Mine områder
Hjelp

Ny meldingsstandard for betalingsfiler til banken

av Kaja Falck-Ytter
I slutten av 2016 vil banknæringen innføre en ny meldingsstandard for betalingsformidling. Dette påvirker betalingsløsningene i alle Vismas økonomisystemer.

Visma har allerede implementert støtte for den nye standarden i noen av våre betalingsløsninger, og vi er godt i gang med å legge til rette for dette i alle relevante økonomisystemer.

Dette vil kreve en oppgradering av ditt økonomisystem. Vi vil komme med mer informasjon om oppgraderingen til høsten, men vil allerede nå informere dere om at dette har høy prioritet hos oss. Vi vil holde dere oppdatert på når nye versjoner vil være tilgjengelige, praktiske konsekvenser av nye formater og eventuelle overgangsordninger fra gammel til nytt format.

 

Informasjon fra BSK sine hjemmesider: 

Banknæringen, ved styret i BSK (Bankenes Standardiseringskontor), har besluttet at ISO 20022 xml (også omtalt som SEPA) skal være standarden for finansiell meldingsutveksling fremover.

En effekt av dette vil være at BSK ved utgangen av 2016 stopper forvaltning av gamle nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger basert på blant annet Telepay og Edifact.  Den internasjonale meldingsstandard ISO 20022 XML blir ny standard for filbaserte betalingsoppdrag og informasjonsformidling i kunde/bank-grensesnittet, og etter hvert i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker.

Det er en viktig reform som er besluttet innført. ISO 20022 vil bidra til en mer effektiv betalingsformidling og enklere forvalting av informasjonssystemer. Den vil påvirke norske banker, alle større kunder, ERP-leverandører og avregningssentraler.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"