Mine områder
Hjelp

Rapport "Selvstendige næringsdrivende (uten fast forretningssted)"

av David Aarstein
Fra versjon 10.11 har det kommet mulighet for å merke selvstendige næringsdrivende uten fast adresse, og i standardoppsettet for Visma Business fulgt med et skjermbilde for å kunne skrive ut tilhørende transaksjoner.

Grunnlaget for rapporten ligger i tabellen leverandørtransaksjoner.

Rapporten baserer seg på en beregnet kolonne som bruker Bruttobeløp på transaksjonen og trekker i fra MVA-beløpet som ligger på transaksjonen. Hvis det ikke ligger noe beløp i kolonnen "mva-beløp" (f.eks. ved at fakturaen er splittet på flere hovedbokslinjer) bør den beregnede kolonnen som beregner nettobeløpet endres fra:

"(@Kolonne (Kjøp)+ @Kolonne (Mva-beløp))*-1" til "(@Kolonne (Kjøp)/ 1,25)*-1".

For byråversjonen "(@Kolonne (Beløp)- @Kolonne (Mva-beløp))*-1" til "(@Kolonne (Kjøp)/ 1,25)*-1"

Dette gjør du ved å kopiere "til" verdien over til kolonnen formel i tabellen "Beregnede kolonner"

Da vil den trekke fra 25 % mva fra bruttobeløpet. Denne metoden vil ikke fungere hvis du har andre mva-satser enn 25 % som skal ut på rapporten.

Tabellen beregnede kolonner finner du (i standard oppsettet) under "Administrasjon/Diverse oppsett/Beregnede kolonner" alternativt under Fil og Åpne, deretter Tabeller/Felles/Oppsett og velge tabellen Beregnede kolonner. Kopier verdien "(@Kolonne (Kjøp)/ 1,25)*-1" over den tidligere verdien. I Byråversjonen vil denne bli automatisk justert ved oppgradering til versjon 10.12.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"