Mine områder
Hjelp

Nyhetsfeed Visma.net Payroll

av Anonymous (Oppdatert ‎22-05-2023 15:58 av stiank VISMA )

DENNE SIDEN  BLIR IKKE LENGER OPPDATERT!

 

Det er opprettet et nytt område som fremover vil inneholde alt av nyheter, brukertips og videoer for funksjonalitet som har kommet i Payroll. Du finner det her. 

 

I denne artikkelen finner du funksjonalitet som kom i Payroll tom. april 2023. Denne blir ikke lenger oppdatert.

NYHETER 2023

Måned Tjeneste Beskrivelse 

Link

April Payroll Lønnsart 316000 - Bilgodtgjørelse (trekkpliktig) har fått ny kontotype: 35200 - Trekkpliktig del reise, med virkning fra 01.04.2023

 

  Expense API for å hente ut transaksjoner fra Expense

Utviklerportal

Mars Payroll Enklere registrering av variable transaksjoner. "Punchebilde"

Video

  Calendar Arbeidstid over midnatt

Brukertips

  Calendar/Employee Filimport fravær

Brukertips

  Employee Ny ansattliste

Informasjon

Februar Payroll / Employee / HRM Analytics Ansattgrupper | Tags

Brukertips

Video

Januar Payroll / Employee Flere kontosett

Brukertips

  Payroll / Employee / Calendar Endringer i systemet fra 01.01.2023

Brukertips

NYHETER 2022

Måned Tjeneste Beskrivelse 

Link

Desember Payroll Lønnsart for trekk til lokal avdeling hos fagforening

 

  Payroll Integrasjon til tredjeparts ERP systemer

Brukertips

November Payroll Du blir nå sendt direkte inn i nytt grensesnitt når du går til tjenesten Payroll.

Brukertips

Oktober Employee Åpnet feltene for å legge inn timesats eller årslønn på ansatt.

Brukertips

  Calendar Sjekk inn, sjekk ut. Stempling av timer. Obs: Krever at betalingsregler er satt opp og gjelder kun timelønnede i første versjon.

Video

  HRM Analytics Jubileumsliste i Visma.net Payroll

Video

  HRM Analytics Barn og pårørende oversikt

Video

  HRM Analytics Antall årsverk - Rapport

Video

September Calendar Åpnet feltene for egenmeldingsregler på koden Syk, slik at det kan tilpasses om firmaet har egne regler.

 

  Calendar Fjernet krav om å angi barn når barn syk benyttes.

 

  Calendar Det har lenge vært mulig å kopiere time og fraværsregistreringer. Nå er det mulig å kopiere tillegg.

Video

August Calendar Summering er lagt til i rapporten "Fraværsstatistikk"

Video

  HRM Analytics Ny rapport for skattekort i Visma.net HRM Analytics

Video

  HRM Analytics Ny rapport for rapport for feriepenger i Visma.net HRM Analytics

Video

  HRM Analytics Ny rapport i Visma.net HRM Analytics som viser lånesaldo

Video

  HRM Analytics Ny rapport for utleggstrekk i Visma.net HRM Analytics

Video

  HRM Analytics Ny rapport for pensjonstrekk i Visma.net HRM Analytics

Video

Juli Employee/Calendar Lagt til støtte for masseoppdatering av tidsavtale i Calendar.

Video

Juni Employee Støtte for flere timesatsfelt på ansatte. Det er nå 6 åpne timesats felt og 2 satser som kan kalkuleres gjennom "Arbeidstidsordning"

Brukertips

  Calendar Rapport for sykefraværsstatistikk er nå tilgjengelig. Rapporten kan eksporteres til Excel. Obs kun tilgjengelig for Administrator.

Video

Mai HRM Analytics Rapport for alderskartlegging. Rapporten er et nyttig verktøy for Succession planning, og gjør deg blant annet i stand til å indentifisere risikoer og kompetansegap i organisasjonen

Video

  HRM Analytics Rapport for gjennomsnittlig årslønn

Video

April Calendar

Standard koder i Calendar er nå mulig å gjøre mindre endringer på. Tidligere var dette låst på standardkodene, men nå kan du selv gjøre endringer som f.eks skru av at en fraværskode skal gå til godkjenning.

    Employee

Det er nå støtte for å masseoppdatere sluttdato på faste transaksjoner!

Brukertips
  Payroll

Lønnsart 61200 - OU-fond (trekk) er fra 1. mai endret slik at du ikke trenger å registrere beløpet med minus når du registrerer lønnsarten i faste transaksjoner.

    Payroll

Løsningen for lån er endret.  Les mer i brukertipset.

Brukertips
  Payroll

Elektronisk innsending av digital inntektsmelding støtter nå Foreldrepermisjon og Omsorgspenger

  Mars Calendar

Du kan nå velge mellom å se fremtidige registreringer eller registreringer t.o.m dagen i går i saldopanelet for Fleksitid og Overtid til avspassering.

    Payroll/Employees

Det er nå støtte for å utbetale/rapportere lønn til ansatte på Nettolønnsordning.

Brukertips
Februar Calendar

Du kan nå endre feltene i fanen Generell i en ferieavtale. Tidligere måtte det opprettes en ny ferieavtale, hvis man f.eks. hadde annen utbetalingsmåned eller begrensning på 6G. Se mer om oppsett av ferieavtale i brukertipset.

