Mine produkter
Hjælp

Hvordan indsættes logo på rapporter og udskrifter i Mamut?

10-07-2014 21:25 (Senest opdateret 04-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 566 Visninger

Ved at benytte Rapport-/Etiketeditoren kan du redigere rapporter således at logoer/billeder inkluderes på udskriften.

Således gør du:

Trin 1 – indsæt logo på rapport:

 1. Klik på Vis - Indstillinger.
 2. Klik på knappen Rapporter og derefter Rapport-/Etiketeditor.
 3. Marker den rapport, du ønsker at indsætte logo på, og klik på Rediger.
 4. Den aktuelle rapport/faktura åbnes i Report Designer (redigeringsmodus).
 5. Først skal du bestemme dig for, hvor logoet skal placeres. Hvis der er defineret et felt der, hvor du ønsker at placere logoet, kan du flytte dette felt til et andet sted i rapporten. Alternativt kan du ændre størrelsen eller slette de felter, du ikke har behov for.
 6. På værktøjslinjen Report Controls, som vises som et eget lille vindue på skærmen, klikker du på knappen Picture/ActiveX Bound Control (Bilde/OLE).
 7. Funktionen for at tilføje et billede bliver aktiveret. Når du flytter markøren over rapporten ser du, at markøren ændrer form fra at se ud som en pil til et plus-tegn.
 8. Marker det område, hvor du ønsker at placere logoet. Dvs. at du holder venstre museknap nede og trækker markøren, således at du markerer det ønskede område i rapporten, hvor logoet skal ligge. Når du har markeret det ønskede området, slipper du venstre museknap.
 9. Vinduet Report Picture vises. I feltet File kan du angive, hvor på harddisken logoet ligger, enten ved at skrive den direkte filsti eller ved at klikke på knappen bag feltet (knappen med tre små prikker) for manuelt at finde frem til filen.
 10. Når du har valgt logo, kan du gå videre og vælge, hvordan logoen skal behandles i forhold til det markerede området: Clip Picture: Billedet/logoet vises i oprindelig størrelse og viser kun det, der er plads til i rammen.
  Scale picture, retain shape: Skalerer billedet/logoet således at det udfylder rammen, uden at forholdet mellem højde og bredde i billedet ødelægges.
  Scale picture, fill the frame: Skalerer billedet således at det udfylder hele rammen uden hensyn til forholdet mellem højde og bredde.
 11. Klik derefter på OK for at afslutte og placere billedet i rapporten/fakturaen. Det er fortsat muligt at markere logoet og justere placeringen af dette ved at bruge markøren eller piletasterne.

NB!: Billedfilen skal være tilgængelig fra alle maskiner hvor brugere logger sig på Mamut. Der kan eventuelt oprettes en mappe i Mamuts datamappe til billedfiler.

Trin 2 - standard udskriftsområde:

For at rapporten med logo skal udskrives, skal du udskrive fra Firmaniveau (fordi det er på dette niveau, rapporterne er blevet ændret).

Sådan gør du:

 1. Klik på Vis - Indstillinger.
 2. Klik på Bruger
 3. Vælg fanebladet Rapporter.
 4. I rullelisten Standard rapportområde vælger du Firmarapporter.