Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
I denna artikel finner ni ett index över de artiklar som är tillgängliga är här på svenska Community. Genom att öppna artikeln kommer ni kunna klicka er fram till den avdelning ni söker. Indexet kommer att fyllas på med fler artiklar allt eftersom.   Följande rubrikar är tillgängliga: Autoinvoice E-handel & Webshop Försäljning/Order/Fakturering Import & Export  Inköp Lager Mamut Application Hosting Period och Räkenskapsår  Produkt Rapporter och Rapportredigering Redovisning - Verifkat/Reskontra/Huvudbok Redovisning - Momskoder och Momshantering Skrivare & Utskrifter Säkerhetskopia och Företagsdatabas Tekniskt och Installation Övrigt
Visa fullständig artikel
23-09-2019 14:26 (Uppdaterad 06-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2060 Visningar
Ni kan välja att använda er av manuell momshantering. Med detta menas att Ni själva styr beloppen till rätt plats i momsrapporten vid registrering av verifikat (eventuellt kan Ni även ta bort de momshanteringar och momskoder som är inställda på kontona i kontoplanen). När Ni arbetar med manuell momshantering är det mycket viktigt att skilja på utgående och ingående moms, eftersom rapporteringen av utgående moms alltid görs i samband med underlaget (nettoförsäljningen).  Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar och gå in på fliken Kolumner . Se till att Ni har bockat för Momshantering och Momskod under Visa - kolumner. När Ni bokför manuellt är det viktigt att det blir rätt momskod eftersom koden är styrd till Momsrapporten, det är också samma kod som finns på Skattedeklarationen. Momshanteringen å andra sidan är det som styr den automatiska momskonteringen för kontot, detta innebär att om man väljer  Momshantering = 0. Ej Momspliktig vid registrering av verifikat så sker ingen automatisk bokning på momskonton, och Ni kan själv överstyra den automatiska momshanteringen. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering . Välj Netto i rullgardinsmenyn högst upp i menyraden i fönstret. Skapa sedan ett nytt verifikat med de momskoder som gäller.   Det är viktigt att det finns momskod på alla momskonton och intäktskonton för att momsrapporten ska bli riktig. Om Ni väljer att använda Er av manuell momshantering på utgående fakturor bör Ni ställa in så markören stannar på fältet Momskod när Ni bokför i verifikatregistreringen. Då blir det enkelt att välja rätt kod innan Ni skriver in beloppet. Denna inställning görs genom att klicka på ikonen  Användarinställningar i Verifikatregistreringen och gå in på fliken Kolumner . Bocka där för rutan  Momskod under Fokus . Om Ni önskar ställa in kontona i kontoplanen för manuell momshantering, så går Ni in på Visa - Redovisning - Kontoplan . Leta där fram de kontona Ni vill justera och ange Momshantering = 0. Ej Momspliktig . Då kommer inga automatiska momsbokningar att göras, och Ni måste själv bokföra momsen på aktuellt konto och ange rätt momskod.
Visa fullständig artikel
06-06-2022 12:21 (Uppdaterad 06-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 83 Visningar
Hej!   Nu finns version 25.0.1046 av Mamut Business Software ute för nerladdning. Följ beskrivningen nedan för att ladda ner och starta installationen.   1) Säkerhetskopiering   Kom ihåg att säkerhetskopiera innan du påbörjar din uppdatering:   * Kommer du fortfarande in i Mamut, vad god se följande beskrivning:  https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Mamut/Skapa-en-sakerhetskopia-Standard/ta-p/177419   * Om du inte längre kommer in i Mamut, följ denna beskrivning istället: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Mamut/Skapa-en-sakerhetskopia-med-Mamut-DataTools/ta-p/177426   2) Nerladdning och Installation/Uppgradering: Om ni har både Server och Klientinstallationer, ska uppgraderingen göras först på Servern och sedan på klientmaskinerna. Klicka på länken https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MBS25/MBS25.0.1046.exe och välj   Kör\Run eller Spara om du vill ladda ner filen. Filen laddas nu ner och genomgår en säkerhetsgenomsökning. Om du får meddelande om att denna mjukvara inte har laddats ner många gånger och att det kan vara en osäker programvara att köra, så väljer du   Åtgärd\Actions   och klicka på   Kör ändå\Run Anyway.   Om du inte få upp detta alternativ klickar du på Andra alternativ\More options.   Klicka på   Ja\Yes,   därefter får du upp ett säkerhetsmeddelande om Användarkontroll\User Account Control. Användarkontrollen dyker upp om ni kör Windows Vista/7/8 och om ni har Användarkontrollen/ User Account igång. Om du valde att ladda ner filen istället, letar du upp den på platsen där den sparats och dubbelklickar på den för att öppna den.   Du får nu upp rutan   WinZip Self-Extractor. Låt valen   Overwrite files without prompting   och   When done unzipping open: .\setup.exe   vara markerade och klicka på   Unzip.   