visma HRM Analytics i deres rapportering.Her er det muligt at eksportere alle rapporterne til Excel. På den måde kan du nemt arbejde videre med data og lave dine egne grafer. Det er også muligt at klippe graferne ud og bruge dem i dine præsentationer. Husk, at du kan forstørre en graf, som du gøre ved at trykke på ikonet CamillaJeppesen_0-1583227377297.png.

.

 

Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.