Mijn Communities
Help

Releases Youforce Pension Excasso

Sorteren op:
Nieuw Nieuwe versie Primus 5.3.5 Vanaf maandag 01 februari 2021 kunt u de nieuwe versie van Primus downloaden via Zenden en ontvangen. Hierin is de gewijzigde componententabel opgenomen. Ook is het weer mogelijk om een nieuw fonds aan te maken en kun je de logging weer aan- of uitzetten. Zie de onderwerpen verderop in deze Release notes. Let op: voor de klanten die gebruik maken van de Hosted omgeving zorgt Visma Idella ervoor dat de nieuwe versie van Primus in de loop van die week beschikbaar komt. Downloaden en installeren Primus 5.3.5 en de nieuwe componententabel worden uitgeleverd via het Youforce Portaal. Hier kun je de upgrade downloaden via Zenden en ontvangen.  De download van Primus is een zip-bestand dat je kunt opslaan op je eigen systeem in een zelf te kiezen directory en vervolgens kunt uitpakken. Vanuit deze directory kun je de installatie van de upgrade uitvoeren: plaats de nieuwe versies van de bestanden primusnf.exe en gemal.cmp op alle plekken waar je deze in gebruik hebt, dus op iedere gebruiker-PC en in iedere netwerkfolder. Dit zijn de actuele versies van alle modules: Primus 5.3.5 - gewijzigd, zie het onderwerp Primus - aan-/uitzetten logging en aanmaken nieuw fonds niet mogelijk verderop in deze release notes. De vorige versie was Primus 5.3.4, die is uitgeleverd op dinsdag 5 december 2017. Deze versie was functioneel gelijk aan versie 5.3.3 die is uitgeleverd op 3 juli 2017. Connect 5.1.4 - niet gewijzigd Postservice, versie 6.2.0 - niet gewijzigd Buitenland Betalingen 5.3.4 - niet gewijzigd Account wordt los opgeleverd, versie 5.3.4 - niet gewijzigd Gewijzigd en verbeterd Vastleggen Anoniementarief mogelijk via Tabel loonheffing Waarom Uitkeringen worden belast tegen de groene tabel, die is vastgelegd via component 052 waarde 2. In de loonaangifte wordt aangegeven welke tabel is toegepast via de Code loonbelastingtabel. In uitzonderlijke situaties kan er sprake zijn van vrijstelling loonheffing of van het anoniementarief omdat het niet mogelijk is de identiteit vast te stellen. Ook in deze situatie wordt in de loonaangifte vastgelegd welke tabel is toegepast. Omdat je het anoniementarief kon vastleggen als aparte optie naast de opgegeven kleur tabel of vrijstelling van de loonheffing, veroorzaakte dit conflictsituaties in de loonaangifte voor de Code loonbelastingtabel. Daarom hebben we hiervoor een nieuwe optie toegevoegd aan de Tabel loonheffing (component 052) Hoe Met ingang van maart kun je het Anoniementarief vastleggen via Tabel loonheffing, component 052 (Invoercode 02333) met de waarde 4. Payroll Gemal blijft de oude aansturing voorlopig ook ondersteunen. In Primus is de oude aansturing beschikbaar via de volgende componenten: Heffingskorting (component 051) waarde 9 (= anoniem en geen heffingskorting) Anoniem loonheffing (component 9AP) Anoniem Zvw WN (component 9AQ) Uitzetten Anoniementarief  Het uitzetten van het Anoniementarief moet altijd plaatsvinden via Tabel loonheffing, component 052 met de waarde 2 (Groene tabel) of de waarde 1 (witte tabel). Dit komt omdat Payroll Gemal alleen de oude aansturing converteert voor het activeren van het anoniementarief via de component 051 met waarde 9 of via de componenten 9AP/9AQ met waarde 1. Na de bruto-netto verwerking en na het importeren van het extract, is de anoniemstatus in Primus zichtbaar via de Tabel loonheffing, component 052 met de waarde 4. Het omzetten van de anoniemstatus