Klicka på   OK   när du får meddelande om att filerna är upppackade (unzipped) och installationen kommer nu att starta automatiskt. Välj språk och typ av installation som du använder. Låt installationen gå klar. På klientdatorer kan du få meddelande om att den hittar databasen, men inte SQL servern. Ignorera detta tills vidare och tryck Ok/Fortsätt. När denna delen av uppgraderingen är klar, starta Mamut. Om detta är på en Server eller Enanvändare, loggar du in i Mamut som vanligt. Mamut kommer nu uppgradera systemfilerna och företagsdatabaserna till samma version som du uppgraderat till. DU kan här få felmeddelande om att det inte går att spara till en specifik plats och att den istället kommer spara till en ny plats. Detta kan du godkänna. Om det står "Svarar inte" längst upp i fönstret, är detta inget att oroa sig över. När Uppgraderingen gått igenom detta steg kan du logga in och arbeta i Mamut som vanligt igen.   Om du i steg 7 fick felmeddelande om att klienten inte kan finna sql server, testa först att starta Mamut. Om du kan logga in utan problem, så behöver du inte göra något extra. Om du får felmeddelande, gör du följande: Gå via Den här datorn och Nätverk till serverdatorn och följande mappar "C: - Användare / Users - Delat - Public - Public Mamut - Mamut" Kopiera där filen Mamut / Mamut.ini Gå tillbaka till Den här datorn på klientdatorn och "C: - Användare / Users - Delat - Public - Public Mamut - Mamut" Döp om den Mamut / Mamut.ini fil som redan finns där genom att högerklicka på den och Byt namn (bör räcka med att lägga till ett A på slutet) Klistra sedan in filen du kopierat från servern Starta mamut på klientdatorn OBS! Var god uppmärksamma att att Outlook och Mamut måste vara nerstängda på datorn, när ni gör uppgraderingen.   För mer information om installation, uppdatering och för att komma igång finner du på: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Mamut/tkb-p/SE_SW_Visma-Mamut_anvandartips   Systemkrav: http://help.mamut.com/SE/mhelp/230/mhelp_Left.htm#CSHID=0|SkinName=VismaPink
Visa fullständig artikel
25-05-2020 15:00 (Uppdaterad 31-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1814 Visningar
Det kan uppstå problem med utskrifter till PDF från Mamut när denna drivrutinen inte fungerar som den ska. Detta kan uppstå vid fel på installationen, konflikter med andra skrivardrivrutiner eller inställningar i Windows.
Visa fullständig artikel
19-02-2018 08:21 (Uppdaterad 27-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1629 Visningar
Från Mamut v23 och framåt medföljer en uppdaterad version av drivrutinerna för utskrift till PDF. Uppsättningar via terminalserver kan tack vare detta få Felmeddelande (-60) vid utskrift till PDF. Det går dock att gå runt detta problem genom att följa nedan steg, vilket gör att man aktiverar de äldre drivrutinerna istället.   Se till att Mamut är stängt på datorn med utskriftsproblemet. Använd Windows sökverktyg (förstoringsglaset) för att leta upp CMD eller Kommandotolken. Detta ska visa resultatet Kommandotolken. Öppna sökresultatet genom att högerklicka på det och välj Kör som Administratör. Väldigt viktigt att ni här väljer Kör som Administratör, då resterande steg annars inte kommer fungera. I Kommandotolken klistrar ni in nedan och trycker sedan på Enter: CD "C:\Program Files (x86)\Mamut\" När detta är gjort, så klistrar ni in följande och trycker på Enter: install /u Det kommer nu dyka upp ett nytt fönster, där ni trycker på Ok. När detta är gjort, låter ni Kommandotolken fortafarande vara öppen i bakgrunden. Följ sedan nedan länk för att ladda ner filen Acfpdfui.zip: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MVP/Acfpdfui.zip Högerklicka på den nerladdade filen för att Extrahera/Packa upp denne. Öppna foldern ni Extraherat/Packat upp och kopiera alla filer som finns i foldern. Gå sedan till C:\Program Files (x86)\Mamut\ på datorn. Klistra in filerna ni kopierat i steg 10-11, direkt in i denna mappen. Om du får frågan om att skriva över filer/ersätta filer, svarar ni Ja. Gå tillbaka till Kommandotolken. Kopiera nedan text och klistra in i Kommandotolken: install.exe "Mamut Virtual Printer 6;NUL:" /n "MAMUT ASA" /c "07EFCDAB010001001C1D3EB00D028628BC12AD3F25425A81D79594A8E94E27D2EA65928FF08DA65711ADF73113B321C9C1980002E1BE716F194A0FA472A5B4" Tryck sedan på Enter. Om ni får ett felmeddelande här om Skrivarnamnet, ignorera detta och klicka istället på Ok. Stäng sedan detta fönster. Gå sedan till följande folder på datorn: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Högerklicka där på filen Mamut/Mamut.ini och välj kopiera. Klistra in kopian i samma folder, utan att ersätta originalet. Öppna originalfilen för Mamut/Mamut.ini. Några rader ner i filen, finner ni en rad med texten [MAMUT]. Skapa en ny rad precis under denne och klistra där in: UseOldPdfDriver=1 Stäng filen och svara Ja till att spara ändringar. Använd nu Windows sökverktyg (förstoringsglaset) igen för att denna gång söka på Regedit. Öppna även detta sökresultat genom att Kör som Administratör. I det nya fönstret öppnar ni följande mappar i tur och ordning, i listan till vänster Dator - HKEY_CURRENT_CONFIG - Software Om det där finns en folder som heter Mamut Virtual printer, högerklicka på denne och välj Ta bort. Stäng sedan detta fönster. Öppna åter Mamut och välj att skriva ut valfri rapport till PDF.  
