Mine produkter
Hjælp

Release: 1. marts 2018

af Anonymous (Opdateret ‎13-02-2021 24:03 af Thor Lundehoj VISMA )

Indholdsfortegnelse

1       Afskaffelse af R-markering til tidligere periode hos SKAT

1.1         Afregning af SKAT i forbindelse med efterregulering

1.2         Felter eIndkomst

1.3         Rettelser via korrektionslønarter indberettes til aktuel periode.

1.4         Nettoferiepenge

1.5         Rapporter

1.6         Lønseddel med negativ efterregulering tilbage i tiden

1.7         Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med negativ efterregulering tilbage i tiden

1.8         Lønseddel med positiv efterregulering tilbage i tiden

1.9         Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med positiv efterregulering tilbage i tiden

1.10      Rapporten ’Afregning pr. disp. dato’ med efterreguleringer

2       Ændring af navn og logo

3       Årstotal pr. medarbejder

4       Barsel DK skal ikke indberettes til eIndkomst

5       Lønart 9741 Sundhedsforsikring arbejdsgiver andel skal ikke vises på lønsedlen

6       Nye skattekommuner til Grønland

7       Lønarter til indberetning til felt 38

8       Lønarter til bonus

9       Rettelse til FA statistik

10          Rettelse til lønart 1015 Tillæg 1

11          Lønarter til pension

12          Opsætning af kontonummer på ny lønart

 

 

1   Afskaffelse af R-markering til tidligere periode hos SKAT

Skat har pr. 1. februar 2018 indført at der ikke længere skal indberettes A-skat og AM-bidrag til eIndkomst med en R-markering for tidligere perioder, men rettelserne skal henføres til de perioder der rettes i.
Visma Løn er blevet ændret så systemet kan håndtere denne ændring via efterreguleringerne. I forbindelse med denne ændring er det ikke muligt at foretage efterreguleringer længere tilbage end til 1. januar 2018.

 

Det betyder at:

 

 • Som noget nyt bliver A-skat og AM-bidrag efterreguleret.
 • Rettelser til tidligere perioder skal indberettes med den lønperiode rettelsen vedrører.
 • Fremover indberettes rettelser, der sker via en efterregulering, til eIndkomst med den periode, som rettelsen vedrører.
 • Rettelser til tidligere perioder skal ske via efterreguleringen for at indberetningen bliver korrekt. Ved efterregulering af flere måneders lønkørsler sker der en rettelse pr. periode.

Dispositionsdatoen vil blive tilbageført til tidligere periode i lønkørslen, hvis rettelsen er negativ og til aktuel periode hvis rettelsen er positiv.

Positiv efterregulering

Her føres beløb og enheder tilbage til tidligere periode, og rettelsen indberettes med aktuel dispositionsdato

Eksempel:
En medarbejder får efterreguleret sin månedsløn for januar. Alt efterregulering til eIndkomst indberettes med lønperiode januar, men med en dispositionsdato som er lig med den dato efterregulering udbetales.

 

Negativ efterregulering

Her føres beløb og enheder tilbage til tidligere periode, inkl. A-skat og AM-bidrag, og rettelsen indberettes med tidligere dispositionsdato.

 

Eksempel:

En medarbejder går på deltid i januar efter lønnen kørt. Alt efterregulering til eIndkomst indberettes til perioden for januar inkl. den dispositionsdato som januar lønnen havde.

 

1.1    Afregning af SKAT i forbindelse med efterregulering

 • Positiv regulering.
  Skat afregnes med den dispositionsdato som efterreguleringen er udbetalt til. Således vil positive efterreguleringer blive afregnet sammen med den øvrige løn

 

 • Negativ regulering
  Er der tale om en negativ regulering, er det ikke længere tilladt at modregne i aktuel afregning
  Det betyder at skat skal håndteres manuelt.

 

I de tilfælde hvor skatten ikke modregnes, skal du kontakte SKAT for at finde en løsning.

 

Når du at kører en supplerende lønkørsel i den samme måned som oprindelige lønkørsel, hvor begge lønkørsler har samme dispositionsdato, vil A-skat og AM-bidrag blive modregnet.

 

Negative beløb der ikke modregnes vil fremgå af rapporten Afregning pr. dispositionsdato i den aktuelle kørsel.

 

 

1.2    Felter eIndkomst

Ved efterreguleringen på medarbejdere med indtægtsarter (f.eks. felt 68) eller krydsmarkeringer fra Felter eIndkomst indberettes krydsmarkeringer eller indtægtsarter ikke. Dvs. oprettes en ny indberetning til Felter eIndkomst tilbage i tiden skal du manuelt i eIndkomst og korrigere oplysningerne.

Efterreguleres en nyansat medarbejder i en supplerende lønkørsel, bliver alle beløb indberettet, men Felter eIndkomst indberettes ikke. Dog vil indtægtstyper under Felter eIndkomst som starter med 99 altid blive indberettet. F.eks. forskerordningen felt 99-08.

