Mine produkter
Hjælp

Release: December 2018

af Vicky Sørensen (Opdateret ‎12-02-2021 23:48 af Thor Lundehoj VISMA )

Releaseinformation december 2018

 

Automatisk indberetning af fraværsstatistik

Udvidelse af eIndkomst kvitteringsliste

Rettelser til afstemningsliste eIndkomst

Medarbejderstamkort

Ny lønart 3874 Feriefribeløb udbetalt

Bogføring med spec. (år til dato)

Ændring af Navn på afregningstype

Ændring af afregningstype på 2 lønarter

Lønart til bogføring af ferieberettiget løn

Statistik IL type 0027 indberetning

Opsætning af kontonummer på ny lønart

Opsætning af lønart på fraværskode

Automatisk indberetning af fraværsstatistik

Slip for at huske at indsende fraværsstatistik! Du kan nu få dit lønsystem til at gøre det for dig.

Det kræver blot, at du tilmelder dig. Det gør du under ‘Arbejdsgiver stamoplysninger’ I højremenuen vælger du ‘Tilmeldinger’. Klik på ‘Ny’ og tilmeld dig en af følgende 3 muligheder:

Fraværsstatistik.PNG

 

 

Vigtigt!

For at få automatisk fraværsstatistik indberettet for 2018, skal man være tilmeldt inden den 26. februar 2019 med startdato 1. januar 2018.

 

Udvidelse af eIndkomst kvitteringsliste

Den kvitteringsliste, der kommer fra eIndkomst efter hver lønkørsel udvides nu med information om lønperiode og dispositionsdato, så man kan sammenligne med afstemningsliste eIndkomst. Kvitteringsliste eIndkomst kan fremover se sådan ud:

 

Eksempel fra vores testmiljø:

Ny kvitliste eIndk.PNG

Rettelser til afstemningsliste eIndkomst

 1. Ferieår vist forkert
  Rettet så rapporten afspejler det der indberettes til eIndkomst, f.eks. fratrådt medarbejder i 2017, nettoferiepenge som kommer af en beskatning i 2018 og nu vises som Nettoferiepenge SÅ, på rapporten.
 2. Manglende timer i rapporten
  Ved efterregulering på antal løntimer var der tilfælde, hvor timerne korrekt blev indberettet til eIndkomst, men ikke vist på rapporten. Det er rettet.
 3. Forkert lønperiode
  Meget få kunder har oplevet fejlvisning på første medarbejder på ny arbejdsgiver. Lønperioden blev korrekt indberettet selvom den blev vist forkert på rapporten. Fejlen er rettet.

 

Medarbejderstamkort

Vil fremover altid vise det stamkort, der er gældende den dag rapporten hentes.

Ny lønart 3874 Feriefribeløb udbetalt

Der er oprettet en ny variabel lønart 3874 Feriefribeløb udbetalt med beløb i input. Den udbetaler beløbet man indtaster og regulerer ikke på feriefritimerne/-dagene. Vær også opmærksom på at beløbet går i negativ, hvis der udbetales mere, end der står som optjent under beløb.

Bogføring med spec. (år til dato)

Under menupunktet Rapporter kan man nu trække rapporten Bogføring med spec. (år til dato).

Her kan man vælge hvilken arbejdsgiver og periode man ønsker udtrækket for.

Ændring af Navn på afregningstype

Følgende afregningstyper har ændret navn fra Nordea Pension til Velliv

 •        2042, 2142, 2342, 2442

Ændring af afregningstype på 2 lønarter

Lønart 3098 Værdi af sundhedsforsikring samt lønart 9348 Gruppeliv efter skat har fået ændret afregningstyper, så der er mulighed for at indtaste aftalenummer og modtagernummer på disse lønarter

Lønart til bogføring af ferieberettiget løn

Der er oprettet en ny lønart 9841 Kontering Ferieberettiget løn, som tæller på lønartstype 1103 Ferieberettiget reduceret og kundeejet lønartstype 1109 Tilføj/red.ferieberet.grdlg.

Lønarten påvirker ingen saldi, skal kun bruges til bogføring, den er oprettet i SD kontoplanen med konto 892 i debet og konto 893 i kredit

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

Statistik IL type 0027 indberetning

Ved indberetning af fravær som går via lønart 4015, blev kun indberettet til statistik med beløb på IL type 0027. Det er nu rettet så enheder også indberettes, som de skal til statistik på IL type 0027.

 

Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

 

 1.      Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
 2.      Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
 3.      I højremenuen vælges kontoplanlinie
 4.      Klik på Ny
 5.      Udfyld felterne
 6.      Klik på OK.

Opsætning af lønart på fraværskode

 1.      Klik på Opsætning / Stillingskategori
 2.      Vælg den stillingskategori som fraværskoden skal have ændret lønart på
 3.      I højremenuen vælges Tilladte fraværskoder
 4.      Dobbeltklik på fraværskoden
 5.      Udfyld feltet lønart med den ønskede lønart
 6.   Klik på OK.
 7.  

Kort resumé af automatisk indberetning af fraværsstatistik