Visa fullständig artikel
27-05-2022 09:20
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 98 Visningar
Nedan har ni en lista över aktiva Mamutversioner, inkluderat den senaste versionen. Ni kan genom att gå till Hjälp - Om i Mamut se vilken version ni har installerat i nuläget.   Denna lista kommer att uppdateras allteftersom som nya versioner av Mamut släpps.   v23.0.1139   v23.0.1149   v24.0.1034   v24.0.1045   v25.0.1046   
Visa fullständig artikel
15-06-2021 15:00 (Uppdaterad 23-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 531 Visningar
Nu är version 25.0.1046 tillgänglig och kan laddas ner via följande länk:   https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MBS25/MBS25.0.1046.exe   Denna version av Mamut uppdaterar Intrastatrapporten för de bestämmelser som trätt i kraft enligt:   Mikrodatautbyte-Förändringar i Intrastat   - Alla transaktionstyper har uppdaterats till tvåsiffrigt format. - Rapporten plockar nu upp PartnerID. - Ursprungsland går nu att ställa in i Intrastatuppföljningen.     Hantering av Intrastat görs fortfarande som förut. Var god se nedan artikeln för mer information: http://help.mamut.com/SE/mhelp/250/accounting/intrastat/intrastat_administration_reference.htm   Utöver detta steg, ställer ni i denna avdelning in den nya transaktionstypen som är giltig enligt följande:   Transaktionstyper Intrastat      
Visa fullständig artikel
23-02-2022 15:36
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 364 Visningar
Då man har avslutat sitt licensavtal för Mamut så har man fortfarande möjlighet att kontrollera de tidigare uppgifter man har registrerat i systemet. När man avslutar licensavtalet övergår alla licenser till nivån Mamut Free. På denna nivån kommer ni fortfarande kunna logga in i Mamut och använda programmet som en referenskälla för era uppgifter.   Via rapportena kommer ni fortfarande kunna skriva ut information från ert Mamut, även om ni inte kan öppna avdelningen i programmet.   Nedan följer en summering av vilka funktioner som är tillgängliga i Mamut Free.   Mamut skrivbord   Mamut skrivbord är fortfarade tillgängligt och kan anpassas för att visa information. Obs. Notering bör också göras om att eventuell webshop ska ha stängts ned vid avslutande av Mamut.   Arkiv   Företagsdatabaser Ni har full tillgång till de företagsdatabaser som redan är registrerade i ert Mamutprogram. Det är inga problem med att öppna och växla mellan dem. Att skapa nya företagsdatabaser är dock inte tillgängligt.   Skriv ut Skriv ut är rapportdelen i Mamut. Ni kan också nå denna via Rapporter från Mamuts skrivbord. Här kan ni skriva ut information från ert Mamutprogram. Detta gäller även från avdelningar som ni inte längre kan öppna i programmet. Exempelvis så har ni fortfarande tillgång att skriva ut rapporter kopplade mot reskontra. Tillgång till och urval av rapporter begränsas inte av licensnivån Mamut Free.   Säkerhetskopia Ni kan fortfarande både skapa och återställa säkerhetskopior i programmet. Åtkomst ges också att hantera inställningar för säkerhetskopiering.   Databasverktyg Vissa funktioner under kategorin För support faller bort, vilket ni kan se via skärmbild.   Visa   I denna del summeraras funktioner i Mamuts olika avdelningar. Saknas tillgång till en viss avdelning, går information att skriva ut via rapporterna i respektive avdelning.   Kontaktuppföljning   Åtkomst finns här för Kontaktperson och produkter kopplade till kontakterna.   Projektregister Avdelningen kan öppnas och sökas igenom, men inga nya projekt kan skapas.   Aktivitet Nya aktiviteter kan inte längre skapas. Däremot ges åtkomst till Systemdefinierade aktiviteter och kalendern. E-Handel Vid avslutande av licens stängs Webshopppen ned, vilket tar bort åtkomsten.   Produktregister   I avdelningen kan ni skapa nya, samt redigera existerande produkter. Via lagerfliken, eller under Lageravdelningen, kan ni hantera flytt mellan lager samt ta in/ut från lager.  Det går inte att skapa nya varupaket, men går att plocka isär, sätta ihop existerande.   