avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma DI

Finn informasjonen du trenger om Visma DI - innenfor alt fra fakturering, til dokumenthåndtering, til kundesamarbeid. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Det er oppdaget at det i spesielle situasjoner skjer at en bunt blir oppdatert med differanse, selv om kontroll-listen viser korrekt. Under Nedlasting finnes korrigerte programfiler under: Visma DI versjon 12.1.1 | Oppdateringer | 26.09.2018: Oppdaterte programfiler For å avdekke om dette har skjedd hos dere, anbefalervi å kjøre Analyse nr 6 eventuelt 7 for fjorår fra Fellesrutiner på alle klienter. Ta kontakt med support dersom det er blitt avdekket differanse i regnskapet, så hjelper vi til med korrigering.
Dersom dere benytter rutinen enten inne på en kunde ellerpå en medarbeider, fungerer ikke valget slik det gjorde i tidligere versjoner. Dette er feilmeldt,og vil bli rettet. Inntil dette er korrigert kan følgende rutine kjøres. På Byrået velger duSalg | Ordregrunnlag | Alle Øverst i vinduet finnes valgene <Generer ordre...>og <Generer ordre fra liste...>. De samme valgene finnes også hvis det høyreklikkes i listen over ordregrunnlag. Det er også mulig å filtrere grunnlagene. Fra menyen <Alle> finnes en nedtrekksmeny hvor <Kunder> eller <Medarbeider> kan velges. NB! Husk å avgrense til riktig kunde / medarbeider dersom du velger <Generer ordre...>.
Fra og med v. 12.1.1 er det lagt inn en kontroll som kontrollerer om det ligger ordrer som forstyrrer i ordrelisten. Noter ordrenummeret og kontroller om dette er en ordresom kan slettes. Svarer du <Nei> fortsetter faktureringsrutinen som normalt, men neste gang du fakturerer vilsamme spørsmål komme opppå nytt.
Ved oppdatering av bunter ligger det nå en kontroll om bl.a interimskonto eksisterer. Dersom kontoen som er registrert under Egenskaper | Felles | Reserverte konto ikke eksisterer eller mangler, vil meldingen komme. Opprett kontoen under Fil | Kontoplan, eller legg inn henvisning til en konto under Reserverte konti under gruppe for Generelle. Dersom det ikke er noen avvik ved kontroll, vil ikke meldingen komme opp.
etter oppdatering til DI versjon 12.1.1 har muligheten til å oppdatere firmainfo via BizWeb blitt borte Dvs valget er der, men får feilmelding når tjenesten skal benyttes 1 Feil ved pålogging BizWeb eller 2 BizWeb svarer ikke på forespørselen noen som har en løsning?
Relevante linker
Les om elefanten i rommet
Påloggede brukere (263)