annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Årsafslutning i eAccounting

08-01-2015 17:05
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1451 Visninger
Dette er en beskrivelse af hvordan du foretager årsafslutning i Visma eAccounting. Du kan oprette nyt regnskabsår før du har afsluttet det nuværende/gamle og du kan skifte mellem de forskellige regnskabsår når du har flere år oprettet. Nedenstående er et eksempel. Hvis du er usikker indenfor det regnskabsmæssige, bør du forhøre dig om dette hos din revisor.

Årsopgørelse i Visma eAccounting uden bankintegration


Før du afslutter regnskabsåret:


1. Log ind på Visma Online og start dit eAccounting.

2. Tjek efter om du har alle købsfakturaer som tilhører det gamle år registreret. Det samme gælder for salgsfakturaer.


3. Tjek efter om din bank stemmer med kontoudtog fra din netbank. Udskriv rapporten Finanskontokort under Regnskab – Udskrifter. Sæt udvalg på den konto som du bogfører dine ind- og udbetalinger på.


4. Registrer eventuelle bilag som tilhører det gamle år og som ikke er bogført.


5. Opret det nye regnskabsår ved at gå til Indstillinger – Regnskabsår og klik på Nyt regnskabsår.


6. Kontroller at start- og slutdato stemmer, klik Gem.


7. Gå til Regnskab – Udskrifter og udskriv Resultat- og Balancerapport for regnskabsåret du vil afslutte for at have dem som arbejdsmateriale.


8. Klik på Ny udskrift, derefter skal du angive den periode, rapporten skal gælde for, eksempelvis 01.01 – 31.12 hvis du har regnskabsår som følger kalenderåret. Klik Vis for at udskrive rapporten.

 

9. Udskriv og afstem åbne kunder og leverandører:
Åbne poster på leverandører finder du via Regnskab – Udskrifter – Ubetalte købsfakturaer.

Kontrollér om saldoen på balanceudskriften stemmer med summen på rapporten Ubetalte købsfakturaer. Ved afvigelse kan du eventuelt kontrollere dine købsfakturaer med status Betalt mod et kontoudtog fra din bank.


Åbne poster på salgsfakturaer finder du på Regnskab – Udskrifter – Ubetalte salgsfakturaer Kontrollér om saldoen på balanceudskriften stemmer med summen på rapporten Ubetalte salgsfakturaer. Ved afvigelse kan du eventuelt kontrollere dine salgsfakturaer med status Betalt mod et kontoudtog fra din bank.


10. Vælg Regnskab – Bilagsoversigt – Nyt manuelt bilag for at bogføre årsafslutningsbilag, f.eks. nedskrivninger, afskrivninger og tab på debitorer


11. Tjek efter om du har udskrevet og bogført alle momsrapporter. Det kan du tjekke under Regnskab – Momsrapport. Hvis der mangler momsrapporter skal de bogføres inden du kan afslutte regnskabsåret i eAccounting.


12. Overfør årets resultat til egenkapitalen i balancen med et manuelt bilag. Ved at bruge bogføringsforslaget ”Overfør driftsresultatet til egenkapital” kan du bruge de konti vi foreslår.
Når du overfører driftsresultatet vil bogføringen blive låst frem til den måned du bogfører driftsresultatet. Du kan til enhver tid åbne bogføringen igen under firmainstillingerne.


13. Du har nu afsluttet regnskabsåret og kan koncentrere dig 100% om det nye regnskabsår.

Hvis det nye år er oprettet, og du ikke har overført driftsresultatet til egenkapitalen, vil der efter 3 måneder i det nye regnskabsår, komme en meddelelse i notifikationslisten, om at du ikke har overført driftsresultatet. Ved at klikke på linket i notifikationen, vil du blive ledt hen til at kunne overføre driftsresultatet.