Mine produkter
Hjælp

Release: Juli 20118

af Anonymous (Opdateret ‎12-02-2021 23:58 af Thor Lundehoj VISMA )

 

Pensionslønart ved nedsat arbejdstid til Pengeinstitut

 

Har du medarbejdere med nedsat arbejdstid og som skal indbetale til seniorordning, kan der under faste lønoplysninger oprettes lønart 6479 - Pension v nedsat arbejdstid PI, med tilhørende reg.nr /kontonummer.

Lønarten 6479 - Pension v nedsat arbejdstid PI, vil hente arbejdsgiverprocenten fra Resultattabel 6479 - AG Pensions % og medarbejderprocenten fra Resultattabel 6480 - MA pensions %

På lønsedlen vises medarbejderens andel på lønart 6481 og arbejdsgiverandelen på lønart 6480.

Kontering opsættes på lønart 16479 for arbejdsgiverens andel og lønart 16480 for medarbejderens andel

 

Husk at opsætte konteringen på lønarten – se evt. sidst i dette dokument hvordan

Rettelser til felterne Pension arbejdsgiver, Pension medarbejder, Felt 147 og Felt 148

 

Lønart 1599 er fjernes Felt 147 og Samlet Pension

Lønart 36001 + 36003 +36005 er tilføjes Pension medarbejder

Lønart 36051,36053,36055,36057,36059,36061,36067,36071,36076,36078,36081,36085 er fjernes fra Pension medarbejder

Lønart 36005 er fjernes fra Felt 148

Lønart 36000,36002,36004 er tilføjes Pension arbejdsgiver

Lønart 36050, 36052, 36054, 36056, 36058, 36060, 36066, 36070, 36075, 36077, 36080, 36084, 36290, 36292 er fjernes fra Pension arbejdsgiver

Lønart 3022, 3023, 3024, 3027, 3028 er fjernes fra Felt 148

 

Det er rettet pr. 1-7-2018 – Før denne periode skal der rettes manuelt i eIndkomst

Timer ved delbarsel efter 60. uge skal fratrækkes eIndkomsttimer

Timer som vedrører delbarsel efter 60. uge vil blive fratrukket eIndkomsttimerne. Før 1-7-2018 skal der rettes manuelt i eIndkomst.

 

Kvittering for decentral registrering

Ændret så der nu vises 5-cifrede lønarter og ikke kun de 4 af cifrene.

 

Revisionsrapport, arbejdskalender og fraværskalender

Start- og slutdatoer oprettet i Visma HR dokumenteres nu i revisionsrapporten.

 

CPR-validering, medarbejdere bosat i udlandet

Medarbejderes der står som udrejst hos SKAT får ved oprettelse via decentral indlæsning de stamoplysninger, der står i filen. På kvitteringen for decentral registrering vil der stå at medarbejder er oprettet med informationer fra fil. 

 

Opsætning af kontonummer på ny lønart

Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter

  1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan
  2. Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres
  3. I højremenuen vælges kontoplanlinie
  4. Klik på Ny
  5. Udfyld felterne
  6. Klik på