Visma Mamut
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sortera efter:
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA igår
Mamut Import/Export är ett tilläggsprogram som förenklar kommunikationen mellan Mamut Business Software och andra program. Mamut Import/Export innehåller flera förhandsdefinierade format för import och export av bl a kunder, leverantörer, produkter och order.   Obs! Innan du importerar data till Mamut rekommenderar vi att du alltid tar en säkerhetskopia av ditt program. På så sätt kan du enkelt återställa den gamla säkerhetskopian och börja om på nytt om något skulle bli fel vid importen. För att skapa en säkerhetskopia går du till Arkiv– Säkerhetskopia – Skapa säkerhetskopia . Ladda ner en fullständig beskrivning av Mamut Import/Export under användarguider. Denna dokumentation hittar du även genom att gå till Arkiv–Databasverktyg–Gå till systemprogrammappen . I mappen ImportExport hittar du exempelfiler och dokumentation på olika språk.   Mamut Import/Export startas genom att gå till Arkiv–Import–Import/Export – Import/Export . Samma användarnamn och lösenord som gäller vid inloggning till ditt program gäller även vid inloggning till Mamut Import/Export. Importera med Import/Export Kunder Leverantörer Order Produkter SIE 4 (transaktioner) Verifikat/fakturajournal (automatisk överföring) Export med Import/Export Fakturajournal (automatisk överföring) Kunder Leverantörer Order Produkter SIE 1 (bokslutssaldo) SIE 2 (periodsaldo) SIE 3 (objektsaldo) SIE 4 (transaktioner) Verifikationer: Alla verifikationstyper
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA igår
Om någon av produkterna på lagervärdeslistan eller i lagerbehållningsfönstret visar noll i lagervärde beror det på att produkterna inte hade ett inköpspris i priskalkylatorn då de blev varumottagna på lager Rapporten   Lagervärdeslista   (lagerförändringar) och   lagerbehållningsfönster   under   Visa - Lager - Lager hämtar information från lagerförändringar. Även om det kanske finns ett inköpspris i priskalkylatorn på produkten nu, så    fanns det inte då man registrerade inleveransen. För att lösa detta måste du nollställa lagerbehållningen på denna produkt, kontrollera att det ligger korrekt inköpspris på produktet och lägga in behållningen på nytt Så här går du tillväga: Gå till   Visa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den produkt det gäller och notera vilken   lagerbehålling den har. Sått 0 i   kolumnen Räknat lager. Klicka   Ok   och svara   Ja   på   frågan om   lagerinventeringen ska genomföras. Skriv ut   lagerinventeringsrapport   om du önskar det. Gå   till   Visa - Produkt - Produktregister. Leta fram den produkt det gäller och gå till fliken   Pris. Kontrollera att det ligger korrekt   inköpspris   här. Stäng   produktregistret och gå   till   Visa - Lager -   Lagerinventering. Leta fram den aktuella produkten och lägg in lagebehållningen tillbaka   i kolumnen   Räknat   lager. Klicka   Ok   och  svara   Ja   på  frågan om  lagerinventeringen ska genomföras. Nu skall   lagervärdeslistan visa korrekt lagervärde.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎08-10-2018 08:27
  I Mamut är det möjligt att redigera och anpassa de flesta rapporterna efter önskemål och behov. Du kan ta bort fält du inte behöver, flytta fält, ändra typsnitt och storlek, lägga in en annan text än standardtexten eller redigera utskriften om den inte är korrekt. Så här går du till väga: Välj Visa  och klicka Inställningar . Klicka knappen Rapporter . Klicka Rapport/Etiketteditor. Markera rapporten du önskar redigera och klicka Redigera . På rapportmallen kan du ta bort, markera och flytta fält så som du önskar Klicka File och välj Close . Svara Yes på frågan om du vill spara ändringarna. TIPS: Skriv först ut den rapport du önskar redigera. Det är då lättare att  avgöra vilket fält i rapporten som motsvarar vilket fält i rapporteditorn   VIKTIGT : För att skriva ut rapporten du har redigerat måste du välja att standard rapportkatalog är företagsrapporter annars skriver du ut den oredigerade rapporten. Standard rapportkatalog väljs under Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Rapporter Du kan också ladda ner ett pdf-dokument om rapportredigering i Mamut genom att klicka på denna länk
