Mine områder
Hjelp

Støtte for innsending av selskapsmelding for USDF

av Knut Lofsberg

Utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF)
Selskapet opprettes som et vanlig selskap med deltakerfastsetting (SDF) der man angir den nærmeste form for ansvarsform, som enten vil være ANS, DA, KS eller indre selskap.

 

Usdf.jpg

 

For å angi at selskapet er et USDF skal det krysses av for dette under Opplysninger og skatt - Opplysninger - Foretaksopplysninger. Her angis også informasjon om rettslig form (selskapsform) og om underlagsmateriale kan fremlegges.

 

Når det gjelder registrering av deltakere, foretas dette under Opplysninger og skatt - Deltakere og velge Deltakere i venstremenyen. Her registrerer de deltakerne som er skattepliktige til Norge ved å angi enten fødselsnummer eller foretaksnummer for disse og fylle ut øvrige opplysninger.

 

Det anbefales at man fyller ut eierandeler slik at samlede eierandeler utgjør 100 %. Dette gjør man ved å opprette en deltaker uten skatteplikt som eier den resterende andel som eies av utenlandske deltakere uten skatteplikt til Norge. Dette gjøres ved å opprette en ekstra deltaker, der man ikke angir verken fødselsnummer eller organisasjonsnummer, men angir deltakeren som ikke skattepliktig til Norge. Denne deltakeren skal teknisk sett inneholde den selskapsandelen som ikke er eid av en person eller foretak som er skattepliktig til Norge.

 

Når det angis at deltaker ikke er skattepliktig til Norge, vil ingen informasjon om denne fylles ut i skattemeldingen, men det unngås valideringsmeldinger i de interne valideringene som for eksempel at eierandel ikke er angitt med 100 % mv.

 

Selskapsmeldingen sendes inn på vanlig måte som for norske SDF.

Årsregnskap er ikke tilgjengelig for denne selskapsformen

 

Se Poster, felter og temaer i ny skattemelding for næringsdrivende for mer informasjon.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"