annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 369 Visninger
Lagerfører man produkter, må man tage stilling til om lagerværdien skal bogføres, og i så fald hvordan det skal gøres. Standard i Mamut er at lagerværdien ikke automatisk bliver bogført.

Vi skal i denne vejledning gennemgå hvordan vi sætter indstillingerne op for automatisk bogføring af lagerværdi, samt hvor og hvordan denne bogføring sker. Vi kommer til at vise dette i en database hvor der endnu ikke har lagt nogen varer på lager.

Først vælger vi Produkt & Lager i menuen i venstre side, og klikker herefter på Produkt.

Under fanebladet Lager har vi blandt andet en oversigt over antal på lager, antal som ligger til bestilling, og antal som ligger i ordre.

Vi vil nu ændre indstillingerne for hvordan varelageret skal opdateres. Vi klikker på Firmaindstillinger, og vælger fanekortet Prishåndtering.

I rullelisten for Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi har vi tre valg:

Omkostningsføring ved indkøb er standard i Mamut, og her bogfører vi indkøbet af varer som en omkostning idet vi opretter leverandørfakturaen fra indkøbet. Det vil ikke akkumuleres mod nogen saldo på balancekontoerne for lagerbeholdning, og ændringer i beholdningen vil ikke vises i resultatregnskabet. Denne metoden er mest aktuel for virksomheder med mindre lager, eller virksomheder som skal bogføre beholdningsændringer i forbindelse med regelmæssige vareoptællinger.

Omkostningsføring når varer tages ud fra lageret betyder at alle produkter som lagerføres vil omkostningsføres når varen tages ud fra lager.

Den tredje indstilling man kan vælge er Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi. Her har vi mulighed for at vælge hvilken metode vi vil omkostningsføre for hver af vores produkter. 

Vi vælger Omkostningsføring når varer tages ud fra lageret, og får nu en meddelelse op på skærmen, som er vigtig at læse igennem. Vi klikker Ok.

 

Vi må nu gennemgå resten af indstillingerne. I rullelisten for Grundlag for kostpris anbefaler vi at bruge Indkøbspris. Omkostninger som bliver benyttet til at beregne dækningsbidrag og dækningsgrad i ordremodulet vil da være de samme omkostninger som bliver bogført i regnskabet.

Vi må herefter tage stilling til hvad der skal være med i indkøbsomkostninger.

Her må vi også vurdere om Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger.

Når vi har gået igennem alle indstillingerne, klikker vi på fanebladet Lagerhåndtering.

 

I rullelisten for Opdatere lagerbeholdning må vi vælge hvilken udskrift som skal opdatere lagerbeholdningen. Vi vælger i dette eksempel Ved udskrivning af plukliste.

Når vi har gået igennem alle indstillingerne, klikker vi på Ok.

 

Vi klikker herefter på fanebladet Indstillinger. Her har vi mulighed for at overstyre konti som bliver brugt ved bogføring. Vi lader dem være blanke, så at det er systemkontoerne som benyttes.

 

Vi går nå til Regnskab - Finans og ser at der ikke er bogført noget bilag i indeværende regnskabsår. Vi lukker Finans, og vælger Indkøb i menuen til venstre.

 

Vi klikker herefter på Indkøb, bestilte. Her har vi et indkøb som ligger i statussen Bestilt. Vi har modtaget varerne på denne bestilling, så vi klikker på Registrere varemodtagelse og varerne bliver nu lagt på lager.

 

Vi går så til Konto Specifikation i Finans. Vi ser nu at vi har fået en saldo på konto 2610 Lagerændring, samt konto 8450, Afsætning, Faktura ikke modtaget. Omkostningerne er endnu ikke blevet bogført. Da varerne endnu ikke er leveret til kunden.

Vi lukker Finans, og går til Salg. Her klikker vi på Ordre. Eftersom varen er kommet på lager, så kan vi nu levere den til kunden. Vi finder frem til den aktuelle ubehandlede ordre.

 

Vi klikker på Udskriv, og printer en plukliste, som vi har sat til at skal opdatere lageret lager. Vi bekræfter at vi vil opdatere lageret.

 

Vi går herefter ind i Finans på ny. Eftersom vi har leveret varerne men ikke faktureret kunden endnu, så ser vi at saldoen på konto 2610 Lagerændring er blevet tømt, og at det er blevet ført mod konto 6670 Varer leveret, faktura ikke sendt.

 

Vi går til Ordren igen, og fakturerer den.

 

Vi er nu tilbage i Finans, og ser at omkostningerne nu er blevet bogført, samt at konto 6670 Varer leveret, faktura ikke sendt, er blevet nullet ud.

 

Vi går herefter til Indkøbet og bogfører det.

 

Vi ser nu i Finans at konto 8450, Afsætning, Faktura ikke modtaget er blevet nullet ud, da vi har bogført fakturaen vi har modtaget fra vores leverandør.