Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Periode og År

Sorter etter:
Start med import fra Excel for det/de år du ønsker. (se her for veiledning Excel-import) Åpne og lukk (ikke låse) Årsoppgjørsperioden Importer en tom Excelfil for nestkommende år med 0-verdier. Lås Årsoppgjørsperioden Start perioden Januar for det år du skal ha ERP-import Bytt ERP-kilde (Vedlikehold - Endre importkilde -  og velg den importkilde du ønsker)
Vis hele artikkelen
17-06-2022 09:32
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 29 Visninger
Ta en titt på våre opplæringsvideoer: 
Vis hele artikkelen
02-06-2022 13:35 (Sist oppdatert 14-06-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 71 Visninger
Hei ser du hvordan du aktiverer skjemaet
Vis hele artikkelen
02-06-2022 10:14
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 35 Visninger
Datasystem-ID og passord Datasystem ID og passord opprettes i Altinn på den som har mottatt fullmakt fra klienten. Datasystem opprettes under Profiler / Avanserte instillinger / Datasystemer. Brukernavn og Passord Dette er en personlig pålogging til Altinn. Det er kun brukeroppsett som er registrert i Altinn som kan benyttes. Oppsettet gjøres under egen Profil / Avanserte innstillinger / Brukeroppsett.
Vis hele artikkelen
31-05-2022 10:47
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 31 Visninger
Avvikskontrollen er generert av skatteetaten. Mottatt verdi er verdien du sender inn fra Periode og År og forventet verdi er verdien Skatteetaten forventer at du skal sende inn.
Vis hele artikkelen
13-05-2022 10:50 (Sist oppdatert 31-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 104 Visninger
Hvis du kommer inn på de andre klientene utenom en enkelt klient, har du en cache som henger igjen på klienten. 😊   For å få rettet dette gjør følgende: Chrome – Innstillinger – Sikkerhet og personvern – nettstedsinnstillinger – «Se tillatelser og data lagret på alle nettstedet» - søk opp «visma» -  Visma.com  – « Core.periodandyear.visma.com » - «Tøm»    
Vis hele artikkelen
30-05-2022 10:09
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 28 Visninger
Det er for øyeblikket   en  feil hos skatteetaten. De har en forsinkelse i systemet som gjør at etter  man har innsendt og validert innsendingen av næringsoppgaven for enkeltmannsforetak vil du ikke kunne se næringsoppgaven på skatteetaten sine sider. Vi er i dialog med skatteetaten som jobber med å jobber med å korrigere problemet. 
Vis hele artikkelen
20-05-2022 11:02 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 163 Visninger
Her forklares hvordan du går frem for å opprette brukere, grupper og fordele tilganger.
Vis hele artikkelen
09-12-2021 13:21 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 493 Visninger
I forbindelse med ny MVA-rapportering for 2022, har Periode & År endret på hvordan MVA-avstemmingen foretas. Av ulike grunner har vi valgt å ta bort grunnlagsverdiene fra avstemmingen Man skal kontrollere at innrapportert utgående MVA-beløp stemmer når man regner ut f.eks. høy sats (25 %) av grunnlagskontoene, men dette valideres allerede ved innsending av MVA-meldingen fra ERP i 2022, og derfor ikke nødvendig å ta med dobbelt. Etter å ha pratet med flere av ERP-løsningene så viser det seg at man ikke alltid bruker samme MVA-sats på samme grunnlagskonto/salgskonto, og dermed blir det vanskelig/umulig for P&Y å kontrollere beregnet utg.mva-beløp. Vi endte derfor opp med at så lenge valideringen må være OK ved innsending, så holder det å sjekke at man har samme bokførte verdier som innrapportert inngående MVA. og utgående MVA.  
