Mijn Communities
Help

Verzuim Management 2019-08

19-07-2019 20:06 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 762 Weergaven

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren.

Nieuw

Nieuwe wijze van openen Verzuim Management voor Youforce portaal en Home

Waarom

Als een gebruiker in het Youforce Portaal of Home, Verzuim Management selecteert, opent Verzuim Management in een nieuw browservenster. Als er een tweede wachtwoord is vereist, toont het Portaal eerst een popup en daarna opent Verzuim Management. Gewenst is een eenduidige werkwijze voor een optimaal gebruikersgemak.

Hoe

Oplossing voor Youforce Portaal

Om Verzuim Management beter te integeren in het Youforce Portaal, opent Verzuim Management voortaan in het Youforce venster.

Oplossing voor Home

Om Verzuim Management beter te integeren in Home, opent Verzuim Management voortaan in een seperate browser tab.

Inlogvenster tweede wachtwoord

Het inlogscherm, voor het invoeren van het tweede wachtwoord, is tevens verbeterd. De opmaak is nu in lijn met de Youforce login.

Uw actie

U hoeft geen actie te ondernemen. Het tonen van Verzuim Management is identiek voor alle gebruikers.

Rapportage - Mogelijkheid om rapportage wel of niet te tonen

Waarom

Binnen het portfolio is op meerdere plekken een verzuimrapport te genereren. Dit kan bijvoorbeeld via het HR Core systeem, via een analyse tool of via Verzuim Management. Als u niet via Verzuim Management uw rapportages maakt, kunt u ze wél uitzetten binnen Verzuim Management.

Hoe

Via het scherm Applicatiebeheer > Systeem instellingen > Rapportages kunt u per rapport aangeven of u deze wel of niet gebruikt. Tevens is het mogelijk om het verzuimpercentage op het bureaublad te verbergen. Dit doet u via de optie Toon verzuimpercentage op bureaublad.

Uw actie

U kunt via Applicatiebeheer > Systeem instellingen > Rapportages de rapporten beschikbaar stellen voor uw gebruikers. U kunt dit per rapport instellen. Deze optie geldt alleen voor gebruikers die beschikken over de functie Verzuimrapportages. Standaard worden alle rapporten getoond.

Gewijzigd en verbeterd

Koppeling HR Core Education - Verzuim Management verbeterd  (change 1487139).

Opmerking: Deze mededeling is specifiek voor klanten die verzuim registreren in HR Core Education / Self Service en deze informatie aanleveren aan Verzuim Management.

Waarom

In HR Core Education kunt u aangeven dat een verzuimmelding expliciet doorlopend is ten op zichte van de vorige verzuimmelding. Dit wordt met name gebruikt bij verzuim dat direct volgt op zwangerschapsverlof. In de import werd dit niet correct verwerkt. Het kon voorkomen dat de rubriek nieuw_doorlopend niet zorgde voor een aaneengesloten verzuimdossier.

Hoe

Na de release wordt de parameter die aangeeft of een melding doorloopt in het vorige verzuimdossier, correct verwerkt.

Opgeloste meldingen

Veld datum in dienst gecorrigeerd (change 1350910)

Melding

Op het overzicht Overzichten > Werknemers in/uit dienst was de inhoud van de velden Datum in dienst en Datum uit dienst niet juist.

Oplossing

Wij hebben de benodigde correcties doorgevoerd.

 • Het veld Datum in dienst toont vanaf deze release de oudste aaneengesloten startdatum van een dienstverband van een medewerker.
 • Het veld Datum uit dienst toont vanaf deze release de meest toekomstige einddatum van een dienstverband van een medewerker. Als er geen einddatum aanwezig is (contract onbepaalde tijd), wordt dit veld niet gevuld.

Voorbeeld

Werknemer Dienstverband Begin dienstverband Einde dienstverband
Jansen 1 1-1-2015 31-12-2015
Jansen 1 1-1-2016
Pietersen 1 1-1-2015 31-12-2015
Pietersen 1 1-1-2017 31-12-2019
Jason 1 1-1-2015 31-12-2016
Jason 1 1-1-2017 31-12-2019
Jason 2 1-1-2018

Bij Jansen is de: 

 • datum in dienst 1-1-2015
 • datum uit dienst leeg

Bij Pietersen is de:

 • datum in dienst 1-1-2017 (er zit een periode tussen de dienstverbanden)
 • datum uit dienst 31-12-2019

Bij Jason is de:

 • datum in dienst 1-1-2015
 • datum uit dienst leeg (de velden worden gevuld op werknemerniveau, niet op dienstverbandniveau. Er is geen onderscheid in de dienstverbanden)

De datumvelden worden afgeleid van de beschikbare dienstverbandgegevens in Verzuim Management. Het is mogelijk dat het HR Core systeem geen gegevens beschikbaar stelt aanVerzuim Management.
Advies: controleer de aanwezigheid van gegevens in het HR Core systeem als u dienstverbandgegevens wilt gebruiken voor verdere verwerking.

Publishing Date : 7/19/2019