Mine produkter
Hjælp

Release: December 2017

af Anonymous (Opdateret ‎13-02-2021 24:03 af Thor Lundehoj VISMA )

 

Indholdsfortegnelse

 1. Orlov kan registreres henover årsskifte
 2. Pension til pengeinstitut for forudlønnede medarbejdere
 3. Efterregulering
 4. Fremtidig lønseddel med tomme saldofelter
 5. Omsorgsdage, fejlrettelse
 6. Realtidssaldi, fejlrettelse
 7. Automatisk genstart af afbrudte jobs
 8. Nyt Postnr
 9. Satser 2018
 10. Aftalefri i bundsaldi på lønseddel 17
 11. Sundhedsforsikring arbejdsgiver del
 12. Ny lønart
 13. Opsætning af kontonummer på ny lønart
 14. Tilknytning af fraværskode på stillingskategori
 15. Tilknytning af ny lønseddel på stillingskategori

1. Orlov kan registreres henover årsskifte

Vi har rettet i valideringen på registrering af orlov, så man kan registrere orlov henover årsskifte.
Der skal fremover udfyldes følgende:

 • Startdato
 • Varighed
 • Slutdato, perioden må max være 3 år hvis orlov i timer
 • Slutdato, perioden må max være 5 år hvis orlov i dage

 

Det gælder for nedenstående orlovskoder:

 

MultiLøn Erhverv Finans

Fraværskode

Type

4

Soldat

5

Orlov

8

Orlov med løn

16

Fædreorlov, 2 uger

22

Graviditets- og barselsorlov

23

Forældreorlov

24

Forældreorlov deltid m/løn

31

Børneorlov, §81 stk. 3

34

Orlov Barn syg u/løn

36

Orlov efter 13 uger

39

Pasning af alvorligt syge, §82

40

Plejeorlov, SL-§119

41

Tabt arbejdsfortj. §42

53

Delbarsel før 60. Uge

54

Orlovstimer per. u. løn m pens.

61

Barselsorlov delbarsel

62

Delbarsel efter 60. Uge

63

Barselsorlov u. løn m. pension

64

Børnepasningsorlov, ret

65

Børnepasningsorlov, aftale

66

Uddannelsesorlov

67

Udstationeret u. løn u. pension

68

Udstationeret u. løn m. pension

70

Udskudt orlov fuldtid

71

Udskudt orlov deltid

72

Udskudt orlov deltid pension

73

Forældreorlov deltid m/løn

75

Orlov, §82 stk. 2a

90

Konflikt

 

I første omgang kan orlovskoderne med lang slutdato ikke registreres decentralt. Det vil blive tilføjet senere.

  

2. Pension til pengeinstitut for forudlønnede medarbejdere

Bluegarden har valgt at afregne pension til pengeinstitutter den første bankdag i januar. Det har vi gjort fordi det er den dato, der er rigtigst for langt de fleste. Det betyder, at der afregnes samme år, som pensionen vedrører – dette gælder selvfølgelig kun for løn, der vedrører januar måned med udbetaling i december.

 

Ikke den rigtige afregningsdato for jer?

Hvis I har brug for at afregne på en anden dato, så kan vi godt håndtere det. I skal blot kontakte jeres kundecenter og fortælle, hvornår der skal afregnes i stedet for, så ændrer vi det for jer.

 

3.  Efterregulering

Der er foretaget en rettelse i efterreguleringen, så medarbejdere der oprettes efter SIA-kørslen og får løn i supplerende kørsel ikke fejler, når der efterfølgende efterreguleres.

 

4.  Fremtidig lønseddel med tomme saldofelter

Der har været tomme saldofelter på fremtidige lønsedler, når de er kørt for december 2017. Det er rettet til, så man igen kan se saldi på fremtidige lønsedler uden at skulle køre hele lønkørslen frem.

 

5. Omsorgsdage, fejlrettelse

Fejl rettet så omsorgsdage der er efterreguleret ind ikke trækkes ud igen i forbindelse med lønkørsel.

 

6. Realtidssaldi, fejlrettelse

I forbindelse med releasen i november, hvor vi ændrede på mulighederne for efterregulering på genansatte funktionærer, blev der desværre introduceret en fejlvisning i realtid.

 

Rettelsen fra november har vi derfor måtte rulle tilbage, og realtidsvisningen fungerer igen som før.

 

7.  Automatisk genstart af afbrudte jobs

Fremover er det ikke nødvendigt at afbrudte jobs manuelt genstartes af en konsulent fra Bluegarden. De vil blive forsøgt genstartet automatisk op til 3 gange, før de eventuelt skal genstartes manuelt. Det vil betyde, at afbrudte jobs vil genstartes så hurtigt, at man ikke når at opleve, de afbrydes.

 

8. Nyt Postnr.

Postnr. 4305 Orø kan nu anvendes.

 

 

 

9. Satser 2018

Følgende satser er ændret pr. 1-1-2018

 

 • Fri telefon – 233,33 pr. måned
 • Dagpengesats pr. time - 116,22 pr. time
 • Ledighedsdag – 860 pr. dag
 • KM sats under 20.000 km – 3,54 pr. km.
 • KM sats over 20.000 km – 1,94
 • KM cykel – 0,53 pr. km.

10. Aftalefri i bundsaldi på lønseddel 17

Lønseddel 17 viser aftalefridage saldo i bunden af lønsedlen. Husk at sætte slutdato på stillingskategorilønart 3420.

 

11. Sundhedsforsikring arbejdsgiver del

Nedenstående lønarter bruges til at afregne arbejdsgiverens del af sundhedsforsikringen. Lønarterne vises ikke på lønsedlen, men vises på div. Afregningsrapporter samt i bogføringen.

 

Lønart 9740 Sundhedsforsikring kan oprettes under faste lønoplysninger med et beløb samt en afregningstype

 

Lønart 9741 Sundhedsforsikring kan oprettes under faste lønoplysninger med en afregningstype. Resultattabel 9741 Sundhedsforsikring er tilknyttes lønarten og kan oprettes for de respektive løngrupper med et beløb.

 

Begge lønarter har afregning af sundhedsforsikring til PFA samt Pension Danmark

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

12. Ny lønart

Fast lønart 6420 - Pension Beløn

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

 

13. Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

 1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
 2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3. I højremenuen vælges kontoplanlinie
 4. Klik på Ny
 5. Udfyld felterne
 6. Klik på

 

14. Tilknytning af fraværskode på stillingskategori

Sådan tilknyttes fraværskode på stillingskategori

 1. Klik på Opsætning / Stillingskategori
 2. Vælg den stillingskategori som fraværskode skal tilknyttes til
 3. I højremenuen vælges Tilladte fraværskoder
 4. Klik på Ny
 5. Udfyld felterne
 6. Klik på

 

15. Tilknytning af ny lønseddel på stillingskategori

Sådan tilknyttes en ny lønseddel på stillingskategori

 1. Klik på Opsætning / Stillingskategori
 2. Vælg den stillingskategori som lønsedlen skal tilknyttes til
 3. Klik på Ny periode
 4. Udfyld feltet Periode
 5. Klik på Gem
 6. Udfyld feltet lønseddel med den ønskede lønseddel
 7. Klik på