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎17-10-2018 11:30
 Om du redan har en domän på Internet kan du koppla den till din hemsida som är upprättad i Mamut Så här  går du tillväga: Sätt upp en CNAME på din domän (t.ex. www.dindoman.se) till hemsidan som är registrerad på mamutweb.com, t.ex. dinhemsida.mamutweb.com  När detta är uppdaterat på Internet (tar upp till 24 timmar ) kan domänen och hemsidan koppplas i Mamut. Gå in på  Visa - E-handel - Webbplatsinställningar - Admin - Koppla/ta bort domän Skriv in ert domännamn med WWW i fältet för Domän. Bocka i Domänen vidarebefordras redan till  dinhemsida.mamutweb.com Tryck på nästa.  Programmet ska nu kontrollera att domänen pekar mot korrekt mamutweb.com sida och om det är det ska de kopplas samman. Adressen till din hemsida är nu endast domänen som du har angett. OBS!: Om du får upp meddelande om att domänen inte vidarebefordras korrekt måste du dubbelkolla med domänleverantör att domänen är uppsatt korrekt (se punkt 1 ovan)    TIPS:   Det är också möjligt att upprätta en sub-domän, t.ex. shop.dindoman.se om du önskar att koppla hemsidan till det. Det kan vara en idé om du bara har valt att använda Mamuts webbutik och ha en hemsida skapad utanför Mamut på t.ex. dindoman.se
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 16:18
Om du ska genomföra en lagerinventering som ska läggas in på ett datum bakåt i tiden, så kan du inte bara ändra systemdatum i programmet och sedan inventera in det antal som räknades den dagen. Du måste korrigera räknat antal med hänsyn till inköp som gjorts, produkter som levererats och övriga lagertransaktioner som kan ha gjorts under tiden. Vi rekommenderar att du först tar en säkerhetskopia innan du verkställer lagerinventeringen. Exempel: Den 31 december 2017 visar programmet att du har 105 st i lager av en viss produkt. Men när du räknar ditt verkliga lager den 31 december 2017 så har du 103 st. Per dagens datum (t ex 20 januari 2018) har du 78 st i lager enligt programmet.  Gå till Arkiv – Systemdatum och ange att 31 december 2017 är programmets systemdatum. Gå därefter till Visa – Lager – Lagerinventering och knappa in de siffror som gäller enligt nedan. I vårt exempel visade programmet 105 st i lager den 31 december 2017, men det verkliga lagret var 103 st. Per dagens datum visar programmet 78 st. Det som ska registreras som Räknat lager i inventeringen som gjordes den 31 december 2017 är 76. Uträkning: Registrerat lager per dagens datum – (Registrerat lager på systemdatumet – Verkligt Räknat lager) =Nytt Räknat lager per systemdatum: 78 – (105 – 103) = 76 Obs! Räknat lager för 31 december 2017 anges alltså till 76 st, och inte 103 st. Efter att du har verkställt lagerinventeringen går du till Arkiv – Systemdatum och ändrar tillbaka till dagens datum.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 13:10
För att du ska kunna använda dig av automatiskt OCR-nummer måste du ha ett OCR-avtal med din bank. Du kommer då att få både användarhandledning och annan relevant information. I Mamut Business Software används modulus 10 för uppbyggnad av OCR-nummer. Aktivera funktionen automatisk OCR-tilldelning Gå till Visa - Inställningar - Företag - fliken Inställningar per modul - Försäljning & Fakturering. Gå in på fliken Annat. Bocka för Automatisk OCR. Alla fakturor som skrivs ut får nu ett OCR-nummer. Anpassa fakturarapporten enligt det typsnitt som krävs för OCR-avläsning Det är viktigt att du kontrollerar med din bank vilket typsnitt som krävs för att banken skall kunna läsa av OCR på fakturan. För att anpassa din utskrift med rätt typsnitt gör du såhär Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport-/Etiketteditor. Markera fakturarapporten ni använder, t ex Faktura m/Bankgiro (BG 130 OCR) och klicka på Redigera. Markera alla nedanstående kodfält genom att hålla ner Shift på