naar de groene tabel, moet vervolgens plaatsvinden door bij Tabel loonheffing, component 052 de waarde 2 vast te leggen. Dit verschilt van de gebruikelijke aansturing. Toen kon je volstaan door bij Heffingskorting uit/aan (component 051) de waarde 0 of 1 vast te leggen of door de waarde 0 vast te leggen bij Anoniem loonheffing (component 9AP) en Anoniem Zvw WN (component 9AQ). Het deactiveren van de anoniemstatus via de oude aansturing wordt vanaf maart 2021 niet meer ondersteund omdat Payroll Gemal dan een keuze moet maken voor de kleurtabel, wit of groen (waarde 1 of 2 op component 052). Omdat beide kleuren voorkomen, is ervoor gekozen de conversie voor het deactiveren van de anoniemstatus niet uit te voeren. Nummer inkomstenverhouding na aanleveren aan Payroll Gemal niet meer te wijzigen Waarom In de componententabel van Primus is component A86 Nummer inkomstenverhouding (IKV-nr) (Invoercode 02322), die je voorheen altijd kon muteren voor zowel nieuwe als bestaande deelnemers, initieel aanpasbaar gemaakt.  We hebben dit gedaan om problemen in de loonaangifte te voorkomen. Dit omdat het Nummer inkomsenverhouding (IKV) naast het Burgerservicenummer (BSN) en het loonheffingennummer van de uitkerende instantie, de sleutel is van de inkomstenverhouding in de loonaangifte. Als je gedurende het jaar een lopende combinatie van BSN-IKV wijzigt, kan dat problemen opleveren bij ontvangers van de loonaangifte.  Hoe Voortaan kun je component A86 alleen vastleggen voor nieuwe inkomstenverhoudingen. Zodra deze inkomstenverhoudingen zijn aangeleverd aan Payroll Gemal, is het niet meer mogelijk om component A86 te wijzigen. Actie Als het nodig is om gedurende het jaar een bestaande combinatie van BSN-IKV te wijzigen, is de juiste werkwijze hiervoor: het beëindigen van de oude inkomstenverhouding vervolgens een nieuwe inkomstenverhouding aanmaken met een nieuwe ingangsdatum en een nieuw en uniek Nummer inkomstenverhouding Componententabel gewijzigd De nieuwe componententabel met releasedatum 01-02-2021 kun je downloaden vanaf Youforce via Zenden en Ontvangen. In de componententabel van release 2021-02 zijn de volgende wijzigingen opgenomen. Component Toelichting Tabel loonheffing Componentcode 052 Invoercode 02333 Itemnummer van de aanpassing VIDIS-2670 Het Anoniementarief kunt je voortaan vastleggen via de kleur van de loonheffingstabel. Payroll Gemal blijft de oude aansturing voorlopig ook ondersteunen. Zie het onderwerp Vastleggen Anoniementarief mogelijk via Tabel loonheffing.  Aan component 052 (Invoercode 02333) Tabel loonheffing is hiervoor de volgende waarde toegevoegd: 4=Anoniementarief Voor deze component kun je nu de volgende waarden vastleggen: 1=Witte tabel 2=Groene tabel 3=Geen tabel toepassen 4=Anoniementarief 6=Afkoop 7=Thuiswerkers 8=binnenlandse artiest 9=buitenl artiest/beroepssporter Meer informatie Let op: deze optie nemen we alvast op in de componententabel, maar wordt pas in een latere release, naar verwachting 2021-03, ondersteund door Payroll Gemal. Informatie vind je dan in de Release notes Payroll Gemal van 2021-03, onderwerp Anoniementarief als LH Tabel. Nummer inkomstenverhouding Componentcode A86 Invoercode 02322 Itemnummer aanpassing = VIDIS-2403 In de componententabel van Primus is component A86 Nummer inkomstenverhouding (Invoercode 02322) initieel aanpasbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat je component A86 nu wel kunt muteren als je een nieuwe inkomstenverhouding invoert. Nadat je deze inkomstenverhouding