Mijn Communities
Help

Verzuim Management 2020-06

25-05-2020 20:36
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 780 Weergaven

Nieuw

Nieuw mergeveld - Mobiel nummer van werknemer

Vanaf release 2020-06 is het mobiele nummer van de werknemer beschikbaar in de set mergevelden.

Jouw actie

Je kunt het veld toevoegen aan jouw sjablonen via Template beheer op Youforce. Het veld is beschikbaar in de categorie Werknemer, met label Mobiel.

Gewijzigd en verbeterd

Arbo Document Interface (ADI) - Validatie verbeterd door controle op geldigheid protocol-item

Waarom

Middels ADI kunnen arbodiensten op geautomatiseerde wijze, documenten toevoegen aan Verzuim Management. Deze zijn vervolgens zichtbaar voor gebruikers van Verzuim Management.

De verbetering van de werking van de ADI vereiste een extra controle.

Hoe

Om de werking van de ADI te verbeteren is een extra controle toegevoegd. Hiermee wordt voor het aangeleverde document gecontroleerd of het aan de GUID gekoppelde verzuimprotocol-item daadwerkelijk actief is. Een verzuimprotocol-item is actief als de Geldig van datum in het verleden ligt én de Geldig tot datum in de toekomst ligt óf leeg is.

Als een het verzuimprotocol-item van een aangeleverd bestand niet actief is, krijgt deze aanlevering de uitvalsmelding 350. Met deze release is deze uitvalsmelding uitgebreid met item C.

350: Er is een onvolledige of ontbrekende inrichting van het actieprotocol waardoor aangeleverde documenten niet kunnen worden gekoppeld aan een bijbehorende actie. Dit kan betrekking hebben op de volgende zaken:

a) GUID is niet geregistreerd in verzuimprotocol : [verzuimprotocol x].

b) Verslagtype inrichting is niet correct in verzuimprotocol inrichting. Corrigeer de verzuimprotocolinrichting en vraag heraanlevering aan bij de arbodienstverlener.

c) Verzuimprotocol van betreffende GUID [guid] is niet actief. De begindatum is nog niet aangebroken of de eindatum is verstreken. Pas de begin- en einddatum zodanig aan dat deze geldig is op de datum van levering.

Als je een dergelijk bericht ontvangt, kan je de Geldig van- of Geldig tot datum in het protocol-item aanpassen in Verzuim Management onder: Applicatiebeheer > Verzuimprotocol > Beheer verzuimprotocol. 

Opgeloste meldingen

ADI - ondersteuning vreemde tekens (change 685281)

Melding

Met ADI kunnen arbodiensten op geautomatiseerde wijze documenten toevoegen aan Verzuim Management. Deze zijn vervolgens zichtbaar voor gebruikers van Verzuim Management.

Een aangeleverd bestand met een niet ondersteund teken in de bestandsnaam werd dit bestand afgewezen.

Het betreft hier de tekens: / : * ? " < > |. Deze tekens worden niet ondersteund door het bestandssysteem dat wordt gebruikt door Verzuim Management. 

Oplossing

Als deze tekens voorkomen in een bestand worden deze gewijzigd in een _ (liggend streepje). Hierdoor is het mogelijk om dit bestand toch te verwerken.

Jouw actie

Je hoeft hiervoor geen aanvullende actie te ondernemen in Verzuim Management.

Publishing Date : 5/25/2020