Mijn Communities
Help

MI Beaufort Online April 2021

06-04-2021 13:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 476 Weergaven

Shared dataset t.b.v verbetering prestaties Salaris model

Onlangs hebben we een dataset toegevoegd aan de beschikbare entiteiten. Deze dataset zorgt ervoor dat de resultaten van de uitvoercodes in kolommen worden gepresenteerd. Bij gebruik van het conventionele Salarismodel gaat het presenteren in kolommen gepaard met extra werk en verlies in de prestatie van het uiteindelijke rapport.

Het gebruik van de shared dataset is aan een aantal regels gebonden. Hieronder zullen we ze stap voor stap aan je voorleggen:

Allereerst zullen voor alle gebruikers (zowel de makers als de uiteindelijke gebruikers) de shared dataset moeten worden geautoriseerd. Dit kan via de gebruikelijke weg. Je kan de Shared dataset vinden onder Rapportage objecten → DS_Pivot_Fact_Salary.

Nadat de Shared dataset is geautoriseerd, kan die gebruikt worden om een rapport te maken:

 • Vanuit Report builder, klik op Nieuw:

QZpM8ifSZ58PYH3Tff+UP3f1dkisvhzWksAAAAAElFTkSuQmCC
 • Kies Tabel of Matrix:

C5qBpyZwAAAABJRU5ErkJggg==
 • Kies voor bladeren en navigeer naar de map: Standaard Datasets en kies DS_Pivot_Fact_Salary:

oDVLlANa+CQAAAABJRU5ErkJggg==
 • Klik op Volgende.

 • Vervolgens verschijnt het scherm waarin je kunt Groeperen en waarden kunt plaatsen voor je rapport.

De beschikbare velden zijn beperkt en zullen niet verder worden uitgebreid. De mogelijkheid bestaat om naast de gebruikelijke stamgegevens maximaal 15 uitvoercodes in het rapport te zetten. Per uitvoercode heb je de keuze om de uitvoercode en de waarde van de uitvoercode in het raport te zetten.

Let wel: Deze zullen dus altijd in het vak met Waarde/Values moeten komen. De stamgegevens kun je gebruiken om te Groeperen, maar je kan deze ook in Waarden/Values zetten.

wEDsG1p9xevIAAAAABJRU5ErkJggg==

De keuzes die verder volgen in de “Wizard” zijn bepalend voor de presentatie van het raport en hebben geen invloed op het resultaat.

Als de “Wizard” is afgesloten, kom je in het rapport terecht. Zoals je kunt zien zijn de parameters automatisch “gezet”.

Om het rapport af te maken kun je deze voorzien van “Standaard waarden” waarmee het rapport iedere keer opstart. Als je dit gedaan hebt, kun je daarna de parameters onzichtbaar maken door ze op “Verborgen” of “Intern” te zetten. Wanneer je de parameters vooraf gaat invullen kies dan altijd voor “Specificeer waarden” en zet ALLE waarden in één veld, gescheiden door een komma en zonder spatie.

Indien het rapport niet met de standaard waarden wordt gevuld, kan je zelf de waarden ingeven in de parameters. Dit dient ook in één veld te gebeuren, gescheiden door een komma en geen spatie.

De parameters die gevuld moeten worden zijn:

 • Uitvoercodes (maximaal 15)

 • Instelling

 • Jaar (maximaal één jaar)

 • Opdrachtgever

Het rapport kan hierna worden opgemaakt net als ieder ander rapport.

Mocht één en ander niet duidelijk zijn en heb je behoefte aan een “voorbeeld” rapport waarin je het ‘truukje’ af kunt kijken? Of kunt gebruiken als uitgangspunt om verder uit te breiden. Stuur dan een mail naar:

pim.verkleij@visma.com

Je ontvangt dan een voorbeeld rapport:

 • Opdrachtgever (Parameter: 23265)

 • Instellingsnummer (Parameter: 1)

 • Registratienummer

 • Naam samengesteld (gekoppeld aan registratienummer)

 • Jaar (Parameter: 2020)

 • Verwerkingsmaand

Vervolgens met 7 (1001, 1004, 1006, 1500, 1501, 1502) uitvoercodes (in de waarden).

Verzuimstatistieken (Standaard rapportages)

Onlangs hebben we een fout hersteld in het Reportmodel voor de Verzuimstatistieken. Deze fout was ook in het model van de Standaard rapportages. Hierdoor was de berekening van het Verzuim > 365 dagen niet altijd juist. In het geval van verzuim > 730 dagen ging de bereking niet goed.

Dit is nu hersteld. Om deze aanpassing door te voeren in jullie omgeving moeten wij een aantal handelingen uitvoeren die impact kan hebben op de standaard rapportages. We hebben daarom besloten deze handeling uit te voeren in de tweede volle week van april (12 t/m 16 april), zodat jullie de rapportages over maart in de week daarvoor kunnen opvragen.

Onze plan van aanpak:

 • Op maandag 12 april voeren wij de aanpassing door in het model. Deze aanpassing zorgt ervoor dat alle rapportages met daarin verzuimduurklasses niet meer zullen werken.

 • Op diezelfde dag (maandag 12 april) zullen wij de eerste “batch” met klanten laden die de wijziging in de rapporten doorgevoerd krijgen.

 • Op dinsdag 13 april doen we de tweede “batch”. etc etc.

Wij verwachten op vrijdag 16 april alle klanten te hebben voorzien van de laatste stand van onze software.

Publishing Date : 4/19/2021