Mine produkter
Hjælp

Fordeling af omkostninger på afdelinger

20-07-2015 23:00
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 802 Visninger
I Mamut har du mulighed til at fordele dine omkostninger på afdelinger. Du kan knytte kontakter, projekter og bilag m.m. til en afdeling. Det kan hjælpe for lettere at analysere og fordele de faste omkostninger. Man bør kun oprette et par vigtige afdelinger, ellers kan man risikere at regnskabet bliver for uoverskueligt.

Afdelinger og MAMUT 
Først skal du oprette afdelingerne.

Sådan gør du:

1.    Klik på Vis – Indstillinger – Firma.

2.    Klik på Standardindstillinger, vælg Afdelinger og herefter Rediger.

 

Afdelinger og projekter
Efter at du har oprettet virksomhedens afdelinger er det mulig at knytte projekter til dem.

Sådan gør du:

1.    Klik på Vis – Projekt – Projektregister eller Nyt projekt.

2.    Vælg den aktuelle afdeling i listen til højre for Afdeling.

 

Afdelinger og fakturering
Fakturaer kan knyttes til afdelinger med tanke på at kunne analysere salg, omkostninger og fortjeneste.

Sådan gør du:

1.    Gå ind i ordremodulet ved at gå til Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.

2.    Klik på Ny for at oprette en ny ordre og vælg herefter fanebladet Diverse.

3.    Vælg den aktuelle afdeling i listen til højre for Afdeling.

 

Afdelinger og kontakter
Kunder og kontakter kan tilknyttes afdelinger for at fordele klienterne i grupper, afhængig af organisationsstruktur- og krav.


Sådan gør du:

1.   Klik på Vis - kontakt - Kontaktopfølgning.

2.   Vælg fanebladet Anden info.

3.   Den aktuelle afdeling kan vælges i listen til højre for Afdeling.

 

Afdelinger og bilagsregistrering
Du kan registrere bilag knyttet til afdeling i kassekladden.
Første punkt er at få vist kolonnen for afdeling i kassekladden.


Sådan gør du:

1.   Klik på Vis – Indstillinger – Bruger.  

2.   Vælg fanebladet Indstillinger per modul og klik på Kassekladde.

3.   Hak af for Afdeling under Vis kolonne.

Kolonnen for afdeling vil nu vises ved bogføring af bilag i kassekladden.

 

Afdelinger og rapporter
Rapportfunktionen kan benyttes for at skabe et overblik over afdelingsspecifikke omkostninger og fortjenester i virksomheden. De fleste afdelingsrapporter finder du under Regnskab i Rapporter, men der findes også aktuelle rapporter under Ordre/Faktura.

Sådan finder du dem:

1.    Klik på Fil – Udskriv

2.    Klik på Regnskab eller Ordre/Faktura i listen til venstre og vælg den ønskede rapport.

3.    Vælg ønskede udskrifts form og klik på Udskriv.

Et udvalgsvindue kommer op, enten som forespørgsels eller 'pop-up' vindue.

Hvis forespørgsels vindue:

1.   Vælg Fanebladet Standard.

2.   Vælg aktuel afdeling fra listen.

Hvis pop-up:

1.   Tjek at alle periodedetaljer er korrekte.

2.   Vælg aktuel afdeling fra listen.

 

Afdelinger og fremmed valuta
I Mamut er det muligt at oprette konti i forskellige valuta. Bogføring på de konti kan også knyttes til afdelingerne. Hvis man handler med firmaer udenfor Danmark, kan det være en fordel at postere i den aktuelle valuta.

 
Sådan gør du:

1.   Klik på Vis – Indstillinger – Bruger.  

2.   Vælg fanebladet Indstillinger per modul og klik Kassekladde.

3.   Hak af ved Valuta under Vis kolonne.

Valuta og kurs vil nu vises i kassekladden ved siden af kolonnen ”Afdeling”.

For at registrere afdelingsspecifikke bilag i anden valuta gør du følgende:

1.   Før bilag på normal måde i kassekladden.

2.   Vælg den aktuelle afdeling og valuta.

Der vil være en standard kurs for den valgte valuta. Denne kan ændres hvis ønskeligt til den kurs som var gældende på tidspunktet for transaktionen. Debet og kredit felterne vil som standard være i DKK. Når en postering gøres (i DKK) vil værdien vises i den valgte valuta i feltet.

OBS: Mamut antager at alle posteringer som gøres i debet/kredit som standard er i valuta (DKK).

 

Afdelingsspecifik rapportering i fremmed valuta
Mamut tillader brugere at se afdelingsspecifikke rapporter i et udvalg af forskellige valuta uafhængig af hvilken valuta bilagene er registreret i.

Sådan gør du:

1.   Klik på Fil – Udskriv – Regnskab.

2.   Vælg Regnskab i listen til venstre og vælg den ønsket rapport.

3.   Vælg ønsket udskrifts medie og klik på Udskriv.

4.   Et udvalgsvindue åbnes og du får mulighed for at vælge aktuelle afdeling og valuta.

5.   Fyld ud de relevante oplysninger og klik på Udskriv.