hebt aangelevert aan Payroll Gemal, is het niet meer mogelijk deze component te wijzigen. Zie het onderwerp Nummer inkomstenverhouding na aanleveren aan Payroll Gemal niet meer te wijzigen. Lijst met SEPA-landen is vervangen door nieuwe versie Itemnummer aanpassing = VIDIS-2310 We hebben de volgende landen toegevoegd aan de bestaande lijst met SEPA-Landen: Saint Barthélemy (BL) Guernsey (GG) Isle of Man (IM) Jersey (JE) Saint Martin (French_part) (MF) Saint Pierre and Miquelon (PM) San Marino (SM) Mayotte (YT) Soort inkomen Componentcode 111 Invoercode 02893 Itemnummer aanpassing = VIDIS-2392 Aan component 111 Soort inkomen (invoercode 02893) hebben we de volgende waarde toegevoegd: 53 = Uitkering in het kader van vervroegde uittreding   Primus - aan-/uitzetten logging en aanmaken nieuw fonds niet mogelijk (VIDIS-2716) Waarom In Primus was een restrictie opgenomen dat het huidige kalenderjaar niet later dan 2020 mocht zijn. Deze restrictie werd gehanteerd bij het aan- of /uitzetten van de logging en het aanmaken van een nieuw fonds. Hierbij verscheen dan de volgende foutmelding: Periode/jaar niet correct opgegeven. (Formaat: pp jjjj). Hoe We hebben de restrictie aangepast, zodat vanaf deze release het aan- of uitzetten van de logging en het aanmaken van een nieuw fonds weer gewoon mogelijk is. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 2/3/2021
Volledig artikel weergeven
04-02-2021 24:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 429 Weergaven
Componententabel gewijzigd De nieuwe componententabel met releasedatum 01-11-2019 kunt u downloaden vanaf Youforce via Zenden en Ontvangen. In de componententabel van release 2019-11 zijn de volgende wijzigingen opgenomen. Component Toelichting Indicatie fiscaal woonland Componentcode 9EN Invoercode 02323 Vanaf 2019 houdt de Belastingdienst in de rekenregels rekening met het woonland van de medewerker. Om ervoor te zorgen dat deze rekenregels toegepast kunnen worden, moet u via deze invoercode de juiste fiscale groep voor het woonland van de begunstigde doorgeven. Met ingang van 2020 gelden de volgende aanpassingen: Nederland - Ongewijzigd Landenkring - België en Groot Brittannië vallen niet meer in deze groep. Overige landen - Suriname of Aruba vallen niet meer in deze groep. Groot Brittannië valt nu in deze groep. België - Dit is een nieuwe groep Suriname en Aruba  - Dit is een nieuwe groep Let op: voor verwerkingen die betrekking hebben op 2019 mag u deze aanpassingen niet gebruiken. Meer informatie Zie voor meer informatie hierover: de Release notes Payroll Gemal 2018-12, onderwerp 2018-12/6 Fiscale rekenregels 2019. de Release notes Payroll Gemal 2019-11, onderwerp 2019-11/...Fiscale rekenregels 2020. Vervallen component: Code verz.pl. AWF Componentcode L14 Invoercode 02356 Nieuwe componenten: Code verz.pl. WW Componentcode L14 Invoercode 02122 Code verz.pl. WIA Componentcode L15 Invoercode 02123 Code verz.pl. ZW Componentcode L16 Invoercode 02124 Tot nu toe konden de werknemersverzekeringen alleen als geheel aan of uitgezet worden via invoercode 02356. Bovendien was er geen onderscheid mogelijk tussen het aanwezig zijn van premieplicht en het al dan niet verzekerd zijn.  Met deze nieuwe componententabel worden de werknemersverzekeringen WW, WIA en ZW via afzonderlijke componenten aangestuurd, waarbij het voor WW en WIA ook mogelijk is afzonderlijk aan te gegeven of er sprake is van premieplicht en/of er sprake is van verzekerd zijn. Waarden: 1=Verzekerd en premieplichtig (waarde 1 naar Gemal) 2=Niet verzekerd, wel premiepl. (alleen WW en WIA; waarde 2 naar Gemal) 3=Niet verzekerd, niet premiepl. (alleen WW en WIA; waarde 0 naar Gemal) 4=Wel verzekerd, niet premiepl. (waarde 3 naar Gemal) Zie voor meer informatie hierover de Release notes Payroll Gemal 2019-03, onderwerp 2019-09/3 Splitsing code SV. Publishing Date : 10/28/2019
