Mine områder
Hjelp

Visma Business Regnskapsbyrå 10.11 er klar for nedlasting

av Anonymous
Det er mange viktige nyheter og forbedringer også i versjon 10.11 som gjør at vi absolutt anbefaler å oppgradere til denne versjonen så snart som overhode mulig.

Vi henviser i den forbindelse til både releasenotes for Visma Business standard og Visma Business Regnskapsbyrå.

De viktigste nyhetene i versjon 10.11 er:

 1. Viktige feilrettinger og forbedringer i selve Visma Business
 2. Feilrettinger av skjermbilder og oppsett etter overgangen til skalerbare skjermbilder i versjon 10.00
 3. Nyheter i skjermbilder

Ref 1: Av viktige endringer rettinger i selve Visma Business kan nevnes følgende:


 1. Søk etter klienter med [Ctrl+F] er nå på plass igjen.
 2. Feil ved åpning av skjembilder ved lavere skjermoppløsning enn 1920x1080 som gjorde at deler av skjembildet ikke fremkom før man minimerte skjembildet er nå rettet. Denne feilsituasjonen var nøye beskrevet i Releasenotes for Visma Business Regnskapsyrå 10.10
 3. Systemfeilmelding "Encountered an improper argument" som kom visse situasjoner under behandling av MVA oppgjør og fakturautskrift. Denne feilen er nå endelig funnet og rettet i versjon 10.11. Den oppsto kun hos brukere som avsluttet forhåndsvisning av rapporter på en spesiell måte.

For de som måtte ha problemer og ennå ikke kan oppgradere til versjon 10.11, så er løsningen på problemet følgende for å unngå problemet:

 • IKKE avslutt forhåndsvisning av rapporter med å krysse ut vinduet eller å avslutte det med [Ctrl+F4] uansett hvilken utskrift det gjelder. Det kan forplante seg til utskrift av MVA oppgjør og fakturautskrift flere timer senere. Avslutt alltid forhåndsvisningen med "Lukk".

Ref 2: I forbindelse med innføringen av skalerbare skjembilder i versjon 10.10


Det viste seg at viktige utskriftparameter forsvant. Dette gjorde selvsagt skjermbildene tungvindt å bruke da man måtte inn å endre parameterne hver gang. Dette er nå rettet. Dette gjelder i hovedsak følgende vindu:

 • 2411. Regnskapsrapporter under både fanene" Resultatregnskap" og " Balanse"
 • 2412. Ansvarsenhet 1 rapporter (avdeling)
 • 2413. Ansvarsenhet 2 rapporter (prosjekt)
 • 241x. Ale andre rapportvindu på ansvarsenhet

For de som ennå ikke kan oppgradere til versjon 10.11 og allerede er på versjon 10.10, kan vedlagte NorlayDesign_10.11.txt imorteres til VBsys slik at korrigerte skjermbilder kommer på plass også der. Vi anbefaler at slik installasjon gjøres i samarbeid med din Visma partner.

Ref 3: Vi har gjort endringer og forbedringer i eksisterende skjermbilder samt lagt til noen nye


Vi kan i den forbindelse nevne følgende:

 • Alle skjermbilder og utskrifter for kunder og leverandører har nå fått med feltet "ISO-kode" og "Valutabeløp". Dette etter ønske fra mange regnskapskontor.
 • Skjermbildene som viser MVA oppgjøret med tilhørende knapper for "Detaljer" per avgiftspost har aldri vært mer konsistent i forhold til avslutning av MVA oppgjør. Dette er nå justert slik at både selve visningen av MVA oppgjøret og detaljebildet bak hver post nå kun skal vise poster og verdier som ennå ikke er rapportert. Dermed skal skjermbilde nå alltid vise det samme som selve oppgaven. Denne endringern er gjort for Kirkeløsningen og den nye landbruksløsningen.
 • Nytt skjembilde med tilhørende utskriftvindu for rapportering av kjøp av "Selvstendige næringsdrivende uten fast firmaadresse". Dette skjembildet er nå lagt under "Annen rapportering".

Anbefalt skjermoppløsning

Les releasenotes når det gjelder ny anbefaling rundt skjemoppløsning. Det er ikke lenger riktif å begrense utviklingen av standard skjermbilder til å holde seg innafor det som etterhvert veldig gammeldagse formatet 4:3 (1080x768) Anbefalt minimumsoppløsning er nå 1280x800.

Visma Rapportering

Ellers gjelder samme anbefaling som er beskrevet i releasenotes for Visma Business Regnskapsbyrå 10.10. Vent ennå litt med å implementere Visma Rapportering for alle brukere og alle bedrifter. Vi er litt på etterskudd med testingen i store bymiljø, men har håp om å få dette i gang veldig raskt.

 

Last ned versjon 10.11 her

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"