Release notes ver 4.1 Visma.net Expense

av Susanne Neretnieks

Från och med denna version kan du få hjälp att räkna ut hur långt du har kört.

När du har valt utläggstypen bilersättning, klicka på knappen "Karta" och ange start- och slutmål för körningen. Kartfunktioinen beräknar sträckan och fyller i totalen per automatik. 

 

Läs mer om detta och andra förändringar i denna release i bifogade Release notes nedan.