tangentbordet och klicka på dessa fält: oOR.Ord.KID Mton(oOR.Ord.InvoicePaySum) Right(Alltrim(Str(oOR.Ord.InvoicePaySum*100,20)),2) oOR.Ord.InvoiceModulusSum Strtran(AllTrim(oOR.Ord.ClientCommonAccount) ,"-","") I  rapporten Faktura m/Bankgiro (BG 130 OCR) finner du dessa fält längst ner i editorn. Dessa är  rödmarkerade i nedanstående bild När du har markerat fälten så går du till menyn Format och Font. Välj typsnittet som banken kräver och klicka på OK. Stäng sedan rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringar. Tips! Om du får stjärnor (*) istället för belopp på utskriften efter att du har redigerat rapporten så beror det på att kodfältet på rapporten inte är stort nog för att visa alla siffror. För att lösa detta kan du gå in i rapporteditorn, dubbelklicka fältet och kryssa i "stretch with overflow". 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 11:52
I Mamut Business Software kan du reservera inköp mot försäljningsorder för att säkerställa att  produkter som ligger i inköp blir kopplade mot en viss försäljningsorder. Om du önskar att ta bort en inköpsreservation, måste du gå via lagermodulen: Gå till Visa - Lager - Lager. Klicka på Inköpsreservationer i vänstra menyn. I övre delen av fönstret sätter du eventuellt urval för att visa önskade reservationer och klickar på  ikonen Uppdatera (F5) när urvalet är definierat. I listan nedtill kommer då alla inköpsreservationer inom det valda urvalet att visas. Dubbelklicka på den inköpsreservation som du önskar att ta bort. Samma inköp kan vara reserverat  mot flera försäljningsorder och du ser information om produkt, inköp och försäljningsorder i de olika kolumnerna på raderna i detta fönster. I nästa fönster som öppnas ser du vilka produkter som ligger på aktuellt inköp i övre delen. När du  markerar en produkt på inköpet i övre delen ser du vilken/vilka försäljningsorder produkten i detta inköp är reserverat mot i nedre delen av fönstret. Markera den försäljningsorder som reservationen ska tas bort från i nedre delen och klicka på det  svarta krysset Radera (Ctrl+D). Notera att varken försäljningsorder eller inköp påverkas på annat sätt än att själva reservationen tas  bort.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 11:19
Ibland kan det vara nödvändigt att reservera inköp till kunder för att bevara en bra kundrelation  eller av  någon anledning säkerställa att produkter i inköp blir kopplade till speciella  försäljningsorder.   Förberedande inställningar Gå till Visa – Inställningar – Företag. Gå in på fliken Inställningar per modul och klicka på Försäljning & Fakturering. Under fliken Generellt ska du bocka för Företaget reserverar inköp till kunder. Reservera inköp till kunder Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Skapa ett nytt inköp eller leta fram ett befintligt inköp som ska reserveras. Klicka på den lilla pilen ner till höger om ikonen Koppling/reservation mot försäljningsorder  under fliken Produktlinjer och välj Knytning/reservation mot försäljningsorder. Klicka på ikonen Ny och välj vilken försäljningsorder som inköpet ska kopplas/reserveras mot.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 11:09
OBS! AutoInvoice ersätter Mamut Online Från version 22.0 av Mamut kan alla våra kunder aktivera och använda den nya modulen för att hantera eFakturor, både inkommande och utgående, via Mamut Autoinvoice. Lösningen låter dig skicka och motta fakturor i alla format. Du kan på ett enkelt sätt importera och bokföra dem direkt i Mamut.  Detta har också varit möjligt tidigare, men via den äldre lösningen Mamut Online Desktop. Om du ska skicka eFaktura till dina kunder (både företag och privatkunder) rekommenderar vi att du tar den nya lösningen i bruk redan idag. Se den här artikeln för hur du aktiverar Mamut AutoInvoice. Om du redan har en anslutning till Mamut Online och inte har använt den för något annat än eDokument vill vi att du ska aktivera den nya lösningen nu och avaktivera Mamut Online under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online.                                                                                                                                                                          