Vis hele artikkelen
19-05-2022 09:41 (Sist oppdatert 19-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 49 Visninger
For å skru av en kontroll i Periode & År, gå til Administrasjon. Administrasjon finner du ved å klikke på ikonet med et hode   Velg Ny Mal    Gi din mal et navn og hvilken type av selskapsform den skal være basert på. Velg den kontroll du ønske r kopiere/deaktivere og trykk på ikonet med en ring og tre streker og velg det du ønsker gjøre for din kontroll:      Velg de kunder du ønsker din mal skal være gjeldende for. Huk av for den øverste boksen hvis den skal gjelde for alle kunder. (For å få opp listen over alle dine kunder må du velge det via markering for "Vis alle kunder")      Når du har valgt de kunder denne malen skal gjelde for kan du i tillegg angi at denne malen skal gjelde for alle de kunder du oppretter i Periode & År.  Gå til fanen for Egenskaper og aktiver "Forhåndsvalgt mal for nye kunder" :      Etter det må du huske på å lagre og din nye mal er nå gjeldende for de kunder du nå har valgt at den skal gjelde for 😊 For å komme ti lbake til Periode & År fra Administrasjon, så trykker du på ikonet for huset og deretter på "hodet":      Da er du tilbake til klientregisteret igjen 😊    
Vis hele artikkelen
16-05-2022 10:32
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 38 Visninger
For å skru av systemposteringer 2020   1. Lås opp Årsoppgjørperiode 2020. 2. Gå på vedlikehold - foretaksopplysninger - og skru av systemposteringene (husk å trykke på lagre).   3. Hent frem posteringsbilag og se om posteringene er fjernet. Hvis posteringene fortsatt ligger der, gå på Opplysninger og skatt og foreta en kalkulasjon (trykk på sirkelen med pil i høyre hjørne).   4. Når posteringene er borte, lås Årsoppgjørperiode 2020. 5. Start opp Årsoppgjørperiode 2021 og påse at fjorårstallene i saldobalansen er korrekte
Vis hele artikkelen
16-05-2022 09:13
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 47 Visninger
Har du avvik mellom   Beregnet egenkapital 31.12. ihht spesifikasjon   og   Næringsoppgave\Næringsspesifikasjon, Sum egenkapital? Som oftest skyldes dette at man mangler en saldo under spesifikasjonen.
Vis hele artikkelen
06-05-2022 10:43 (Sist oppdatert 14-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 79 Visninger
Her har vi laget en praktisk video som viser hvordan avstemmingsfunksjonen i Periode & År skal benyttes:    
Vis hele artikkelen
11-05-2022 15:19 (Sist oppdatert 12-05-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 81 Visninger
For å få sideskift mellom notene dine, går du inn på noten du ønsker å ha sideskift før. Øverst i høyre hjørne finner du bryteren for å få sideskift før denne noten. Skru på bryteren og du vil få sideskift før noten.   
Vis hele artikkelen
11-05-2022 10:50
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 40 Visninger
Eiendom, utleie og og finansielle produkter for enkeltmannsforetak er nå flyttet til Skattemeldingen. Så det må logges inn på skatteetaten.no for å registrer dette.
Vis hele artikkelen
11-05-2022 08:35
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 34 Visninger
Når du importerer fra Excel er det noen viktige ting du må huske.  1. Filen må være lagret som en vanlig Excel fil altså at filnavnet slutter på .xslx 2. Filen må ha korrekt format oppsett. Fil oppsettet følger:          A                 B                    C 1    Kontonr      konto navn        2020 (årstall) 2    1100            Byggninger      10000 (UB årstall) 1150            Tomter              20000   Kontonummer - En rad for hver konto i saldobalansen for aktuelt regnskapsår. Konto navn - Tildelt kontonavn fra regnskapet (ERP-system). Årstall - Årsoppgjørets år, det kan være foregående år eller inneværende år. UB Årstall - Utgående saldo for aktuell konto.   3. Husk også at Import fra Excel inneholder ingen transaksjonsdata, kun årssaldoer. Det betyr at den er mer relevant for Årsoppgjør enn for Periode.   En excel fil kan kun inneholde ett regnskapsår, så dersom man skal importere verdier for både fjorår og for inneværende regnskapsår, må det opprettes og importeres to excel filer.   Se exempelfil Når alt dette er på plass skal du være klar til å importere fra Excel 😊
Vis hele artikkelen
29-03-2022 08:59 (Sist oppdatert 11-05-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 320 Visninger
Får du opp feilmelding "SelveidBolig mangler påkrevde felt [naeringseiendomstype, areal] for å kunne beregnes". For å komme rundt problemet kan du gjøre følgende:
Vis hele artikkelen
11-05-2022 07:33
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 48 Visninger
Avstemming av MVA baserer seg på at kontoer i regnskapet med referansekontoer for omsetning, MVA og oppgjørskonto. Referansekontoen til den enkelte konto avgjør hvorvidt kontoen fremkommer i avstemmingen og på hvilken post den fremkommer.
Vis hele artikkelen
10-05-2022 08:40 (Sist oppdatert 10-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 85 Visninger
Her vises en oversikt over regnskapskontoer som blir medtatt i bokført kolonnen i avstemmingen. Merk at dette er referansekonto som er opplistet. Kontrollere derfor referansekonto i meny Vedlikehold - kontoplan dersom en konto ikke vises eller vises feilaktig:
Vis hele artikkelen
10-05-2022 08:34
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 60 Visninger
Her finner du informasjon om roller og rettigheter for RF-1030 Skattemeldingen for personlige skattytere. 
Vis hele artikkelen
09-05-2022 08:57 (Sist oppdatert 09-05-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 86 Visninger