Mina produkter
Hjälp

Visma.net Insights Finansiella rapporter (ver 8.20)

av Christian Sandell

2020-03-20.png

I den nya versionen finns nya standardrapporter tillgängliga i Visma.net Insights. Då det gamla rapportuppsättet för Balans och Resultat i Insights kunde skilja sig från uppsättet i Visma.net Financials, har vi introducerat Balans- och Resultatrapporter som är baserade på kontogrupperna i Visma.net Financials, som är möjligt att ändra på och har drill down-möjlighet.

 

image.png

 

Följande rapporter finns tillgängligt i denna versionen

  • Balans (Månadsvis)
  • Balans (Period)
  • Resultat (Månadsvis)
  • Resultat (Period)
  • Kundtransaktioner
  • Leverantörstransaktioner
  • Kundåldersanalys

Framöver planerar vi att introducera en ny Försäljningsrapport. 

 

När du öppnar Visma.net Insights får du information om de nya rapporterna. I samband med releasen kommer det att finnas mer information i Support centret samt svensk dokumentation på kundcommunityt under området Dokument. 

 

Har man ett mer avancerat rapporteringsbehov, rekommenderar vi att använda OneStopReporting.

 

Vi rekommenderar att ta kontakt med er partner som kan hjälpa till med inställningarna för att komma igång.

 

Kom igång med de nya rapporterna

För att kunna lägga till de nya rapporterna måste man byta från det tidigare kontomappningsläget (BI-koder) till det nya mappningsläget (KPIer baseras på mappningen av mätvärden). En användare med typen Administratör till Insights har access till denna funktion och kan göra de nödvändiga ändringarna. Det går att aktivera det nya mappningsläget antingen för den enskilde administratören, eller för alla användare i företaget. Det rekommenderas att först aktivera endast för administratören för att göra ändringar, innan man aktiverar det för hela företaget.

 

image.png

 

Mätvärden är ett nytt koncept som består av grupper av konton, baserade på flexibla definitioner. Mätvärden är nyckelbegrepp inom Insights och kan användas direkt i de finansiella rapporternas definition (Resultat- och Balansräkning). Genom tilldelningen av mätvärden till en Mätgrupp kommer deras värden att finnas i formler som beräknar värdena på de finansiella elementen. Tekniskt sett representerar ett Mätvärde en grupp av huvudbokskonton som används vid beräkningen av finansiella KPI: er och i Resultat- och Balansrapporterna.


Det finns en fördefinierad uppsättning systemmätvärden, men det går också lägga till egna, vilket görs under “Mappning av Mätvärden”.

 

image.png

 

Anpassa rapporterna på företagsnivå

Under Konfigurering - Konfigurering av företagsrapporter, kan Administratören anpassa Rapportmallarna på företagsnivå. Välj rapport, och klicka på kugghjulet. Notera att när man har anpassat en redan delad rapport, måste användare som redan har lagt till den i sina dashboards, använda alternativet "Återställ till original" för att se de ändringar som har gjorts.

 

image.png

image.png

 

Återställningspunkter

Under Konfigurering - Återställningspunkter kan Administratören både skapa en återställningspunkt och återställa från en lokal fil. Återställningspunkter är ögonblicksbilder av systemkonfigurationen. Man kan använda dem för att enkelt återgå till en tidigare fungerande status, eller för att dela konfigurationsinställningar mellan flera företag.

 

image.png

 

Lägg till rapporterna i Dashboards

Rapporter kan användas i Dashboards, precis som de befintliga diagrammen. De läggs till genom att läggas i en Dashboard via Element - Rapporter, eller att man får en delad till sig.

 

image.png

 

Precis som tidigare Element, går det att dela rapporterna, både som Element och som en del av ett Dashboard.

 

I samband med releasen kommer det att finnas mer information i Support centret samt svensk dokumentation på kundcommunityt under området Dokument. 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här