Volledig artikel weergeven
28-10-2019 21:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 366 Weergaven
Gewijzigd Payroll Gemal Componenten voor non SEPA-betalingen via Betaal Manager Momenteel kunt u voor betalingen buiten het SEPA-gebied de ABC-betalingen (ABC = Alternatief Betalings Circuit) in Payroll Gemal gebruiken. Hiermee kunt u met het extract uit Payroll Gemal en de RPE-module Buitenland Betalingen een BTL91-bestand aanmaken dat u aan uw bank kunt aanbieden. Banken hebben aangekondigd dat ze gaan stoppen met het BTL91-formaat en in plaats hiervan de ISO norm PAIN 001.001.03 gaan gebruiken. Dit is dezelfde norm waarop ook de SEPA-betalingen zijn gebaseerd. In een van de komende releases komt in Payroll Gemal en Betaal Manager (RBM) nieuwe functionaliteit beschikbaar die het aanmaken van PAIN-bestanden voor non SEPA-betalingen ondersteunt. In voorbereiding daarop nemen we in Pension Excasso Online alvast de nieuwe componenten op die bij deze nieuwe functionaliteit horen. In Payroll Gemal komt per fonds de keuzemogelijkheid om deze nieuwe route gaan te gebruiken in plaats van de ABC-betalingen. Bijgewerkte lijst met SEPA-landen Aan de lijst met SEPA-landen die onderdeel is van de componententabel zijn de volgende landen toegevoegd:  Heilige Stoel Vaticaanstad met IBAN Lengte = 22 karakters Andorra met IBAN Lengte = 24 karakters  Aansturing Geen tabel toepassen Vanaf release 2019-05 is het in Payroll Gemal mogelijk om geen tabel toe te passen en voor de loonaangifte in het veld Code loonbelastingtabel (LbTab) de waarde 999 in te vullen. Zie het onderwerp 2019-05/2 Uitschakelen loonheffingstabel in de release notes van Payroll Gemal. Om dit vanuit Primus aan te sturen hebben we in de componententabel voor Component 052 (IVC 02333 Tabel loonheffing) de volgende extra waarde opgenomen: 3 = Geen tabel toepassen. Nieuwe componententabel en inleestool - Comptab.exe De nieuwe componententabel met releasedatum 01-07-2019 plus nieuwe inleestool, wordt uitgeleverd via Youforce. Hier kunt u de componententabel en inleestool vanaf dinsdag 2 juli 2019 downloaden via Zenden en Ontvangen. Wij laten u via een bericht op Yourforce, blad Publicaties > paneel Payroll, weten wanneer de componententabel beschikbaar is bij Zenden en ontvangen.  Let op: de laatste versie van Primus Gemal is en blijft 5.3.4. Deze versie is uitgeleverd op 4 december 2017. Componententabel inlezen De download van de inleestool Comptab.exe moet u plaatsen in de programmadirectory's van Primus Gemal op de lokale PC' s en/of op het netwerk, afhankelijk van uw IT-inrichting. Deze nieuwe versie is nodig voor het inlezen van de nieuwe componenten. De download van de componententabel is een bestand GEMAL.CMP dat u kunt opslaan op uw eigen systeem in een zelf te kiezen directory en vervolgens kunt plaatsen in de programmadirectory van Primus Gemal. Als u Primus hierna voor de eerste keer start, verschijnt de vraag of u de laatste componententabel nu wilt inlezen (kies Ja/Yes).  