Tidsavbrott vid första synkroniseringen av Mamut Online Den vanligaste orsaken till att du får meddelande om tidsavbrott/timeout vid anslutning till Mamut Online är att synkroniseringstjänsten saknar tillgång till Mamuts dokumentområde. Denna artikel beskriver vad detta kan bero på, samt ger dig lösningsförslag på problemet. Kontrollera efter varje punkt om problemet har löst sig och om det fungerar, innan du eventuellt fortsätter med nästa punkt. Artikeln är avsed för fleranvändarinstallation av Mamut    För att lösa synkroniseringsavbrottet, gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar - Andra program i Mamut och notera ned sökvägen som står i dokumentområdet. Om den börjar med \\ (två snedstreck) är det en nätverkssökväg. Om den börjar med en bokstav som Y: är det en lokal sökväg. Om dokumentområdet ligger på en nätverksenhet måste den ändras till en nätverkssökväg. Oavsett detta måste behörigheter till dokumentområdet kontrolleras.   Gör följande om dokumentområdet ligger på en nätverksenhet, för att ändra sökvägen till en nätverkssökväg: Klicka på   Start i Windows, skriv  in  cmd   och tryck på   Enter  tangenten . (OBS: I   Windows 8,   tryck på   Windowstangenten (den med flagga på) och bokstaven   R   på ditt   tangentbord, skriv in   cmd   och tryck på ok/enter) Skriv in   net use   i det svarta kommandofönstret och tryck på   Enter   tangenten. Du ska nu få en översikt över de olika nätverksenheterna (Lokal) på din maskin, och vilken nätverkssökväg (Eksternt) de pekar til. I detta exempel pekar nätverksenheten Y:   till   \\Server\Public Mamut. Gå tillbaka till Mamut och klicka på   Redigera   till höger om fältet Dokumentområde. Ersätt nätverksenheten i starten av dokumentområdet med nätverkssökvägen du hittade i punkt 2. I detta exempel ska du ersätta   Y:   med   \\Server\Public Mamut, så att dokumentområde ändras från: till: Klicka på  U ppdatera.   Gör följande för att kontrollera behörigheterna till dokumentområde: Det första du behöver göra är att ta reda på vilken dator dokumentområde ligger på och vilken mapp som har delats. Detta kan du få fram genom att titta på dokumentområdet som du noterade i föregående punkt. Datorns namn står efter de två snedstreck i början av dokumentområdet, och namnet på den delade mappen är mellan de två följande snedstrecken. Om dokumentområde är   \\Server\Public Mamut\Mamut\Data\System0001\, så är namnet på datorn Server   och namnet på den delade mappen är Public Mamut.  Gå till datorn där dokumentområde ligger. I exemplet heter denna dator Server. Klicka på   Start, skriv   compmgmt.msc   och tryck på   Enter   tangenten. (OBS: I   Windows 8,   tryck på   Windowstangenten (den med flagga på) og   R   på ditt   tangentbord, och skriv in   compmgmt.msc   och ok/enter) Gå till   Systemverktyg – Delade mappar – Resurser. Dubbelklicka på den delade mappen. I exemplet heter denna mapp   Public Mamut. Gå till fliken Resursbehörigheter. Om du inte har   Alla   i listan på toppen av fönstret, måste du klicka på   Lägg till…, skriva in   Alla, välja gruppen Alla (inte! Alla programpaket)   och klicka på   OK. Kryssa i kolumnen   Tillåt  vid Fullständig behörighet . Det ska se ut så här:   Gå till fliken Säkerhet   och klicka på   Redigera. Om du inte har   Alla   i listan på toppen av fönstret, måste du klicka på   Lägg till… , skriv in   Alla, tryck på knappen kontrollera namn och  välj gruppen Alla (inte! Alla programpaket)   och klicka på   OK . Kryssa i kolumnen   Tillåt  vid Fullständig behörighet . Det ska se ut så här:   Klicka på   OK. Klicka på   Avancerat Bocka i  Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektet   och klicka på OK. Svar   Ja   på frågan.  Det kan ta några minuter att uppdatera behörigheterna. Klicka på   OK   när processen är slutförd. Klicka OK   och stäng fönstren.   