Mijn Communities
Help

Verzuim Management 2019-05

18-04-2019 16:25 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 799 Weergaven

Mededelingen

Uitvalsmeldingen import Verzuim Management

Als een import niet correct is verwerkt, ontvangt u een uitvalsverslag via het ingestelde e-mailadres. Bij een melding 514 of 327, kunt u de volgende stappen ondernemen.

HR Core Business

Een 514 of 327 foutmelding wordt doorgaans opgelost met een heraanlevering via HR Core Business. Open HR Core Business en kies de volgende functies:

 • Interfaces
 • RVM heraanlevering
 • Plusje rechtsboven
 • Selecteer medewerker

Mocht u hierna nog problemen ondervinden, neem dan contact op met de Visma | Raet Servicedesk.

Opmerking: Bovenstaande is opgenomen in het kennisartikel HRCB / RVM uitvalsmeldingen 514 in import Verzuimmanager. Ga voor de laatste versie van dit kennisartikel naar het Serviceplein op het Youforce Portaal.

HR Core Education

Een 514 foutmelding wordt doorgaans opgelost door een initiële heraanlevering voor de betreffende werknemer. Als u contact opneemt met de Servicedesk, kunnen wij dit voor u uitvoeren.

Opmerking: Bovenstaande is opgenomen in het kennisartikel HRCE / RVM uitvalsmeldingen 514 in import Verzuimmanager. Ga voor de laatste versie van dit kennisartikel naar het Serviceplein op het Youforce Portaal.

Aanbeveling: Controleer of 327 voorkomt bij Edu.

HR Core (Beaufort) met verzuimregistratie in Self Service Beaufort

Deze wijziging is van toepassing voor klanten die verzuim registreren in Self Service Beaufort en zodoende de informatie leveren aan Verzuim Management.

Een 514 of 327 foutmelding wordt doorgaans opgelost door een initiële heraanlevering voor de betreffende werknemer. Voor heraanlevering kunt u de volgende stappen uitvoeren.

 • Ga naar HR Core Beaufort.
 • Staat bij betreffende werknemer rubriek P05007 op J? Zo niet, dan moet u dit corrigeren.
 • Loopt de historische ingangsdatum van de volgende rubrieken wel in de pas met de datum in dienst?
  - P00404 % deelbetrekking.
  - P01102 Soort arbeidsrelatie.
  - P01106 Organisatorische eenheid.
  - P01107 Functie.
  - P01109 Uren per week.
  - P00320 BS-Nummer (aanvullend).
  Zo niet, dan moet u dit corrigeren.
  Het corrigeren van deze ingangsdatum kan ook geautomatiseerd, via het uitvoeren van de functie Begindatum historie corrigeren (systeemfunctie 160411, Voor RVM en de... etc., geen invoer noodzakelijk, accepteren).
 • Zet rubriek P05009 (Selectie dienstverband tactische HR modules) op A bij de betreffende werknemer. Let op: alle dienstverbanden, ook niet actieve aanleveren.
  Afroep werknemer TM (systeemfunctie 175570) of via eigen procedure.
 • Controleer in Verzuim Management of het probleem is opgelost.
  Zo niet, dan ontstaat waarschijnlijk uitval bij import Verzuim Management.
 • De uitvalsmelding van Verzuim Management geeft mogelijkerwijs de oplossing.
  Zo niet, dan ontvangen wij deze uitvalmelding graag voor nader onderzoek.

Opmerking: Bovenstaande is opgenomen in het kennisartikel BO4 / RVM uitvalsmeldingen 514 in import Verzuimmanager. Ga voor de laatste versie van dit kennisartikel naar het Serviceplein op het Youforce Portaal. 

HR Core (Beaufort) met verzuim registratie in Verzuim Management

Deze wijziging is van toepassing voor klanten die verzuim registreren in Verzuim Management.

Een 514 of 327 foutmelding wordt doorgaans opgelost door een initiële heraanlevering voor de betreffende werknemer. Voor heraanlevering kunt u de volgende stappen uitvoeren.