Offert   Orderregistreringen faller bort under denna licens, men Offertdelen lämnas kvar att använda som referens. Information kopplat till Order och Fakturor skriver ni ut via rapporterna under kategorin Försäljnig & Fakturering.     Redovisning     I denna kategori har ni tillgång till Huvudboken och kan använda sökfunktionen för att finna och se över redan registrerade verifikat. Genom knapparna Nyckeltal, Resultat och Balans ges tillgång till översikt av dessa. Det finns även tillgång till Valutaregistret, samt Bankavstämning. Reskontra är däremot inte tillgängligt. Detta gör att information kopplat till reskontra skrivs ut via rapportena i kategorin för just Reskontra.   Tidrapportregistrering Tillgång finns för att söka information om redan registrerad information, men inget nytt kan läggas till.   Beställning/Inköp   Inköpsregistering ger tillgång att söka och leta i redan registrerade inköpsordrar. Dock ges ingen tillgång att skapa nya eller att redigera existerande.   Lager   I lageravdelningen har ni översikt över existerande lager, men kan inte registrera nya. Det finns möjlighet att göra lagerflyttningar av produkter, samt Ta in/Föra ut varor från lager. Möjlighet ges också att Plocka ihop, samt Plocka isär redan existerande varupaket. Under Lagerförändringar och reservationer kan ni även söka likt med en aktiv licens.   Status Här kan ni se status för Företagsdatabasen, Försäljning och er Redovisning.   Inställningar   Här faller inställningarna för Redovisning bort, dock kvarstår resterande kategorier. Dessa är dock begränsade och har inte samma tillgångar som vid aktiv licens. Användare Behörighetskontroll och styrning av tillgängliga Företagsdatabaser är inaktiverad. Tilgängliga moduler är Skrivbord, Rapporter, Produkt, Inköp, Huvudbok, Outlook. Mobile scanner är deaktiverad. Företag Konto- och landsinställningar tappar Bankgirokategorin. Momsregister tillåter översikt och redigeraing av existerande momssatser. Grundinställningar kan redigeras och det går att lägga till nytt. Tillgängliga moduler är Produkt och E-handel (minns dock att E-handel inte är aktiv).   Säkerhet Endast inställningar för Säkerhetskopiering är tillgängliga.   Rapporter Rapportredigeraren och Adressändring är fortfarande fullt tillgängliga.   Övriga inställningar Här är endast Landregistret tillgängligt. Ni har tillgång att redigera och lägga till i registret.   Hjälp   Mamut Help Tillgång finns för både Online och Offlinehjälpen.   Om Under denna avdelning faller Administrera licensinformation bort.   Import / Export Denna funktion faller bort inne i Mamut, men kan nås via mappen med programfilerna. Filen heter Mamut ImportExport.exe och finns som standard i Mamuts programfilsmapp på följande sökväg i windows utforskare: C:\Program Files (x86)\Mamut     Dubbelklicka på filen och logga in med samma användarnamn och lösenord ni har till Mamut. Detta ger er tillgång till Import och Exportfunktionen i Mamut.
Visa fullständig artikel
11-02-2022 14:51
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 242 Visningar
Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto   8999 Redovisat resultat   och konto   2099 Redovisat resultat   eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till   Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på   Ny   för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen   Diverse. Sätt perioden till   13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet   Konto   lägger du in   8999. I fältet   Motkonto   lägger du in   2099. I fältet för   Kredit lägger du in 800 500. Fältet Debet blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen   Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.
Visa fullständig artikel
05-11-2018 10:32 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 690 Visningar
Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Debet lägger du in 800 500. Fältet Kredit blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.
