cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Visma kompetansedager er godt i gang!

by Ågot Hellum (Updated ‎26-05-2020 10:13 by Ågot Hellum VISMA )

Denne uken skal mer enn 600 personer delta på mer enn 6000 korte digitale kurs. Tilbakemeldingene så langt er veldig gode.

 

Community-artikkel2-kompetansedager.jpg

 

Det gleder oss å se at så mange benytter anledningen til å styrke sin kompetanse og holde seg oppdatert via dette nye kurskonseptet.

 

Det er ennå ikke for sent å delta, hvis du skulle være interessert.

Du kan fortsatt registrere deg på enkeltwebinar her.

 

Du kan velge mellom 100 digitale kurs på 45 minutter og delta på så mange du vil til kun kr 2950,-. Du får opptak i etterkant så du kan se det senere om tidspunktet ikke passer deg.

 

Vær OBS på at prisen aldri vil overstige kr. 2.950,- selv om du registrerer deg på mange enkeltwebinar. Det korrigeres før faktura sendes.

 

Har du ikke anledning til å delta på webinar denne uken, vil du også finne flere av webinarene i juni.