Mijn Communities
Help

Verzuim Management 2019-02

25-01-2019 19:38 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 424 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd

Beperkte inzage werknemergegevens voor medische gebruikers

Waarom

Volgens privacy wetgeving mogen medische gebruikers geen gegevens meer inzien van werknemers waar geen zorgvraag voor is, ook wel positieve registratie genoemd. Een zorgvraag kan worden vertaald als een ziekmelding of een preventieve afspraak.

In Verzuim Management is een aanpassing doorgevoerd om hier aan te voldoen.

Hoe

Binnen Verzuim Management wordt de mogelijkheid geboden om, voor medische gebruikers, deze beperking te activeren.

Medische gebruikers zien na activering alleen medewerkers waarvoor een actueel verzuimgeval bestaat. Ook medewerkers met verzuim uit het verleden zijn inzichtelijk.

Onder medische gebruikers vallen gebruikers met de volgende basis gebruikersgroepen:

  • Arbo assistent
  • Arbo secretaresse
  • Bedrijfsarts
  • Bedrijfsarts Basis

Gebruikers met een van deze gebruikersgroepen zien alleen medewerkers waarbij:

  • zij betrokkenheid hebben en
  • de medewerker ziekteverzuim in het verleden had of actueel als ziek staat geregistreerd of waarvoor zij op medewerkerniveau een item op de medische kaart hebben vastgelegd.

Gebruikers met de aanvullende gebruikersgroep Bedrijfsarts uitbreiding - Medische gegevens andere bedrijfsartsen, kunnen ook die medewerkes zien waarvoor anderen op medewerkerniveau een item op de medische kaart hebben vastgelegd.

Als een werknemer een bedrijfsarts bezoekt zonder dat er verzuim bij de werknemer is vastgelegd in het heden of verleden (preventief consult), is deze werknemer niet zichtbaar in Verzuim Management voor de bedrijfsarts. Een notitie of verslag kan in dit geval niet worden vastgelegd in Verzuim Management.

Uw actie

Omdat de impact voor uw organisatie mogelijk verschilt van andere organisaties stellen wij u in staat om zelf de beperking aan of uit te zetten.

De beperking voor medische gebruikers kunt u zelf aan of uitzetten op de systeeminstellingen pagina (menu: Applicatiebeheer > Systeeminstellingen > kopje algemeen).

De instelling staat standaard op Nee, dus de beperking is standaard niet ingevoerd.

Opgeloste meldingen

WIA dossier printen (change 64650

Melding

Als u op de WIA dossierkaart (werknemer in detail > WIA dossier > WIA dossierkaart) kiest voor Print dossier, werd in sommige gevallen een foutmelding getoond waarbij de opmaak niet goed werd geladen. De print werd wel correct getoond.

Oplossing

Na de release komt deze foutmelding niet meer voor bij het printen van het WIA dossier.

Rapportage Verzuim naar geslacht (change 1047019)

Melding

In de rapportage Verzuim naar Geslacht was de berekening van het ZMF (ZiekMeldingsFrequentie) niet helemaal correct.

Oplossing

De berekening is gecontroleerd en verbeterd.

Document maken - Keuze taak afronden, geen scherm refresh (change 1079243)

Melding

Na het maken van een document hebt u de keuze of de taak moet worden afgerond. Na de keuze werd het scherm niet ververst.

Oplossing

Na de release wordt het scherm weer ververst en kunt u het proces vervolgen.

Rapportagetool - Weergave organisatie structuur (change 64194)

Melding

Als u in de rapportagetool (Overzichten > Verzuimrapportages > Rapportagetool) de gewenste organisatorische eenheden (OE) wilde selecteren werd de naam van de OE getoond met daarachter een cijfercode. Deze cijfercode was geen herkenbare of herleidbare code.

Oplossing

Na de release ziet u wél een herkenbare code. Dit is de code die uw OE in het HR Core systeem heeft.

Publishing Date : 1/31/2019