Mijn Communities
Help

Flex Benefits 2022-07

24-06-2022 10:42
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 473 Weergaven

 

Opgeloste meldingen

Beheerder kan de export niet starten (change 3309749)

Voor organisaties die gebruik maken van HR Core Business / Payroll Business

Melding

Eén van de beheerders van een organisatie wil de functie voor het exporteren van keuzegegevens starten.  Zij opent het venster Beheer > Verwerken keuzes > Exporteren keuzegegevens.

De export wordt gestart door op de knop Nieuwe export te klikken. Deze knop is echter niet toegankelijk voor de beheerder.

Oplossing

Flex Benefits bevat de functionaliteit dat de knop Nieuwe export wordt geblokkeerd, zodra één van de beheerders van een organisatie de export heeft gestart.  De reden hiervoor is dat we willen voorkomen dat 2 beheerders van dezelfde organisatie tegelijkertijd de export draaien. Nadat de keuzegegevens zijn geëxporteerd, geeft het programma de knop weer vrij.

In enkele situaties werkte deze functionaliteit niet correct. De functionaliteit is verbeterd.

Verkeerde uitdienstdatum in waarschuwingsmelding (change 3326738)

Melding

Bij een medewerker is de uitdienstdatum 14-08-2022 vastgelegd.

Deze medewerker opent het keuzevenster voor het doel Budget uitbetalen doorlopend. Flex Benefits toont een waarschuwingsmelding op het scherm met de tekst: "Uw contract eindigt op 01-12-2020. U kunt geen keuzes maken na deze datum en sommige bronnen kunnen voor u niet beschikbaar zijn." De datum in de melding is fout. Omdat het een (oranje) waarschuwingsmelding betreft, kan de medewerker wel een keuze maken. 

Oplossing

Het ophalen en tonen van de uitdienstdatum is verbeterd.

Uitdienstdatum blokkeert het maken van keuzes (change 3442783)

Melding

Bij een medewerker is de uitdienstdatum 30-04-2022 vastgelegd.

Op 01-04-2022 opent deze medewerker het keuzevenster voor doel Reiskosten meermaals. Hij wil een keuze maken voor de maand april. Dit zou mogelijk moeten zijn.  Maar het programma toont een rode blokkerende melding op het scherm met de tekst: "Uw contract eindigt op 30-04-2022. U kunt geen keuzes maken na deze datum. Sommige bronnen kunnen voor u niet beschikbaar zijn.

Oplossing

De uitdienstdatum wordt correct opgehaald en afgebeeld.  Maar in dit geval zou de melding moeten worden getoond als een oranje waarschuwingsmelding, niet als een rode blokkerende melding.

De functionaliteit voor het tonen van oranje waarschuwingsmeldingen en rode blokkerende meldingen is verbeterd.

Foutmeldingen in de exportfunctie (change 3453158)

Voor organisaties die gebruik maken van HR Core Business / Payroll Business

Melding

De beheerder van een organisatie draait de functie voor het exporteren van keuzegegevens. Na enige tijd toont Flex Benefits de volgende meldingen:

Export aangemaakt
Exportproces is afgerond met 3 fout(en):
Keuzestatus kan niet bijgewerkt worden.
Keuzestatus kan niet bijgewerkt worden.
Keuzestatus kan niet bijgewerkt worden.

De beheerder snapt niet wat er fout is gegaan.

Oplossing

De foutmeldingen, die door de exportfunctie kunnen worden aangemaakt, zijn verbeterd. Het programma toont nu het persoonsnummer van de medewerker waarbij er een fout voorkwam in het exporteren van keuzegegevens.

Medewerker kan een overeenkomst niet openen (change 3492862)

Melding

Een medewerker opent het tabblad Uw aanvragen. Hij selecteert een aanvraag van vorig jaar en klikt op het icoon voor de overeenkomst. De medewerker verwacht dat de overeenkomst wordt geopend, maar er gebeurt niets.

Oplossing

Er kunnen twee redenen zijn waarom er geen overeenkomst aanwezig is en deze daarom niet kan worden geopend:

  • De aanvraag is geïmporteerd in Flex Benefits tijdens de implementatie van een nieuwe klant.
  • De aanvraag is geannuleerd door de beheerder door middel van de knop Keuze openstellen op het venster Overzicht alle keuzes.

Als een overeenkomst niet kan worden geopend, dan zal het programma nu een melding tonen waarom de overeenkomst niet kan worden geopend.

De verkeerde overeenkomst wordt geopend (change 3508197)

Melding

Een medewerker heeft in de afgelopen jaren twee keuzes gemaakt voor het doel Fiets: één keuze in 2017 en één keuze in 2021.

De medewerker selecteert de keuze voor de Fiets uit 2017 op het venster Uw aanvragen en klikt op het icoon voor het openen van de overeenkomst. Het programma opent dan de overeenkomst uit 2021.

Bij de beheerder gebeurt hetzelfde op het venster Overzicht alle keuzes.

Oplossing

De functies voor het openen van overeenkomsten zijn verbeterd op beide plaatsen:

In de medewerkermodule, op het venster Uw aanvragen.

In de beheerdermodule, op het venster Overzicht alle keuzes.

Het venster Overzicht alle keuzes is traag (change 3550491)

Melding

Een beheerder van een grote organisatie, die Flex Benefits al meerdere jaren gebruikt, opent het venster Beheer > Verwerken keuzes > Overzicht alle keuzes.  De beheerder meldt dat het openen van dit venster heel lang duurt. 

Oplossing

We hebben een verbetering doorgevoerd in de functie voor het ophalen van de keuzes waardoor het venster sneller opent.

Kleine wijzigingen

Copyright venster

We hebben links onderaan het venster een linkje toegevoegd met de tekst Over Flex Benefits.

Als u op deze link klikt, dan opent het programma een klein venster met copyright-gegevens.

Indienen van keuzes

In sommige gevallen toont het programma een foutmelding, nadat een medewerker een keuze heeft ingediend. Vaak werd dan de volgende algemene melding getoond: "Er is een fout opgetreden tijden het indienen van uw keuze. Probeer het later nog eens."

We hebben het tonen van de foutmeldingen aangepast.  Als de fout veroorzaakt werd door een fout in de inrichting in Flex Benefits, of in Youforce Docs, of in Self Service, dan wordt hiervoor nu een specifieke foutmelding getoond.

Wet- en regelgeving

Minimumloon

Met ingang van 1 juli 2022 worden de bedragen voor het wettelijk minimum(jeugd)loon verhoogd. We hebben op 20 juni de minimumloonbedragen in Flex Benefits aangepast. U kunt de nieuwe bedragen terugvinden op het venster Onderhouden Flexpakketparameters

Medewerkers