Mijn Communities
Help

Verzuim Management 2019-07 (V2)

21-06-2019 20:28 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 735 Weergaven

Mededelingen

Opmerking: Deze mededeling is specifiek voor klanten die verzuim registreren in HR Core Beaufort / Self Service en deze informatie aanleveren aan Verzuim Management.

HR Core Beaufort kent een aantal rubrieken voor aansturing van de wijze waarop dienstverbandgegevens naar tactische modules (waaronder Verzuim Management) worden verzonden. Voor Verzuim Management werd rubriek P05009 gebruikt.

Vanaf HR Core Beaufort release 41 (release datum 8 juni 2019) wordt voor het versturen van gegevens naar tactische modules niet langer rubriek P05009 gebruikt maar de rubriek P05022.

Voor heraanleveringen van dienstverbanden geldt ook, vanaf release 41, het gebruik van de nieuwe rubriek P05022.

U kunt in de 2019-06 release notes van HR Core Beaufort meer informatie lezen over het gebruik van deze rubriek.

Opgeloste meldingen

Verzuimprotocol - Vervolgacties (Change 1365677)

Melding

In het Verzuimprotocol van Verzuim Management kunt u vervolgacties instellen. Dit doet u bijvoorbeeld als er een document is aangemaakt bij een actie die verificatie vereist door een andere persoon.

In enkele gevallen werd de vervolgactie verwijderd als er een wijziging in het verzuimpercentage in het dossier werd geregistreerd.

Oplossing

Na deze release wordt in de genoemde situatie geen vervolgactie verwijderd en is deze gewoon te zien op het bureaublad van de uitvoerder.

Rapportage verzuim naar werknemer, verzuim frequentie (change 774866)

Melding

Als een werknemer meerdere dienstverbanden heeft en er is op slechts één van deze dienstverbanden een verzuim geregistreerd, werd bij de rapportage naar de werknemer op beide rapporten een verzuimmelding geteld.
Dit kwam alleen voor als in de rapportage werd gekozen voor uitsplitsing per afdeling.

Oplossing

Na de release wordt bij het dienstverband waarvoor géén verzuim staat geregistreerd, geen frequentie geteld.

Verwijdering in gebruik zijnde medische logtypen (change 1466379)

Melding

Een medische gebruiker kon een medisch logtype verwijderen terwijl deze nog in gebruik was bij medische notities. Hierdoor was het mogelijk dat bij medische notites geen logtype meer werd getoond.

Oplossing

Met deze release is een controle toegevoegd. Een logtype mag niet meer in gebruik zijn bij verwijdering.

Gebruikersbeheer - veld Aanmaakdatum gebruiker

Melding

Bij het aanmaken van gebruikers is het veld Aanmaakdatum gebruiker verwijderd. Het veld wordt automatisch door het systeem gevuld en mag niet door gebruikers worden aangepast.

Oplossing

Het gemarkeerde veld is verwijderd op de schermen voor het aanmaken en wijzigen van gebruikers. Het is nog wel zichtbaar in andere gebruikersoverzichten.

Gebruikersbeheer - weergave geselecteerde persoon (change 60841)

Melding

Na selectie van een persoon in Gebruikersbeheer werd deze niet volledig getoond. Het tussenvoegsel werd wel getoond in de keuzelijst maar niet in het veld van het invulformulier.

Oplossing

De afbeedling toont de oude situatie. Na de release toont de gebruikersinformatie het tussenvoegsel "van" in de naam K. van Asperen wel.

Taken aanmaken bij gebruikersgroep Basis verzuimbegeleiding (change 61714)

Melding

Gebruikers met de gebruikersgroep Basis verzuimbegeleiding kunnen een preventieve taak of een taak bij zwangerschapsverlof aanmaken. Zij konden echter bij het veld Betreft werknemer geen werknemer selecteren. Dit leverde een foutmelding op.

Oplossing

Na deze release kunnen gebruikers taken aanmaken en werknemers selecteren zonder een foutmelding te krijgen.

Publishing Date : 6/26/2019