Mine produkter
Hjælp

Release: November 2018

af Anonymous (Opdateret ‎12-02-2021 23:52 af Thor Lundehoj VISMA )

Afvigelsesliste udvidet

Mange af vores brugere har ønsket at kunne se afvigelser på flere forskellige kolonner end dem, der i dag er på vores Afvigelsesliste løn. I stedet for at ændre på den nuværende liste, som er bygget op omkring en standardvisning, har vi udviklet en udvidet afvigelsesliste.

Den nye liste gør det muligt for hver enkel organisation at bestemme, hvad der skal vises afvigelser på.

 

Der er oprettet 10 nye muligheder for afvigelser, og de er helt individuelle. De enkelte typer sættes op af en Visma konsulent, efter eget ønske. Prisen pr. 1. november 2018 er 200 kr. pr. måned, der også dækker opsætning af den udvidede afvigelsesliste.

 

Den udvidet afvigelsesliste kan sættes op på 2 måder:

 

 1. I menuen ‘Rapporter’ i højremenuen vælges ‘Afvigelsesliste udvidet’
 2. Under Arbejdsgivers stamoplysninger, Rapportbestilling tilvælges rapport nr. 690, så vi kan få den i forbindelse med lønkørslen under ‘Udskrifter for lønkørsel’

 

Eksempel på en udvidet afvigelsesliste, kan være denne:

udv afv.PNG

Her har brugeren valgt at se 4 typer afvigelser:

 

 • Fast løn
 • Kørsel
 • Bonus
 • Overtid

 

For at vi kan sætte listen op, så den viser de afvigelser, du har brug for, skal du bestille listen via Community, hvor du fortæller:

 

 • Hvilke typer afvigelser I vil se
 • Hvilke lønarter I anvender til de forskellige typer

 

En vedhæftet fil til bestillingen kan for eksempel se sådan ud:

udv af ex.PNG


Øvrige ændringer og rettelser

 

 • Medarbejder vises dobbelt i ‘Medarbejder tilgode’

 

 • Decentral: Slet kontoplanlinje fungerer ikke

 

 • Decentral: Fratrædelsesdato opdaterer ikke slutdato på periode

 

 • Decentral: Job afbrydes i stedet for at afvise forkert linje

 

 • Decentral: MLE-40-LONA Felt 34 validerer nu på om feltet er numerisk

 

 • Afstemningsliste eIndk.: Tekst vises ikke selvom det indberettes

 

 • Feriepenge sidste år beskattes men indberettes ikke til eIndkomst (Kun hvis feriepengene er lagt manuelt ind efter første beskatning af feriepenge)

 

 • Fravær har ikke anvendt dato selvom det er lønbehandlet
2 Kommentarer