Mine produkter
Hjælp

Release: August 2018

af Anonymous (Opdateret ‎12-02-2021 23:53 af Thor Lundehoj VISMA )

 

Fraværskalender, ’Tilføj helligdage’ Gem knap er ikke altid synlig

Bug var rapporteret i IE11. Knappen ’Gem’ var skjult under titel linjen i toppen.

Design er nu rettet.

 

Fanen Statistik vises uden adgang

Adgang til fanen Statistik skal følge adgang til Ansættelse. Fanen Statistik var altid vist for alle brugere, selvom rollen ikke var opsat med adgang til ansættelsen. Det er nu rettet.

 

’Orkide’ ændret til ’Visma HR’ ved afsendelse af godkendelses mail 

Vi har omdøbt Orkide navnet i mailnotifikationer til at hedde Visma HR.

 

Pårørende af samme type kunne ikke slettes

Hvis pårørende var af samme type pårørende, kunne den første, der var oprettet, ikke slettes.

Denne fejl er nu rettet, så alle pårørende nu kan slettes.

 

 

Leder modtager ikke Påmindelse

 

Vi havde en fejl i lønregistreringer, hvor påmindelser ikke var altid sendt til modtager/ ledere til godkendelse. Det er rettet. For at lederen er sat op til at modtage påmindelserne, så husk at:

  • Nærmeste leder, der skal modtage påmindelsen, skal være oprettet i menuen Firma, Afdelingsleder, kolonne Afd.leder. Samme leder kan også have adgang til Visma HR i kolonne Afd.leder med brugeradgang, med det har ingen indflydelse på påmindelse
  • Leder skal have mail adresse i menuen Medarbejder, felt E-mail

 

Mail viser forkerte antal registreringer til godkendelse

 

Antal lønregistreringer og antal fraværsregistreringer var vist forkert i de mails der kommer fra Påmindelsen ’Godkend registreringer’. Det er rettet.

 

Påmindelse med mellemrum & linjeskift, ny formatering

Påmindelser har fået ny formatering. De kan nu indeholde mellemrum og linjeskift. 

Yderligere har vi tilføjet flere formateringer som Fed, Kursiv og understreget tekst.

Link kan tilføjes eller fjernes ved hjælp af knapper til links.

 

OBS: I forbindelse med denne formatering, så vil tekster i påmindelser oprettet FØR denne rettelse se anderledes ud. De skal slettes og skrives igen for at undgå de ekstra tegn, der nu vises i teksten.

 påmind.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rettet til Fraværs APP

Grøn ’+’ knap blokerer for de nederste registreringer

Vi havde en uhensigtsmæssighed med den grønne +-knap, som bruges til at tilføje fravær. De to nederste fraværsregistreringer, der lå under +-knappen kunne ikke tilgås. Denne uhensigtsmæssighed er nu rettet både i Android og i IOS, så fraværsregistreringer kan åbnes når man klikker på deres linje. Samtidig kan man oprette nyt fravær når man klikker på den grønne ’+’ knap.

 

Automatisk godkendelse skal virke i APP’en

APP’en var til at starte med designet til at sende alle fraværsregistreringen med status ’Afventer’, uanset om fraværskoden er opsat til autogodkendt eller med godkendelse.

Det er nu rettet, så fraværsregistrering oprettet i appen vil blive gemt med den korrekte godkendelsesstatus i Visma HR.