Obs! Om du av säkerhetsskäl önskar att begränsa tillgången till dokumentmappen, kan du välja att ge fullständig tillgång till kontot som kör Mamut Synchronization Service. Det är vanligtvis kontot SYSTEM   När detta är gjort kan du gå tillbaka till Mamut för att se om synkroniseringen startar. Gå till  Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online. Om det står ansluten betyder det att synkroniseringen är i gång. Gör det inte det, kan du försöka att starta en ny synkronisering genom att klicka på Anslut   eller   Synkroniser   knappen. Om du fortfarande får meddelande om tidsavbrott, kan du kontrollera punkterna under.   Övriga orsaker  Om du fortfarande får tidsavbrott efter du har kontrollerat att tillgången till dokumentområde är korrekt, kontrollera följande punkter.   Synkroniseringen körs inte från korrekt maskin Gå till   Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online   i Mamut. Klicka på fliken   Synkronisering. Välj maskinen synkroniseringen ska köras från i rullgardinsmenyn längst uppe och klicka OK Vi rekommenderar att ni väljer server datorn, där databasen till Mamut befinner seg. Om datorerna däremot är i ett arbetsguppnätverk  och inte i en domän bör synkroniseringen startas från den dator där dokumentområde ligger. Så här kontrollerar du om datorerna står i en arbetsgrupp: Gå til   Start   -   Kontrollpanelen   -   System och säkerhet   -   System Se under avsnittet   Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp Om datorn befinner sig i en arbetsgrupp står det nederst i avsnittet: Arbetsgrupp:. Om den däremot befinner sig i en domän står det   Domän:.   Synkroniseringstjänsten körs mot fel installation av Mamut Gå till datorn du valde till att köra synkroniseringen i föregående punkten. Klicka på   Start, skriv   services.msc   och tryck på   Enter (OBS: I   Windows 8,   tryck på   Windowstangenten (den med flagga på) och   R   på ditt   tangentbord, och skriv in   services.msc   och ok/enter) Bläddra dig ner till   Mamut Synchronization Service   och dubbelklicka på denna. Kontrollera att Sökväg till den körbara filen:  stämmer överens med mappen där  Mamut är installerat, t.ex. «C:\Program Files (x86)\Mamut\Bin\Mamut.synchronizationservice.synchronizationwindowsservice.exe» Om sökvägen inte är korrekt, rekommenderar vi att du reparerar Mamut-installationen som ska användas med Mamut Online. Mer information om hur detta görs finner du här. Klicka på   Stopp   och därefter   Start. Klicka på   OK   och stäng fönstret.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:23
Om du har bokfört ett inköp som blivit fel eller där en del av inköpet blivit krediterat så kan du skapa en kreditnota för detta i inköpsmodulen. Gå till Visa - Beställning/Inköp - Inköp. Välj aktuell status i rullgardinsmenyn högst uppe till höger och leta fram inköpsordern som du vill kreditera. Klicka på ikonen Bokföra inköpsorder i verktygsmenyn. I rullgardinsmenyn för Typ av faktura väljer du Kreditnota. Fyll i fakturanummer eller OCR. I kolumnen Bokförs anger du antalet som du vill kreditera. Notera att antalet ska stå som ett negativt tal (exempelvis -1). Klicka på Bokför. Det upprättas nu en ingående kreditnota i huvudboken. Om du även har varumottagit inköpet tidigare så får du en fråga om du önskar ta ut produkterna ur lagret i samband med att du bokför kreditnotan.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:21
I Mamut Business Software kan du ange önskad momshantering/momskod på konton direkt i kontoplanen. Det är även möjligt att ange eller ändra momshantering och momskod på verifikatlinjer direkt vid bokföring i verifikatsregistreringsmodulen. Om du har bokfört ett verifikat med momshantering/momskod så kommer detta i sin tur att vara kopplat till momsrapporten för att bokförda belopp ska visas där.  