Visa fullständig artikel
05-11-2018 10:34 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 691 Visningar
Du måste rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. Med hjälp av rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som innehåller både varor  och tjänster kan du rapportera en sammanställning över din EU-handel till myndigheterna. Du hittar rapporten under Akriv - Skriv ut - Redovisning   Text vid EU-handel finns infogat på fakturautskrifter och fotnoter. Standardtexten i systemet är: EU-handel av produkter och tjänster. Intra community supply of products and services. Du kan dock anpassa denna text enligt dina egna behov (se nedan)   När du infogar produkter med en momskod för EU-export i en order, kommer en varningstext visas om kunden inte är registrerat med ett Moms-nr. Att utelämna denna information kan leda till böter från myndigheterna. Exempel på användning av moms vid EU-handel Om en svensk bilverkstad reparerar en bil för en dansk företagskunds räkning, innehåller fakturan  ingen moms. Den danska företagskunden måste då betala moms på tjänsten i Danmark.   Lägg till momshantering för EU-handel i en försäljningsorder Du väljer momshantering för EU-handel på samma sätt som du hanterar andra momshanteringar på  försäljningsorder. Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Moms på den aktuella orderraden i  försäljningsordern och välj Export, varor, annat EU-land (om det är en vara) eller Export, tjänster,  annat EU-land (om det är en tjänst). När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med  en asterisk (*) och informationstexten för EU-handel visas.   Text på fakturor med EU-handel av varor/tjänster När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med en asterisk (*) och informationstexten  för EU-handel visas under orderraderna. Standardtexten i ditt system är: “EU-handel av produkter  och tjänster. Intra community supply of products and services.” Du kan ändra denna text i  Grundinställningarna eller skriva din egen text. Vilken text som ska visas på fakturor väljer du under Visa -  Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning&fakturering - fliken  Annat - rullgardinsmenyn Text vid EU-handel. Genom att högerklicka i  rullgardinsmenyn kan du även härifrån öppna Grundinställningarna för att ändra eller lägga till en ny text.   Rapportera EU-handel med rapporten “Periodisk sammanställning, EU, redovisning” Du måste regelbundet rapportera din handel med andra EU-länder. Rapporteringsdatum fastställs av  respektive lands skattemyndigheter. Företag som handlar med andra företag enligt den omvända  momsredovisningen är skyldiga att rapportera en periodisk sammanställning över handel inom EU. Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i vänstra menyn och markera rapporten Periodisk sammanställning, EU,  redovisning i listan till höger. Välj önskat format och klicka på Skriv ut. I urvalsföntret som öppnas anger du vilken period och  räkenskapsår som du vill rapportera för. Klicka OK för att skapa rapporten. Har du kunder som bara förknippas med EU-export? Om du har företagskunder i andra EU-länder kan du ange momshanteringen för EU-handel på dessa  kunder direkt i kontaktregistret. Öppna det aktuella kontaktkortet genom att gå till Visa – Kontakt – Kontakuppföljning och leta  upp kontakten i fråga. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I rullgardinsmenyn Moms väljer  du Handel inom EU. Observera att du även måste registrera kundens momsnummer i fältet Moms-nr  på fliken Övrig info för att momsinställningen ska ha effekt. När du sedan skapar en  försäljningsorder på denna kund och lägger till en produkt eller tjänst läggs momskoden för EU handel  till automatiskt. Varor får momskoden Export, varor, annat EU-land och tjänster får  momskoden Export, tjänster, annat EU-land. Ingen av dessa momskoder resulterar i momsavdrag  på fakturan.
Visa fullständig artikel
04-02-2019 15:24 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1119 Visningar
Om du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde (Invalid document location) vid uppstart av Mamut Business Software så kan det finnas flera orsaker till detta. Du har inte tillgång till dokumentområdet Dokumentområdet är flyttat, utan att ny sökväg har angetts i programmet Sökvägen till dokumentområdet har inte angetts som en nätverkssökväg   Enanvändarinstallation: Om meddelandet hänvisar till en lokal sökväg på din dator så beror detta på att dokumentområdet har flyttats. Detta löser du genom att kopiera dokumentområdet tillbaka till den angivna sökvägen. Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet. Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Läs mer om hur du flyttar dokumentområdet till en annan plats här.   Om dokumentområdet har placerats på en annan maskin än din lokala (t.ex. på en server), så är det viktigt att du har angett sökvägen till dokumentområdet som en nätverkssökväg. Se tillvägagångssättet för detta under Fleranvändarinstallation nedan.   Fleranvändarinstallation: Om ni är flera användare som arbetar mot samma databas och du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde vid uppstart av programmet så beror det på någon av nedanstående orsaker: Dokumentområdet har flyttats utan att ny sökväg har angetts i programmet. Lösningen är då följande: Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet (sökvägen måste vara en nätverkssökväg i annat fall se punkten nedtill gällande lokal sökväg). Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Om du önskar flytta dokumentområdet till en annan plats så finner du instruktioner för detta här. Du har inte tillgång till dokumentområdet. Sökvägen i dokumentområdet är angiven som en nätverkssökväg. Lösningen är då att dela ut dokumentområdet till alla användare Sökvägen till dokumentområdet har angetts som en lokal sökväg (C:\) istället för en nätverkssökväg. Lösningen är då följande: Dela ut dokumentområdet till alla användare. Starta programmet på den maskin som fungerar som server. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Klicka på Redigera och lägg in sökvägen som en nätverkssökväg i fältet Dokumentområde. Klicka på Uppdatera för att spara den nya sökvägen. OBS! Om du får meddelandet ”Du måste ange sökväg till dokumentområde, som innehåller mapparna System och Client”, så har du inte angett en korrekt sökväg. Gammal dokumentområdets placering är inte längre tillgänglig Om du har tagit bort gammal dokumentområdets placering och inte längre har den tillgänglig, kan du använda programmet Mdatatools för att återställa säkerhetskopian. Det här kan inträffa om du har en ny server, men har haft den gamla tillgänglig på nätverket under flytten och nu är den gamla servern inte längre tillgänglig. Lägg märke till att den här lösningen endast gäller om du flyttar från gammal till ny maskin / server och inte om detta sker av andra skäl. Starta programmet Mdatatools som finns i mappen där du installerade Mamut. Detta låter dig läsa tillbaka säkerhetskopian som du nyligen har återställt. Eftersom den inte hittar gammal dokumentsområdet placering den här gången kommer den att återskapa den. När ovanstående är gjort så ska alla användare kunna logga in i programmet igen.
Visa fullständig artikel
12-09-2018 11:47 (Uppdaterad 22-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 786 Visningar
Några gånger kan man på en fleranvändarinstallation uppleva att en klient inte klarar att starta programmet utan ger besked om att filer är låsta. Detta är oftast orsakat av att två filer är låsta eller skadade men kan också orsakas av att maskinen har lyckats att spara en offline version av filen som är skadad. I Windows finns det en funktion för att göra filer på nätverket tillgängliga i offline läge och denna funktion kan vid en krasch slå på sig själv.   För att lösa problemet måste man först återställa filerna på servern. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera ner vad det står i fälten System och Dokumentområde. Logga ut alla användare från programmet. Gå till dokumentområde (mappen System000X) Radera filen g_userlock.dbf Gå in i mappen System. Radera filen g_tmpreg.dbf   Efter detta är gjort kan du testa att starta programmet på nytt från den klient som felade tidigare. Om du fortfarande får samma felmeddelande om att filerna är låsta är det antagligen offline kopior av dessa filer på maskinen som är problemet. Bläddra dig då fram till dokumentområdet på servern från klienten som felar. Bläddra dig till mappen System000X och kontrollera om filerna g_userlock.dbf och g_tmpreg.dbf existerar. Om dessa finns kommer de antagligen vara markerade som tillgängliga offline.   För att lösa detta så måste funktionen för frånkopplade filer stängas av i Windows. Starta kontrolpanellen om Visa efter visar kategori ändra till Små ikoner Gå till synkroniseringscenter Klicka på länken Hantera offlinefiler till vänster Klicka på knappen Inaktivera offlinefiler Starta datorn på nytt Om inget av ovan fungerar, bör ni även testa att starta om den datorn där servern är installerad. Detta ska också återställa filen, så att den korrekt tolkar vilka användare som är inloggade i Mamut.   Hjälper inte detta heller, kontakta oss på supporten
Visa fullständig artikel
14-09-2018 10:26 (Uppdaterad 22-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 916 Visningar
Ibland kan det vara intressant att olika rapporter ska skrivas ut från olika fack på samma skrivare. Detta kan enkelt ställas in enligt instruktionen nedan.   Börja med att gå till Devices and Printers i Windows. Ändra standardskrivare i Windows till den skrivare som ska användas för rapporten. Högerklicka på skrivaren och välj Printing Preferences. I fönstret som öppnas väljer du önskade inställningar för skrivaren, t ex vilket fack den ska skrivas ut ifrån. Gå därefter in i Mamut och till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport-/Etiketteditor. Markera den rapport som ska ställas in med de önskade inställningarna. Klicka sedan på Redigera. I rapporteditorn som öppnas går du in på menyn File och väljer Page Setup. Bocka för Save printer environment nederst till höger i fönstret. Klicka på OK för att komma tillbaka till rapporteditorn. Gör en liten förändring i rapporten, som till exempel att flytta ett fält lite och sedan tillbaka igen för att de nya ändringarna ska ta effekt. Gå sedan till menyn File och välj Save. Efter detta går du till menyn File och väljer Close för att stänga rapporteditorn. Slutligen kan standardskrivaren i Windows ändras tillbaka till den som ska vara standard för övriga utskrifter. Justera även tillbaka inställningarna som gjorts tidigare för den aktuella rapporten så att inte allt som skrivs ut på denna skrivare får de inställningar som satts specifikt för den aktuella rapporten.
