Mine områder
Hjelp

SAF-T i Visma Business - versjonskrav

av Øyvind Årseth (Oppdatert ‎29-10-2019 12:26 av Øyvind Årseth VISMA )

Vi registrerer at det kommer opp spørsmål om hvilken versjon av Visma Business man må ha for å kunne levere nødvendig informasjon i SAF-T-format til Skatteetaten. SAF-T blir som kjent obligatorisk ved bokettersyn for transaksjoner registrert etter 1/1 2020. 

 
Vår anbefaling er ver. 13.10 eller nyere - f.o.m. denne versjonen finnes rutine for foreslått mapping av hovedbokskonto mot standard SAF-T kontoplan. Velg gjerne 13.10.2 eller høyere, siden man da får med noen gode forbedringer ved sending av faktura via AutoInvoice. 

F.o.m. 13.10 kan du importere SAF-T standardkonti til vbsys (fra fiilen Standard_account.txt som finnes i mappen Nor.Int der Business er installert, f.eks. C:\Visma\Business\Nor.Int), og deretter bruke behandlingsvalget "Angi standardkonto" på hovedbokskonti for å få et forslag til mapping mot 2- eller 4-sifret SAF-T-kode. Behandlingen kan kjøres enkeltvis for firma eller for flere firma av gangen via en tidsstyrt oppgave.
Konto foreslås mappet til nærmeste konto i SAF-T kontoplanen, enten på 2 eller 4 siffer. Hva man velger her er det ingen regulering på, man må selv velge avhengig av hvilken kontoplan man bruker. Er man relativt standardisert er det nærliggende å gå for 4-sifret, har man en mer spesialisert kontoplan er kanskje 2-sifret bedre. Ref. under kan man evt. teste begge alternativ. Dette gir et godt utgangspunkt, men husk at resultatet må kontrolleres etter kjøring. Om man vil kan man enkelt kjøre på nytt, enten ved å kjøre behandlingen med valget "Overskriv alle felt" satt, eller evt. slette innholdet i feltet "SAF-T kontonr", lagre, og deretter kjøre behandlingen med valget "Fyll ut tomme felt". Dette kan gjøres for enkelte konti eller for alle. 
 
Det er ikke noe krav om at man MÅ være på en bestemt versjonen før 1/1 2020, men vi anbefaler at man forbereder en evt. innsendelse i ro og mak, og unngår oppgradering i siste liten om kravet skulle komme. 
 
Det er mulig å kjøre versjoner tilbake til 11.11 (det var da behandlingsvalget "Eksportér SAF-T" kom), men det medfører noe mer manuelt arbeid i forberedelsene mht. nevnte mapping av koder mot SAF-T standard. Ta evt. kontakt med din partner om du av en eller annen grunn må beholde en eldre versjon og er usikker på dette arbeidet.   

NB! Dersom man fører regnskap med mva-kompensasjon er det gjort en liten forbedring i ver. 14.01:
Det markeres nå på avgiftskoden i SAF-T-filen om den er brukt til å føre mva-kompensasjon. Dette er et ikke-obligatorisk felt i formatet som er lagt til etter forespørsel.   
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"