avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma.net ERP

Finn informasjonen du trenger om Visma.net ERP - innenfor alt fra økonomistyring, til logistikk, til rapportering. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Hvordan slette restordrelinje fra SO, når restordrelinjen ligger på leveranse som er oppdatert? Du får ikke slettet ordrelinjer fra salgsordren hvis det er knyttet leveranse til dem. Da blir det uoverensstemmelse mellom leveransen og ordren. Vi ser på et eksempel hvor vi registrerer en salgsordremed to ordrelinjer. Varenr 1000 kan leveres, mens varenr 1200 merkes som rest da varen ikke er på lager. Vi har valgt å vise alle varer på leveransen, både de vi kan levere og de vi ikke kan levere. Vi oppretter leveranse og oppdaterer den. Hvis det viser seg at du ikke kan levere varen som er "restet", f.eks den er gått ut av produksjon, ønsker du kanskje å slette den fra salgsordren for å få ferdigstilt salgsordren. Ettersom du har valgt å ta med restvaren på leveransen, og den er oppdatert, får du ikke slettet restordrelinjen fra salgsordren. Det er fordi det ligger en oppdatert leveranse linket på denne varen. Status på salgsordren er nå "Restantall". For å få ferdigstilt salgsordren, kan du endre antall til 0. Deretter lagre.Da settes status på ordren til fullført i og med at alle andre varelinjer er levert. Et annet alternativ er å sette en hake i feltet "Fullført" på salgsordrelinjen du ikke kan levere. Ved lagring endres også status på salgsordren til Fullført hvis alle andre ordrelinjer er ferdigstilt.
Allokering vil si å knytte et fast bestemt vare/parti/serienr til salgsordren. Dette for å "reservere" denne varen til en konkret salgssordre. I utgangspunktet blir ikke varen allokert automatisk ved registrering av salgsordre. Du kan manuelt velge allokering via knappen Allokering ved ordreregistrering. Om dette ikke velges manuelt skjer allokeringen ved leveransen. Ønsker du å få automatikk i å "reservere" varen før leveransen utføres, har vi en innstilling som kan aktiveres. Innstillingen settes på ordretypen. Ordretypen åpnes via Salg, Innstillinger og Ordretype. (screenId=SO2010PL). Klikk på ordretype lik SO, gå til fanen Malinnstillinger. Her aktiverer du feltet "Krev vareallokering". Lagre. Ved registrering av salgsordre vil allokeringen skje automatisk.
Ved registrering av salgsordre har du mulighet for å velge om du ønsker å vise feltet kostpris på varelinjen. Det er en innstilling som avgjør dette. Denne innstillingen finner du under Salgsinnstillinger som kan åpnes via Salg og Salgsinnstillinger. Velg salgsordretype - SO ved vanlig salgsordre. Aktiverer du feltet "Vis bruttomargin/fortjeneste" vil feltet Kostpris vises på salgsordrens varelinje. Deaktiverer du dette feltet og registrerer salgsordre, vises ikke Kostpris på varelinjen. Du kan ikke hente inn Kostpris fra tabelloppsettet, det er nevnte parameter som styrer om feltet vises.
Opprettes det leveranse på en salgsordre, blir lagervarer som er klare for levering med på leveransen. Hva så med "Ikke lagerførte varer"? Mange ønsker å vise den ikke lageførte varen på leveransen, spesielt hvis de benytter proformafaktura ettersom proformafaktura benytter leveransen som grunnlag. Hvordan få med "Ikke lagerførte varer" på leveransen? I eksempelet registrerer vi en Salgsordre med en lageført og en ikke lagerført vare. Ønsker du å vise de ikke lagerførte varene på leveransedokumentet, må du aktiverer feltet "Krever leveranse" på de ikke lagerførte varen. Viktig å registrere lagersted på salgsordrelinjen på den "Ikke lagerførte varen". I eksempelet er det registrert en salgsordre på vare 1000 som er en lagervare og på vare 1 som er en "Ikke lagerført vare". Oppretter vi leveranse på denne salgsordren, vises varenummer 1 på leveransen. Hvis vi ikke hadde aktivert "Krev leveranse" på varen, ville ikke denne varen vært med på leveransen. Uansett om den lagerførte varen er med på leveransen eller ikke, vil den komme med når du lager faktura på leveransen. Ved fakturering tas alle ikke lagerførte varer fra SO med på faktura.
Vi opplever problemer med innlogging i Visma.net ERP og tregheter generelt i hele systemet. OPPDATERING:Etter forbedringene som er gjort i går så vises det i dag at over 90% av kundene våre skal ha en normal ytelse.
Relevante linker
Påloggede brukere (290)