Visa fullständig artikel
23-08-2019 11:26 (Uppdaterad 22-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 877 Visningar
Om du har korrekta balanser för årsbokslutet, och disponeringen av resultatet redan är gjord, men du ändå får meddelande i programmet om att disponera överskott/underskott innan du kan genomföra årsbokslut så bör du kontrollera nedanstående. Gå till   Arkiv – Skriv ut – Redovisning   och skriv ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad)   för det aktuella året.   Kontrollera om det är några balanskonton (konto 1000-2999) som kommer med på resultaträkningen eller om det är några resultatkonton (3000-9999) som kommer med på balansrapporten. Om det är det så kan detta vara orsaken till att du får besked om att disponera överskott/underskott. Du kan då försöka med att ändra på redovisningsplanen för de aktuella kontona.   Ändra kontoplansuppställningen för konto som ligger fel Ta först en standard säkerhetskopia genom att gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan och leta fram det aktuella kontot. Klicka på knappen Föreslå kontouppställning under fliken Redovisningsplan och kontrollera om kontot hamnar på rätt plats. Klicka sedan på ikonen Spara. Därefter kan du skriva ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) igen. Nu borde du se att årets överskott/underskott är lika stort som disponeringen. Det rekommenderas att du visar dessa rapporter för din revisor för att få en bekräftelse på att de aktuella kontona är placerade korrekt i kontouppställningen.   Om du inte är nöjd med rapporterna efter redigering av redovisningsplanen så kan du återställa säkerhetskopian som du skapade tidigare.
Visa fullständig artikel
05-11-2018 10:47 (Uppdaterad 22-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 667 Visningar
Om en leverantör inte kan leverera alla produkter på en inköpsorder vid ett tillfälle kan du välja att endast fakturera för de levererade produkterna. I detta fall kan du bokföra endast dessa produkterna på inköpet i Mamut. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram aktuell inköpsorder. Klicka sedan på ikonen Bokföra inköpsorder. I kolumnen Bokförs skriver du in det antal produkter som ska bokföras. I detta fält ligger det totala antalet produkter på inköpsordern som default, så där måste du själv ändra till det antal produkter som ska bokföras. Klicka sedan på Bokför för att verkställa detta. När de återstående produkterna ska bokföras gör du enligt ovanstående instruktioner återigen.
Visa fullständig artikel
16-10-2018 10:03 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 691 Visningar
Om revisorn/redovisningssbyrån vill ha en fil med er bokföring sänt till sig så är det förmodligen tal om en SIE-fil. I Mamut kan du exportera SIE1, SIE2, SIE3 och SIE4. SIE4 är det vanligaste formatet och den fil som innehåller alla verifikat för året. Vi rekommenderar att du uppdaterar till senaste version av Mamut Business Software för uppdaterad SIE-funktion innan du använder Mamut Import/Export. Du kan ladda ned den nyesta versionen här.  Observera att exportfunktionen endast är tillgänglig för användare som tillhör användargrupperna Superanvändare, Administrator eller Redovisning. Gå till Arkiv - Export - Import/Export - SIE4 (Transaktioner). Välj den företagsdatabas som programmet ska exportera från. Ange namn på filen (Filnamn) samt vart filen ska sparas (Filsökväg). Klicka på Slutför. I fönstret som öppnas anger du vilket Räkenskapsår du vill exportera från, samt vilken Tidsperiod. Om du väljer Avancerat urval i nytt fönster och klickar på Nästa kan du välja vilka verifikationer som ska exporteras. Klicka sedan på Nästa. Exporten är nu klar. Klicka på Stäng för att avsluta guiden. Om du önskar titta på filen kan du klicka på "öppna" eller gå till mappen där filen har sparats och öppna den med hjälp av programmet Anteckningar (Notepad). När du exporterar SIE-filer så kan du själv välja namn på filerna. Standard filnamn för SIE4 är ofta "företagsnamnet.se".
Visa fullständig artikel
18-03-2019 15:43 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 843 Visningar
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av  räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerade  med en akronym för att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen är  exporterad från. När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas SIE synkronisering-fönstret i vilket  du måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska  importeras. I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymer transaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nu  synkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att välja  önskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet.   Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste du  kontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar för  verifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvis  Diverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara den  verifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIE synkronisering.    Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIE  synkronisering .  