Brukertips
  Calendar Automatisk beregning av overtid/fleksitid i Visma.net Calendar Brukertips
  Employees Nytt eksportformat SIE 4 for Visma Global   Januar Payroll/Employees Det er nå støtte for å utbetale/rapportere lønn til ansatte på Svalbard. Brukertips
Video
  Payroll Du kan nå importere transaksjoner uten at kostnadsbærer finnes i Employees. Kostnadsbærerne vil bli opprettet ved import. Nyhet
  Payroll/Employees Det er nå kommet et nytt eksportformat til regnskap for kunder som bruker Visma Global Nyhet
  Expense/Payroll Du kan nå du kan sende MVA-kode med Expense transaksjonen til økonomisystemet via Visma.net Payroll. Brukertips
  Calendar Antall egenmeldinger/sykt barn vises nå i Employee appen. Nyhet
  Employees Du kan nå opprette flere pensjonsselskaper i Employees. Tidligere har det vært en begrensning på at det kun kan opprettes ett selskap. Brukertips
  HRM Analytics Nye rapporter - avstemming per konto og avstemming per lønnsbeskrivelse er nå lagt til i HRM Analytics. Brukertips

NYHETER 2021

Måned Tjeneste Beskrivelse 

Link

Desember Calendar Du kan nå kopiere en eksisterende registrering fra en dag til en annen dag. Dette er spesielt nyttig hvis du har like/gjentagende registrering på flere dager. 

Nyhet

Video

  Employees Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte. Dette gjør prosessen rundt lønnsendring enklere og mer effektiv!

Brukertips

Video

  Payroll/Employees Det er nå støtte for å utbetale lønn ved arbeidsmarkedstiltak. Du kan lese mer om det i brukertipset. I tillegg støtter vi lønnsbeskrivelsene Lønn ved konkurs, Utenlandske sjøfolk som ikke er skattepliktige og Nye livrenter i arbeidsforhold.

Brukertips

  NextGenPay Du kan nå sende digital inntektsmelding direkte til Altinn.

Brukertips

Video

November Employees Det er nå støtte et for å kunne registrere KID nummer som inneholder bindestrek (-) på kreditortrekk/andre trekk i Employees.

 

  Employees Navn på den ansatt du jobber med vises nå øverst på alle faner i Employees. I tillegg er det lagt til et notatfelt på ansatt.

Nyhet

  Payroll Det er gjort endringer i standard lønnsart for OTP og overtid fra 01.11.21. I tillegg er det lagt til ny lønnsart for diverse lønn.

Nyhet

  Calendar/Employees Du kan importere/oppdatere feriesaldo på dine ansatte under Masseregistering i Employees. Se nærmere beskrivelse nederst i brukertipset.

Brukertips

Oktober Payroll/Autopay  Lage bankfil for opplastning i nettbank - når firmaet ikke har Autopay avtale

Brukertips

  NextGenPay Forhåndsvise a-melding før bekrefte betaling

Brukertips

  Payroll/Employees Fagforeningsfil Winorg

Brukertips

  Payroll/Employees Grensegjenger 

Brukertips 

September Calendar Nye fraværskoder i Visma.net Calendar for digital inntektsmelding.

Brukertips

  Calendar Denne rapporten er for virksomheter som har et krav til føring av personallister.

Video

  Payroll/Employees Registrer lån på dine ansatte. Systemet beregner automatisk rente og evet rentefordel, og saldo vises på lønnsslippen.

Brukertips

  Calendar Du kan nå endre/oppdatere arbeidsplan (arbeidstid) på alle (utvalgte) ansatte Brukertips
  HRM Analytics Tilgang for leder til å se informasjon om sine ansatte Nyhet
  Mobile Manager Leder får informasjon om sine ansattes bursdager og jubileer Video
  HRM Analytics Payroll rapporter er nå tilgjengelig i HRM Analytics Nyhet
  Employee/Payroll Du kan nå velge maritimt arbeidsforhold på ansatte, legge inn sjømannsfradrag og innberette lott/hyre

Brukertips

Video

  Calendar Registrere ferie for del av dag (halv dag) Brukertips
August Payroll Lønn til utenlandsk artist Brukertips
Juni API Markedsplass for integrasjoner til Visma.net Payroll Nyhet
  NextGenPay Ny lønnsartoversikt med konto og grunnlagsfelter er nå tilgjengelig i det nye grensesnittet som alle kunder skal over på etterhvert. Nyhet
Mai Calendar/Payroll Feriepenger utover 12% Brukertips
April Employees Støtte for å rapportere Bilpool i a-melding Nyhet
  Payroll Lønnsslipp PDF på engelsk til de ansatte Nyhet
  Payroll/Employees Automatisk beregning og avsetning av Obligatorisk tjenestepensjon

Brukertips

Video

Mars Payroll Employees Støtte for kildeskatt Nyhet
  Payroll/Employees Rapportere lønn opptjent i utlandet og utbetalinger til ansatte under 13 år 

Video

Brukertips

Januar Payroll/Employees Splitte faste transaksjoner på kostnadsbærer Video
  Calendar/Payroll Skru av automatisk ferietrekk Nyhet

 

Wenche_Jacobsen_0-1632136673644.png

1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"