 

1.3    Rettelser via korrektionslønarter indberettes til aktuel periode.

SKAT kigger på lønperioden for at se om der er tale om en negativ indberetning.

Hvis en medarbejders korrektion i en periode samlet bliver negativ hos SKAT, så afvises medarbejderen og skal rettes manuelt i eIndkomst i de korrekte perioder.

 

1.4    Nettoferiepenge

Nettoferiepenge vil altid blive indberettet i den aktuelle lønkørsel. Er nettoferiepenge negative i lønperioden afvises hele medarbejderens indberetning og skal korrigeres manuelt i eIndkomst.

 

1.5    Rapporter

Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst REGNEARK ’ er blevet tilpasset (se eksempler nedenfor)

 • ’Felt 10’ og ’Bruttoindkomst’ er blevet fjernet
 • Der er tilføjet felterne ’P-nummer’, ’Lønperstart’, ’Lønperslut’ og ’Dispdato’
 • Medarbejdere der bliver efterreguleret vil vises med flere linjer, som viser hvilke beløb der er indberettet pr. periode.

 

Rapporten ’Sumtotal (eIndkomst)’ udgår, da den ikke længere er relevant

 

Rapporten ’Afregning pr. disp. dato’ viser A-skat og AM bidrag som evt. skal behandles manuelt

 

Rapporten ’Overførselsliste’

 

 

1.6    Lønseddel med negativ efterregulering tilbage i tiden

Efterreguleres en medarbejder tilbage i tiden bliver A-skat og AM-bidrag efterreguleret og på lønsedlen vil det bliver vist som nedestående:

 

1.7    Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med negativ efterregulering tilbage i tiden

Rapporten er blevet tilpasset:

 

 

1.8    Lønseddel med positiv efterregulering tilbage i tiden

En medarbejdere hvor der er positiv efterreguleret løn tilbage i tiden vil også blive efterreguleret på A-skat og AM-bidrag og kunne se sådan ud:

 

1.9    Rapporten ’Afstemningsliste eIndkomst’ med positiv efterregulering tilbage i tiden

Rapporten er blevet tilpasset:

  

1.10    Rapporten ’Afregning pr. disp. dato’ med efterreguleringer

Af rapporten fremgår det yderst til højre at der er en manuelt ’Man’ indberetning til eIndkomst og SKAT skal derfor kontaktes.

  

2         Ændring af navn og logo

I forbindelse med skiftet fra Bluegarden til Visma ændres navne og logoer også i vores systemer. Det vil ske over flere gange, men første omgang bliver her i marts måned, hvor I bl.a. vil kunne se dette logo i lønsystemet:

 VismaLøn.png

 

 

 

3         Årstotal pr. medarbejder

Det er ikke længere muligt at hente årstotaler pr. medarbejder i lønsystemet. Det gælder både tilmelding 23 på arbejdsgiver stamoplysninger og i rapportmenuen.

 

4         Barsel DK skal ikke indberettes til eIndkomst

Felter eIndkomst er rettet til så de ikke kan oprettes efter 31-12-2017

 

5         Lønart 9741 Sundhedsforsikring arbejdsgiver andel skal ikke vises på lønsedlen

Lønarten er tilrettet, så den ikke længere vises på lønsedlen

 

6         Nye skattekommuner til Grønland

På Medarbejder/Ansættelsesforhold i højremenuen Felter eIndkomst er følgende skattekommuner tilhørende Grønland oprettet:

 • 36 Kommune Qeqertalik
 • 37 Avannaata Kommunia

 

7         Lønarter til indberetning til felt 38

Variable lønoplysninger kan følgende lønarter oprettes:

9892 B-indkomst u/AM-bidrag

9893 B-indkomst u/AM-bidrag

9894 B-indkomst u/AM-bidrag

9895 B-indkomst u/AM-bidrag

9896 B-indkomst u/AM-bidrag

9897 B-indkomst u/AM-bidrag

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

 

8         Lønarter til bonus

Variable lønoplysninger kan følgende lønarter oprettes:

3623 Bonus

3624 Bonus

3625 Bonus

3626 Bonus

3627 Bonus

3628 Bonus

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

9         Rettelse til FA statistik

Lønart 3970 Ferie egen regning er rettet så den nu går i IL0026 til statistik

 

10         Rettelse til lønart 1015 Tillæg 1

Lønart 1015 Tillæg 1 er rettet, så der tages højde for deltid

 

11         Lønarter til pension

Under variable lønoplysninger kan følgende lønarter oprettes:

6422 Pension regulering

6424 Pension PI regulering

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

12         Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

 1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
 2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3. I højremenuen vælges kontoplanlinie
 4. Klik på Ny
 5. Udfyld felterne
 6. Klik på