Mijn Communities
Help

MI Beaufort Online December 2020

04-01-2021 14:15
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 392 Weergaven

Verzuimstatistieken (aanpassing op 29-12-2020)

Vanwege een probleem bij een klant hebben we geconstateerd dat het berekenen van verzuimdagen niet goed gaat bij ziektegevallen > 730 dagen. Bij ziektegevallen > 730 dagen werd er een verkeerd verzuimpercentage berekend. Met een aanpassing in onze software op 29-12-2020 is dit hersteld.

Het klaarmaken van de verzuimgegevens waarmee de verzuimstatistieken worden berekend, worden voor onze klanten één keer per week gedaan. Hierdoor kan het effect (indien uw organisatie verzuimgevallen kent van > 730 dagen) op zich laten wachten (maximaal t/m 05-01-2021).

Rapportagemodel Dienstverband

Voordat je verder leest, wijzen we je nog even op het eerder gepubliceerde bericht.
Het verwijderen van Dienstverband model, staat op de agenda voor 4 januari 2021. Het model en de bijbehorende rapportages zijn dan niet meer beschikbaar.

Rapportagemodel Verzuim Operational (Verzuim_OP)

De afgelopen periode hebben een aantal releases uitgevoerd. Dit om de rapportage omgeving meer betrouwbaar te maken en te zorgen voor een betere continuïteit. Deze release is onder dezelfde noemer uitgevoerd.

Het rapportagemodel waarmee je operationeel verzuim kunt rapporteren, is aangepast.

Wij hebben een analyse uitgevoerd naar het gebruik van het model door onze klanten. Daarin kwam vooral naar voren dat het belang van bepaalde gegevens in dit model en het dagelijks gebruik hiervan niet met elkaar in verhouding stonden. Deze gegevens zijn dan ook verwijderd uit het model. Het effect is dat we bij het uitvoeren van rapporten over operationeel verzuim de doorlooptijd aanzienlijk kunnen terugbrengen.

Tevens hebben we historische autorisatie verwijderd. Hierdoor ziet alleen de actieve leidinggevende de ziektegevallen en de verzuimhistorie van zijn/haar medewerkers.

Opmerking: Voor de verzuimstatistieken is dit nog intact gelaten. Dat model is niet aangepast.

Onderstaande mappen zijn niet meer beschikbaar in het Verzuim_OP model. Gegevens uit deze mappen kan je uit respectievelijk Dienstverband en Werknemer halen.

DERG5jT+H99dfewhAc9zgAAAABJRU5ErkJggg==w8qeDo6z0JOYAAAAABJRU5ErkJggg==

Het standaard rapport 0203b - Verzuim langer dan is vervallen. Visma | Raet stelde dit rapport beschikbaar vanwege de performance issues. De performance issues zijn met de oplevering van dit model volledig opgelost waardoor rapport 0203b overbodig is. Je kunt hiervoor nu weer 0203 - Verzuim langer dan gebruiken. Beide rapporten hadden exact dezelfde output. Na deze release heb je een aangepaste versie van het rapport 0203 - Verzuim langer dan ter beschikking.

Er is een zeer beperkt aantal klanten die gebruik maakte van de mogelijkheid om een kopie te maken van de vorige versie van dit rapport. Helaas werken rapporten op basis van zo’n kopie met ingang van heden niet meer. Wat kun je vervolgens doen wanneer dit het geval is?

  • Je stuurt dit rapport (of een kopie hiervan) naar pim.verkleij@visma.com. Je krijgt zo spoedig mogelijk een goed werkende versie van datzelfde rapport retour.
    Nadeel hiervan is dat je géén gebruik maakt van de verbeteringen die wij aan hebben gebracht.

  • Je maakt een kopie van de nieuwe, verbeterde versie van 0203 - Verzuim langer dan en voert daarin vervolgens dezelfde aanpassingen door die in jullie eigen maatwerkrapport zijn gedaan. Het voordeel is dat je dan wél gebruik maakt van de verbeteringen die zijn aangebracht in het rapport.

We denken dat deze aanpassingen gaan bijdragen aan een nog betere ervaring in het gebruik van onze rapportage omgeving door onze klanten.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand bericht vragen of opmerkingen hebben? Richt deze via e-mail aan de Product Owner van MI Beaufort: Pim Verkleij (pim.verkleij@visma.com).

Publishing Date : 1/4/2021