avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Kan inte säkerhetskopiera

30-07-2019 11:58 (Uppdaterad 30-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 458 Visningar

Det finns några olika situationer som kan uppstå i samband med säkerhetskopiering som leder till att säkerhetskopieringen misslyckas. Här är en lista över de vanligaste problemen:

  • Säkerhetskopieringen misslyckas vid uppdatering, och ger felmeddelande 1098
  • Säkerhetskopiering vid avslut av programmet misslyckas utan information om varför
  • MDatatools ger besked om att den inte kan hitta eller få tillgång till SQL servern
  • Säkerhetskopieringen misslyckas med besked om ingen tillgång till sökvägen \\...\<filnamn>
  • Säkerhetskopieringen misslyckas med bedsked om att den inte kan skriva till en tillfälligt delad mapp
  • Mdatatools startar inte och det kommer ett felmeddelande från Windows Brandvägg

 

Brandvägg

I version 12 och senare versioner utförs all säkerhetskopiering av programmet Mdatatools. Detta program kan stoppas av brandväggen när det startas direkt i programmet och måste ha tillgång till nätverket för att kunna kontakta SQL server. Lösningen är därmed att ge Mamut.exe och Mdatatools.exe full tillgång i nätverket och till Internet. Läs om konfigurera brandvägg.

 

Antivirus

Eftersom Mdatatools startas automatiskt vid säkerhetskopiering från programmet, t.ex. vid uppdatering, kommer vissa antivirusprogram att blockera programmet från att starta. Det är därför viktigt att uppdatera virusdefinitionerna i ditt antivirusprogram regelbundet.

I tillägg är det viktigt att ha den senaste versionen av programmet installerat.

Om antivirusprogrammet blockerar programmet från att säkerhetskopiera är lösningen ofta att antingen utesluta Mamut.exe, Mdatatools.exe och Idatatool.dll från all skanning eller att utesluta hela programfilmappen med alla undermappar från skanning. Kontrollera också att antvirusprogrammet inte har lagt några av programmets filer i karantän. Om detta har skett måste de återställas eller returneras inifrån antivirusprogrammet. Om det trots detta inte fungerar måste alla programmets filer uteslutas från skanning och programmet installeras om.


Tillgång att läsa filer i programmets dokumentområde

Vid säkerhetskopiering ska dokumentområdet inkluderas såvida det inte är valt bort i inställningar för säkerhetskopieringen. Om filer antingen är spärrade för tillgång eller låsta av andra användare, kan säkerhetskopieringen stanna på dessa filer.

Lösningen är då att ge alla användare full tillgång till dokumentområdet och eventuellt starta om datorn där dokumentområdet ligger.


Behörighet att skapa filer i dokumentområdet

Delar av säkerhetskopieringen utförs av SQL-tjänsten på servern som körs med eget användarnamn i Windows. Detta användarnamn måste ha full tillgång till dokumentområdet. För att lösa detta bör du ange att alla användare ska ha fullständig tillgång och behörighet till dokumentområdet.  Sökvägen till dokumentområdet finner du i programmet genom att gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar – Andra program.

Om du säkerhetskopierar lokalt på den maskin där SQL servern är installerad används en lokal mapp i din användarprofil i Windows. På grund av detta fungerar ofta säkerhetskopieringen på servern även om det felar på arbetsstationerna.

 

Sökvägen till dokumentområdet är angiven med en nätverksenhet

Många använder anslutna nätverksenheter för enklare åtkomst till delade mappar på nätverket. Detta kan stoppa säkerhetskopieringen då SQL-tjänsten på servern körs med sitt egna användarnamn som inte har tillgång till dessa nätverksenheter.

Gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar – Andra program för att se vilken sökväg som är angiven till dokumentområdet. I en fleranvändarinstallation bör en nätverkssökväg (UNC) användas som sökväg till dokumentområdet, t.ex. \\server\...\Mamut\System000X.

Om du säkerhetskopierar lokalt på den maskin där SQL servern är installerad används en lokal mapp i din användarprofil i Windows. På grund av detta fungerar ofta säkerhetskopieringen på servern även om det felar på arbetsstationerna.


.NET på datorn är skadad

Programmet för säkerhetskopiering är skriven i och använder .NET Framework. Om .NET på datorn är skadat, måste det installeras om. Detta måste göras genom att avinstallera .NET från Kontrollpanelen och därefter installeras på nytt. Om det finns flera versioner av .NET installerade så måste den version med det högsta numret avinstalleras först och därefter den med näst högst nummer osv. Efter avinstallation kan du starta installationsprogrammet och på så sätt automatiskt få korrekt version av .NET ominstallerat.


Om inget av ovanstående löser problemet med säkerhetskopiering

Öppna utforskaren och bläddra till mappen DataTools under programfilmappen. Starta programmet Mdatatools.exe och logga in med användarnamn och lösenord för en superanvändare i programmet. Gå till fliken Logg och klicka där på knappen Exportera fellogg.

Skicka sedan in denna fil tillsammans med information om problemet och skärmbilder på eventuella felmeddelanden till support@mamut.se.

Medverkande
Aktuella ämnen