Mina produkter
Hjälp

Anpassade rapporter tillgängliga i registreringsfönster (8.23)

av Christian Sandell

Det går nu att kopiera befintliga rapporter och använda dessa i registreringsfönster, vilket gör det enklare om man t.ex. vill ha anpassade fakturor till olika kundgrupper..

 

Fler val - Layoutmallar - Visa alla rapporter - Rapportlista (RE000000)

I detta fönster ser man alla rapporter för företaget. 

 

image.png

 

 

Filtrera på Fönster-ID/Rapport-ID eller Rapporttitel för att hitta rapporten som ska kopieras. Markera därefter rapporten och välj Kopiera rapport

 

image.png

Nu skapas en kopia på rapporten och listan filtreras till att endast visa denna. Rapport-IDt till rapporten blir REXXXXXX. I kolumnen Rapport baserad på syns vilken rapport som ligger som grund.

 

image.png

 

Under Custom reports visas alla rapporter som är kopierade. Välj Kör rapport och därefter går det att redigera rapporten. 

 

Det går att länka till kopierade rapporter från registrerings-fönster. För att skapa en sådan länk, gå till Fler val - Inställningar - Anpassning - Add report to screen (CS20200S)

Observera att man måste ha administratörsrollen för att få tillgång till det här menyvalet

 

image.png

I det här fönstret väljer man ett Fönster-id och Steg (relaterat till dokumentets status) och lägger sedan till ett rapport-ID i rutnätet. Nu visas alla befintliga rapporter för detta fönster-ID och status. I detta exempel vill vi kunna använda rapporten för frisläppta kundfakturor och gör valen enligt nedan:

 

 

image.png

Markera därefter den ursprungliga rapporten. Detta är viktigt eftersom den kopierade rapporten som ska läggas till kommer att ta in samma parametrar som den man utgår från i detta steg.

 

Tryck därefter på + -tecknet och en ny rad skapas. Skriv in namnet på rapporten. Klicka på förstoringsglaset och välj rapporten direkt i listan eller sök fram den på dess rapport-ID.

 

image.png

 

 

image.png

 

image.png

 

Notera att i vissa fall sparas inte den kopierade rapporten (hela raden försvinner) när man trycker på spara. Detta är ett bekräftat fel som vi arbetar med att lösa. Om detta sker, är tipset att klicka på SHIFT + "TAB" tills den övre raden markeras, för att gå bort från redigera-läge i den skapade raden. 

 

image.png

 

Spara därefter.

 

image.png

 

Nu är den nya fakturamallen valbar i en frisläppt kundfaktura under Rapporter - Kopierad Rapport

 

image.png

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här