Visa fullständig artikel
04-12-2018 14:16 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 821 Visningar
I de fall du ska använda omvänd skattskyldighet ska du inte ta ut någon moms av köparen. Du ska i stället på fakturan ange att omvänd skattskyldighet gäller och skälet till detta. På fakturan kan du göra en hänvisning till: Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet En annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala momsen. Om du inte vet vilken bestämmelse som är relevant kan du i klartext ange skälet till att omvänd skattskyldighet ska användas. Om det gäller omvänd skattskyldighet inom byggsektorn kan du t ex skriva "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster" på fakturan. Hur du redigerar denna text kan du läsa här I skattedeklarationen kan du redovisa försäljningen i ruta 41 "Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige". För mer information, se www.skatteverket.se Det finns två olika sätt att gå tillväga för att arbeta med omvänd skattskyldighet i Mamut Business Software: Alternativ 1 (rekommenderas) Enklaste sättet att arbeta med omvänd skattskyldighet är att upprätta specifika produkter som du använder dig av vid försäljning som faller inom ramarna för omvänd skattskyldighet. För att skapa nya produkter gör du enligt nedan: Gå till Visa - Produkt – Produktregister. Klicka på knappen Ny. Välj vilket produktnummer den nya produkten skall ha och namnge produkten. I rullgardinsmenyn för Utgående moms väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Gör övriga inställningar du önskar på produkten. Spara dessa inställningar. Använd sedan den nyskapade produkten när du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller.   Alternativ 2 Du kan även upprätta ett eget försäljningskonto med en momshantering som behandlar omvänd skattskyldighet. Försäljningskontot kan sedan användas på specifika produkter. När du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller väljer du dessa produkter.   Gå till Visa – Redovisning - Kontoplan. Klicka på ikonen Ny och skriv önskat kontonummer. Lägg in önskat namn/beskrivning på kontot. Välj Momshantering: Ingen på kontot. Gå in på fliken Avancerat och ange momskod 41 i rullgardinsmenyn Momskod. Spara dessa inställningar. När du sedan skall fakturera order med produkter som skall nyttja omvänd skattskyldighet får du på respektive orderlinje på ordern överstyra momshanteringen. Gör enligt nedan: Ställ in visning av moms på ordern (detta är en användarinställning som endast behöver sättas en gång) Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Orderrader. Bocka för rutan framför Moms. Klicka sedan på OK. Ändra moms på orderlinjer Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Leta fram aktuell order. I kolumnen Moms på orderlinjen som gäller den omvända skattskyldigheten väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Lägg in momsnummer på kund Oberoende av vilket av ovanstående alternativ du valt att använda måste du lägga in momsnummer på de kunder du använder omvänd skattskyldighet på. När du har gjort detta kommer kontaktens momsnummer att dyka upp på fakturautskriften. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Leta fram aktuell kund. Gå in på fliken Övrig info. I fältet Moms-nr skriver du kunden momsnummer (VAT-nummer).
Visa fullständig artikel
06-09-2018 12:22 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1538 Visningar
Ditt företags IBAN-nummer och Swift-kod anges i företagsinställningarna. Dessa visas sedan på fakturarapporten Internationell faktura. Önskar du att de ska visas även på andra fakturarapporter, till exempel Faktura utan giro, så måste en rapportkod läggas till i rapporten. Gå till Visa – Inställningar – Företag. Klicka på Konto- och landsinställningar. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Bankgiro och fyll i Kontonr (bankgiro), IBAN och Swift/BIC. Klicka på OK och stäng fönstren när du har fyllt i korrekt information. Om du önskar att IBAN-nummer och Swift-kod ska visas på andra fakturarapporter än Internationell faktura måste du lägga in rapportkoder för detta på önskad rapport. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter. Klicka på Rapport/Etiketteditor. Markera fakturarapporten du önskar att lägga in IBAN-numret på och klicka på Redigera.  Klicka på knappen ab| (field) i fönstret Report Controls. Klicka i rapporten där du önskar att IBAN-numret ska visas. Klistra sedan in hela nedanstående kod i fältet Expression: Rep_GetBankAccount( oClient.Fields.fk_GiroCommon, "IBAN" ) Klicka på OK. Stäng ner rapporteditorn och svara JA på frågan om du vill spara dina ändringar. Om du även önskar lägga in Swift-kod på annan fakturarapport än Internationell faktura så upprepar du ovanstående instruktioner, men klistrar in följande kod i fältet Expression istället: g_otemp.ClientCommonSwift Denna kod hämtar information från följande plats: Visa – Inställningar – Företag. Klicka på Konto- och landsinställningar. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Bankgiro På raden för Swift/BIC finns informationen som hämtas via denna kod
Visa fullständig artikel
06-09-2018 12:53 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1615 Visningar