avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma.net ERP

Finn informasjonen du trenger om Visma.net ERP - innenfor alt fra økonomistyring, til logistikk, til rapportering. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Hva erdette feltet ment å brukes til?Merknader-feltet/ boksen i utgående faktura-bildet bruker vi til å følge opp den enkelte faktura. Der kan vi skrive om kunden har ringt, hva kunden har sagt, hva vi har blitt enige med kunden om når det gjelder denne spesielle fakturaen. Siden vi er flere som jobber i kunde reskontroen, er dette en fin måte å holde hverandre oppdaterte om status på den enkelte faktura.MEN - nå har jeg oppdaget at når jeg kopierer en faktura, som har merknad på seg, så vil også merknaden bli kopiert over til den nye faktura. Det gir jo lite mening, - at en ny faktura skal ha merknad om feks. "har blitt enig om del-betaling". Det var jo merknaden som gjaldt den gamle faktura...
Det er ønskelig at linjenotater skal følge salgsordre over til innkjøpsordre.
HeiJeg forsøke å legge inn budsjett tallene for 2019. Når jeg skal fordele beløpet får jeg kun mulighet til å velge Jevnt fordeling.Fins der mulighet for å oprette for eksempel kvartalsvis fordeling?Olaf
Mottar du eninnbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer. Det er mulig å splitte innbetalingen mot dokumenter på samme kunde, annen kunde, leverandører og bankstyring. Viser først et eksempel hvor innbetalingen gjelderto åpne fakturaer på en og samme kunde. Faktura 000014 på kr 10000,- og faktura 000015 på kr 4000,- Du har mottatt en innbetaling på kr 14000,-. Denne ønsker du å dele opp og matche mot de to åpne fakturaene som innbetalingen gjelder. Gå inn på skjermbildet "Behandle inngående betalinger". I dette skjermbildet vises innbetalingen. Du skal nå opprette betalingsbilag og matche mot fakturaene. Det gjør du via fanen "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul = "Kundereskontro", velg kunden det gjelder og Dokumenttype = "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000015 på kr 10000,-. Da gjenstår kr 4000,- som ikke er matchet mot noen fakturaer enda. Velg knappen "Del opp" for å opprette resterende betalingsbilag og matching. Betalingen splittes og du får en egen betalingslinje for restsummen. Når du går til den nye linjen, vises faktura 000014 og du kan aktivere feltet "Match" for å linke resterende del av betalingene til faktura 000014. Velg "Behandle" for å oppdatere. Reskontro viser da at betaling 400004 er opprettet på kr 10000 og matchet mot faktura 000015. Betaling 400005 er opprettet på restbeløpet, kr 4000,-, og matchet mot faktura 000014. Vi viser et annet eksempel hvor du har mottatt en betaling som gjelder innbetaling av faktura til to forskjellige kunder og en kreditnota fra leverandør. Du har mottatt en innbetaling på kr 1900,-. Denne ønsker du å dele opp og matche mot to åpne fakturaer på henholdsvis kunde 10009 og 10010 og kreditnota fra leverandør 50003. Gå inn på skjermbildet "Behandle inngående betalinger". Her vises innbetalingen. Vi skal opprette betaling for den første fakturaen. Det gjør du via fanen "Opprett dokument" og klikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Kundereskontro", kunden det gjelder - her kunde 10009 - og dokumenttype "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000011 på kr 400,-.Velg knappen Del opp. Nå gjenstår det kr 1500,- som skal fordeles. Stå på linjen som viser restsummen på kr 1500,-. Velg "Opprett dokument" ogklikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Kundereskontro", kunden det gjelder (i vårt eksempel kunde 10010) og dokumenttype "Faktura". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne fakturaer på denne kunden. Vi velger fakturanr 000012 på kr 500,-.Velg knappen "Del opp". Nå gjenstår kr 1000,-. Denne gjelder innbetaling av kreditnota fra leverandør og skal matches mot kreditnota.Stå på linjen som viser restsummen på kr 1000,-. Velg "Opprett dokument" ogklikk i feltet "Opprett". Velg Modul "Leverandøreskontro", leverandøren det gjelder (i vårt eksempel leverandør 50003) og dokumenttype "Inngående kreditnota". Ved søk i feltet "Referansenr." vises åpne kreditnotaer på denne leverandøren. Vi velger kreditnota 000013 på kr 1000,-. Nå er ikke knappen "Del opp" tilgjengelig fordi du har fordelt hele betalingen. Oppdater ved å velge "Behandle". Da blir det opprettet tre betalingsbilag og dokumentene det er matchet mot blir avsluttet. NB! I forbindelse med bankavstemming vil det vises en samlesum på kontoutdraget fra bank, mens på hovedbokskontoen i Visma.net ERP vieses som tre betalinger. Dette er greit å være klar over.
I forbindelse med oppgraderingtil ny versjon vil det være nedetid i Visma.net ERP fra 15. desember klokken 18.00 til 16. desember klokken 08.00. Viktig informasjon, brukertips og webinar finner du i denne artikkelen her.
Relevante linker
Åpne dagens luke