Mine produkter
Hjælp

Release: 3. maj 2018

af Anonymous (Opdateret ‎12-02-2021 23:59 af Thor Lundehoj VISMA )

Arbejdsplan og fraværskalender

Det er nu muligt at oprette arbejdsplan og fraværskalender på både kundeforhold, arbejdsgiver og medarbejder. Derudover har designet også fået et løft, så det er mere intuitivt at arbejde i.

 

Både arbejdsplan og fraværskalender findes fortsat under menuen ’Indstillinger’.

 

Ændringerne betyder også at man ikke længere kan vælge fraværskalender, når man registrerer fravær. Systemet vælger den fraværskalender der passer til medarbejder og periode. Anvender I Excel til at importere fravær i Visma HR har vi ikke ændret på det format der anvendes, men vi vil fremover ignorere kolonnen med fraværskalender.

 

Visma Hr vil først anvende fraværskaldender på medarbejdeniveau, hvis der ikke findes en så på arbejdsgiverniveau og hvis der heller ikke findes en der, så på kundeforholdsniveau.

 

Logning af oprettelser og ændringer vil fremover vises i revisionsrapporten i Visma Løn og ikke længere i revisionssporet i Visma Hr.

 

OBS – Vedrørende tidligere udmelding om ikke overførte fraværskalendere

Vi har oplyst at fraværskalendere der ikke er overført skulle oprettes igen efter releasen. Vi er blevet opmærksomme på, at dette ikke er tilstrækkelig information, da fraværskalenderen ikke nødvendigvis kan oprettes helt på samme måde.

 

Eksempel:

Har I før den 3. maj haft 3 fraværskalendere på organisationsniveau, kan I efter den 3. maj kun have én fraværskalender på kundeforholdsniveau pr. periode. Øvrige fraværskalendere skal oprettes på enten arbejdsgiver (én fraværskalender pr. arbejdsgiver pr. periode) eller på medarbejderniveau (én fraværskalender pr. medarbejder pr. periode).

 

Gamle arbejdsplaner og fraværskalendere

De arbejdsplaner og fraværskalendere der allerede er inden releasen vil blive bevaret, såfremt de er overført til Visma Løn.

 

Arbejdsplan

Herunder er indsat et eksempel på en arbejdsplan. Man kan se der er 3 muligheder for arbejdsplaner. Kundeforhold, Arbejdsgiver og Medarbejder. Den aktive er den mørkeblå, mens de 2 man ikke arbejder i er lyseblå.

 

Arbejdsplanen skal periodiseres, så den passer til de perioder planen er gældende for.Pic a.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværskalender

Herunder er indsat et udsnit af en fraværskalender, som den kan se ud. Man kan se der er 3 muligheder for fraværskalender. Kundeforhold, Arbejdsgiver og Medarbejder. Den aktive er den mørkeblå, mens de 2 man ikke arbejder i er lyseblå.

 

Fraværskalenderen skal periodiseres, så den passer til de fastsatte fraværsdage der er i de valgte perioder. Man kan tilføje lørdage, søndag og danske helligdage som faste fraværsdage. Øvrige faste fraværsdage kan registreres på de enkelte dage ved almindeligt venstreklik på dagen.

 Pic b.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye filtre i rapporter

Rapporten ’Kontaktinformation’

Der kan nu filtreres på

 

  • Medarbejder
  • Adresse
  • Telefon
  • Pårørende

Der kan nu filtreres på lønart i følgende 3 rapporter

 

  • Lønregistreringsrapport (Koderne hentes fra opslagstabel 324)
  • Goder (Koderne hentes fra opslagstabel 320)
  • Løn, pension og goder (Koderne hentes fra opslagstabeller 317, 318, 319 og 320)

Bemærk: Hvis I anvender ramme/trin og vil se lønart 1001 skal I trække hele rapporten, da den ikke vises i de filtrerede rapporter.

 

Ny kolonne i Medarbejderoversigt

Rapporten er udvidet med kolonnen ’Arbejdsgiver’, så man kan se hvilken arbejdsgiver medarbejderen er oprettet i.

 

Decimaler er muligt i Specielle oplysninger

Hvis et specielt oplysningsfelt er sat op som numerisk under ’Indstillinger’, gemmes registreringen altid med 2 decimaler, uanset hvor mange decimaler man har tastet. Der afrundes efter 5-reglen.

Registreringen kan gemmes i:

 

  • Medarbejder specielle oplysninger
  • Indlæs oplysninger, Specielle oplysninger