Zie voor meer informatie het onderwerp Componenten > Componententabel inlezen in de online help van Primus Gemal. Gewijzigd in componententabel 01-07-2019 De componenten van de gehele oude J-serie (codes beginnend met J) zijn verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn de onderstaande JXX componenten opgenomen: Invoer-code Omschrijving Asap component Keuzemogelijkheden 02150 Non SEPA volgorde J00 1 = eerst non SEPA-betalingen, dan SEPA-betalingen (default) 2 = eerst SEPA-betalingen, dan non SEPA-betalingen 02131 Non SEPA rekeningnummer 1 J01 02132 Non SEPA BIC code 1 J02 02133 Non SEPA tenaamstelling 1 J03 02134 Non SEPA Straatnaam 1 J04 02135 Non SEPA Postcode 1 J05 02136 Non SEPA Plaatsnaam 1 J06 02137 Non SEPA landencode 1 J07 02138 Non SEPA bedrag 1 J08 02139 Non SEPA eerste reden van betaling 1 J09 02140 Non SEPA omschrijving 1 J10 02141 Non SEPA kostenverdeling 1 J11 02142 Non SEPA betaaldatum 1 J12 02143 Non SEPA valuta 1 J13 Default EUR. Lijst met codes opnemen. ISO 4217. 02144 Non SEPA Bank Branch code 1 J14 02145 Non SEPA Blokkade betaling 1 J15 1 = blokkade deelbetaling 2 = bedrag in de cumulatie uitbetalen 3 = bedrag in de cumulatie nulstellen 02333 Tabel loonheffing 052 Extra waarde bij bestaande component: 3=Geen tabel toepassen 03241 Non SEPA rekeningnummer 2 J21 03242 Non SEPA BIC code 2 J22 03243 Non SEPA tenaamstelling 2 J23 03244 Non SEPA Straatnaam 2 J24 03245 Non SEPA Postcode 2 J25 03246 Non SEPA Plaatsnaam 2 J26 03247 Non SEPA landencode 2 J27 03248 Non SEPA bedrag 2 J28 03249 Non SEPA eerste reden van betaling 2 J29 03250 Non SEPA omschrijving 2 J30 03251 Non SEPA kostenverdeling 2 J31 03252 Non SEPA betaaldatum 2 J32 03253 Non SEPA valuta 2 J33 Default EUR. Lijst met codes opnemen. ISO 4217. 03254 Non SEPA Bank Branch code 2 J34 03255 Non SEPA Blokkade betaling 2 J35 1 = blokkade deelbetaling 2 = bedrag in de cumulatie uitbetalen 3 = bedrag in de cumulatie nulstellen Uitvoercode Omschrijving Asap component 02701 Bedrag non SEPA 1 J41 02702 Bedrag non SEPA 2 J42 02703 Cum non SEPA 1 J43 02704 Cum non SEPA 2 J44 02951 Kas non SEPA J45 Publishing Date : 6/26/2019
Volledig artikel weergeven
25-06-2019 19:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 310 Weergaven
De release notes van Pension Excasso Online van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 662 Weergaven
Woensdag 2 januari geven wij release 2019-01 vrij van Raet Pensioen Excasso Online.  In de release notes vindt u een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij de klantmeldingen registreren. Componententabel gewijzigd Aan de componententabel van release 2019-01 is de component Indicatie fiscaal woonland toegevoegd. Component Toelichting Indicatie fiscaal woonland Componentcode 9EN Invoercode 02323 Vanaf 2019 gaat de Belastingdienst in de rekenregels rekening houden met het woonland van de medewerker. Om ervoor te zorgen dat deze rekenregels toegepast kunnen worden, is nu deze nieuwe invoercode beschikbaar voor het aansturen van het woonland van de medewerker. Mogelijke waarden: Nederland Landenkring Dit zijn de landen van de EU, de landen van de EER (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustachius en Saba). Overige landen Op basis van deze indicatie wordt bij het berekenen van de loonheffing rekening gehouden met de rekenregels van de Belastingdienst. Meer informatie Zie voor meer informatie hierover de Release notes Payroll Gemal 2018-12, onderwerp 2018-12/6 Fiscale rekenregels 2019. . Publishing Date : 12/28/2018
Volledig artikel weergeven
28-12-2018 15:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 329 Weergaven
Labels