Mine områder

Sign in for at tilføje dine favoritområder
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Dennis Patriek Leuring
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 78 Visninger
Rabatregisteret er en rabatmatrix hvor du kan forhåndsdefinere priser og rabatter for forskellige kombinationer af Kundekategori og Produktgruppe.

Rabatregisteret fungerer således at man afmærker kundekategori mod produktgruppe, og indtaster den gældende rabatsats. Denne type rabat er den laveste prioriterede kategorien, så længe hierarkiet ikke bliver overstyret af indstillingen ’Højeste rabat skal overstyre rabathierarki’.


Sådan sætter du indstillinger i rabatregisteret:


Åbne Rabatregisteret (Vis/Produkt/Rabatregister). TIPS: Du kan også åbne Rabatregisteret ved at klikke på knappen Rabatregister i værktøjslinjen i Produktregisteret.

I feltet Kategori vælger du den kundekategorien du skal sætte op mod en produktgruppe.

Vælg så i feltet Produktgruppe den aktuelle produktgruppe som i kombination med kundekategorien skal give rabat ved bestilling.

Feltet for Rabat vil nu vise den rabat som eventuelt er sat på denne kombination tidligere. Enten lægger du en ny sats ind, eller ændrer på den sats som allerede ligger inde.

Du kan eventuelt vælge andre kombinationer og sætte aktuelle rabat i feltet for dette.

For hver kombination som ændres i Rabatregisteret bliver der gemt en rabatsats som vil gælde hver gang en kunde indenfor kundekategorien køber et produkt i den tilsvarende produktgruppen.