 • Ga naar HR Core Beaufort.
 • Loopt de historische ingangsdatum van de volgende rubrieken wel in de pas met de datum in dienst?
  - P00404 % deelbetrekking.
  - P01102 Soort arbeidsrelatie.
  - P01106 Organisatorische eenheid.
  - P01107 Functie.
  - P01109 Uren per week.
 • - P00320 BS-Nummer (aanvullend).
  Zo niet, dan moet u dit corrigeren.
  Het corrigeren van deze ingangsdatum kan ook geautomatiseerd, via het uitvoeren van de functie ‘Begindatum historie corrigeren’ (systeemfunctie 160411, Voor RVM en de... etc., geen invoer noodzakelijk, accepteren).
 • Zet rubriek P05007 op A bij betreffende werknemer. Let op: alle dienstverbanden, ook niet actieve aanleveren.
 • Voer Aanmaken bestanden uit.
 • Controleer in Verzuim Management of het probleem is opgelost.
  Zo niet, dan ontstaat waarschijnlijk uitval bij import Verzuim Management.
 • De uitvalsmelding van Verzuim Management geeft mogelijkerwijs de oplossing.
  Zo niet, dan ontvangen wij deze uitvalmelding graag voor nader onderzoek.

Als u geen uitvalsmeldingen per e-mail ontvangt, kunt u in Verzuim Management de uitval-informatie lezen. Dit doet u via Applicatiebeheer > Import > Importlog. Als u op een importregel klikt en vervolgens het detailscherm opent, hebt u per aangeleverd bestand inzage in de uitval.

Klik op het pijltjes icoon om het detailscherm te openen.

Online help

De online help van Verzuim Management is verbeterd en heeft een vernieuwd design.

De menustructuur van de online help komt nu overeen met die van Verzuim Management zelf. Op deze wijze kunt u makkelijker navigeren door de helpteksten.

U opent de online help - op elke pagina -, rechtsboven via het vraagteken icoon.

Opgeloste meldingen

Verzuimprotocol - voorwaarde verzuim% (huidig) (change 1233219)

Melding

Bij het configureren van verzuimprotocolacties is het mogelijk een actie in te laten plannen op basis van het verzuim percentage. U gebruikt hiervoor de voorwaarde Verzuim% (huidig). In sommige gevallen was de planning van deze taken niet correct.

Oplossing

Dit probleem is opgelost, na deze release worden acties op basis van verzuimpercentages correct ingepland.

De verzuimprotocolconfiguratie kunt u vinden onder Applicatiebeheer > Verzuimprotocol > Beheer verzuimprotocol.

Controle op inrichting betrokkenheid op persoonniveau en op verzuimdossierniveau (change 1015717)

Melding

Afwijkende betrokkenheid is in te richten op persoons- of verzuimdossierniveau. Het aanmaken van dubbele standaard betrokkenen voor dezelfde periode, kan ongewenst invloed hebben op de werknemers die zichtbaar zijn voor de ingerichte betrokkenen. Zo kan het voorkomen dat de onjuiste gebruiker teveel of juist te weinig werknemers ziet in de overzichten van Verzuim Management.

Oplossing

Om het inrichten van dubbele standaard betrokkenen te voorkomen, zijn de controles op het inrichten aangescherpt.

Bij het inrichten van betrokkenen op werknemerniveau (Werknemer in detail > werknemergegevens > Betrokkenen) kunt u eventueel een of beide onderstaande meldingen treffen:

 • De standaard betrokkene voor deze rol voor de opgegeven periode bestaat al. De actie is geannuleerd.
 • Backup nodig kan alleen op Ja staan als er een backup is ingericht.

Bij het inrichten van betrokkenen op verzuimdossierniveau (Verzuimdossier in detail > Betrokkenen) kunt u eventueel de onderstaande melding treffen:

 • Een betrokkene is reeds ingericht voor deze rol op dit dossier, voor de gekozen periode. Deze, dubbele, inrichting is niet toegestaan.

Controle op gebruik rollen (change 1241021)

Melding

Onder het menu Applicatiebeheer > Referentietabellen > Rollen, kunt u eigen rollen aanmaken, wijzigen en verwijderen. Het verwijderen van een rol die in gebruikt is, geeft problemen in de weergave van die rol op andere locaties in Verzuim Management.

Oplossing

Na deze release vindt controle plaats of rollen al in gebruik zijn. Zo ja, dan is de rol niet te verwijderen. U kunt eventueel één - of een combinatie van - de onderstaande meldingen treffen:

 • Deze rol is nog gekoppeld aan een Verzuim protocol actie. De rol kan daarom niet verwijderd worden.
 • Deze rol is nog gekoppeld aan een organisatorische eenheid (Organisatie > betrokkenen). De rol kan daarom niet verwijderd worden.
 • Deze rol is nog gekoppeld aan een verzuim dossier. De rol kan daarom niet verwijderd worden.

Publishing Date : 4/18/2019