I kontoplanen Du finner kontoplanen genom att gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram aktuellt konto och kontrollera inställningar för momshantering och momskod. I fältet uppe till  höger under kontonamnet ställer du in önskad momshantering , och under fliken  Avancerat  anges önskad  momskod . Generellt sett kan man säga att ett konto har antingen momshantering eller momskod (eller ingetdera) i kontoplanen. Ett exempel är konto 3051 Försäljning varor 25%. Detta konto har momshantering 1. Momspliktig försäljning 25% (05), men ingen momskod. I och med att kontot har ovanstående momshantering, så innebär det att kontot i sin tur är kopplat till ett momskonto – i detta fall konto 2611 Utgående moms 25 %, och detta konto har en momskod vilket innebär att bokfört belopp skrivs ut på momsrapporten. Vad de olika momshanteringarna är knutna mot för momskonton kan du se genom att gå in i momsregistret. Du finner detta genom att gå till Visa – Inställningar – Redovisning – fliken Redovisningsinställningar, och klicka på Anpassning och underhåll av momssatser. Där ser du en lista på de momshanteringar som finns i programmet. Genom att markera exempelvis momshantering 1 Momspliktig försäljning 25% (05) och klicka på Redigera så ser du i nedre delen av det fönster som öppnas vilket momskonto som är kopplat till den momshantering, i detta fall konto 2611 Utgående moms 25 %. I kontoplanen kan du sedan se vilken momskod som ligger på det momskonto under fliken Avancerat. Konto 2611 har momskod 10. Utgående moms 25%(32) som är kopplat till momsrapportens rad 10. Utgående moms 25%. Detta innebär alltså att de belopp som bokförs mot konto 2611 med momskod 10 visas på rad 10 i momsrapporten. Momskod i verifikatet Upptäcker du att det saknas eller blivit felaktiga momskoder på ett verifikat som redan har bokförts så kan du i efterhand gå in i huvudboken och lägga in korrekt momskod på verifikatslinjerna. Detta görs genom att öppna huvudboken via Visa – Redovisning – Huvudbok, markera den verifikatslinje du önskar ändra/lägga till momskod på, och sedan klicka på ikonen Redigera. I fältet Momskod kan du där ange den momskod som önskas. Notera att det endast är möjligt att ändra momskod på verifikatlinjer i efterhand så länge perioderna inte är stängda/avslutade. De momshanteringar och momskoder som är förinställda på kontona i Mamut Business Software följer BAS-kontoplanen.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:20
Om du får meddelandet Period XX, YYYY kan inte avslutas eftersom den innehåller ’Preliminär Ingående balans’-verifikat med poster från förra året på momskontona när du försöker stänga en period, så beror det på att det finns saldon på momskonton i ingående balansverifikatet. Om du har överfört en preliminär ingående balans utan att sista perioden i föregående räkenskapsår är avslutad, så kommer momsbeloppen följa med i IB-verifikatet som skapas på det nya året.   Lösningen på detta är att avsluta sista perioden i föregående räkenskapsår. Gå till Visa – Redovisning – Stäng redovisningsperiod. Välj att avsluta de sista perioderna i föregående räkenskapsår. Gå därefter till Visa – Redovisning – Överför preliminär ingående balans. Du kan nu avsluta första perioden på det nya året.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:19
Rapporteringen av EU-handel med varor och tjänster ska ske periodvis om du inte ansökt om att rapportera per kvartal. Du har möjlighet att skriva ut rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som kan skrivas ut både för respektive period (månad) eller per kvartal. Rapporten finner du under menyn Redovisning när du går till Arkiv – Skriv ut. Rapporten kan även skrivas ut i XML-format. Om du inte får med alla fakturor på utskriften måste du kontrollera följande: Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning och leta fram en aktuell kund. Klicka på knappen med tre prickar vid adressfältet, markera Postadress och klicka på Redigera. Klicka sedan på knappen Adress och ange korrekt land i fältet för det. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. Välj Handel inom EU eller Handel inom EU 3:e part i rullgardinsmenyn Moms. Gå sedan in på fliken Övrig info. och skriv in Moms-nr för kunden. Du kan välja själv om du önskar skriva momsnumret med eller utan landskod. Så länge du valt korrekt moms och land på kunden så kommer landskoden att visas automatiskt på rapporten. Obs! Kontrollera kolumnen Moms på order innan du fakturerar, så att det står Export varor annat EU-land (35) Export tjänster annat EU-land (39) eller Trepartshandel (Kvartalsredovisning)(38). Den försäljning som är registrerad mot Export varor annat EU-land (35) visas under Värde av varuleveranser, den försäljning som är registrerad mot Export tjänster annat EU-land (39) visas under Värde av tjänster och den försäljning som är registrerad mot Trepartshandel (Kvartalsredovisning) (38) visas under Värde av trepartshandel. Stäm av Periodisk sammanställning, EU Gå till Arkiv – Skriv ut. Välj Försäljning & fakturering i menyn till vänster. Markera rapporten Omsättning per kund och klicka på Skriv ut. Gå in på fliken Avancerat i urvalet och klicka på ikonen Ny. Klicka på plustecknet framför Kontakt. Klicka på plustecknet framför Inställningar, kund. Välj Moms och klicka på Nästa. Välj den moms du önskar kontrollera i fältet Värde och klicka på OK. Klicka sedan på OK igen för att skriva ut rapporten.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:19
Om du ska byta dator, är det bäst att använda sig av säkerhetskopiering. Tillvägagångssättet beskriver flytt från en dator där programmet är installerat som en   enanvändarinstallation.   Steg 1 - Sätt datorn som inaktiv Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation Markera   Instalerade maskiner   i vänstra sidan Bocka i   Inaktiv   för denna dator som du skall flytta programmet från Steg 2 - Skapa fullständig säkerhetskopia Gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. I guiden för säkerhetskopiering som öppnas klickar du på   Nästa. Om du har tillgång till flera olika systemdatabaser på maskinen/i nätverket så får du nu fram ett fönster där du kan välja vilken eller vilka system som ska säkerhetskopieras. Välj sedan vilken typ av säkerhetskopia du önskar göra. Om du väljer   Standard   så skapas en säkerhetskopia av hela databasen. Klicka därefter på   Nästa. Lägg in sökväg och filnamn för säkerhetskopian i fältet   Namn. I fältet   Beskrivning   kan du lägga in en extra notering om säkerhetskopian om så önskas. Du kan även välja att skydda säkerhetskopian med lösenord vilket innebär att ingen kan återställa säkerhetskopian utan kännedom om lösenordet. Var dock uppmärksam på att du inte kommer att kunna använda säkerhetskopian om du skulle glömma bort/förlora lösenordet. Klicka därefter på   Nästa   för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster kommer upp och visar säkerhetskopieringsprocessen. När processen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljerna för säkerhetskopian. Klicka på   Slutför. Steg 3 - Återställ säkerhetskopia Installera samma version av programmet som du har per idag, eller en senare version. Den senaste versionen av programmet kan du alltid hitta   här Starta Mamut Business Software via   genvägen   på   skrivbordet   eller från Start-menyen. Du får nu upp vägvisaren för förstagångs uppstart. Välj Återställ säkerhetskopia , och klicka på Nästa   Vägvisaren för återställning av säkerhetskopian öppnas (Mamut DataTools). Klicka på Nästa. Välj att återställa en   Extern säkerhetskopia, och lägg in sökvägen till var säkerhetskopian ligger. Klicka eventuelt den grå knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till säkerhetskopian. Klicka på   Nästa. Klicka på   Nästa   på nytt. Bocka i Jag  har läst och förstått varningarna ovan, och klicka på   Nästa. När återställning är klar, skall du komma till ett nytt fönster som visar detaljer kring återställningen. Klicka på   Slutför. Klcka på   Avslut  för att stänga vägvisaren . Starta Mamut Business Software, och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:17
Från och med version 20.1 av Mamut stöds Microsoft SQL Server 2016. Om du går över från Mamut Application Hosting till lokal installation måste du installera Microsoft SQL Server 2016 för att återställa säkerhetskopian.   Den här artikeln beskriver manuell installation av Microsoft SQL Server 2016 Express, men skärmbilder och procedurer är ungefär identiska i andra versioner av Microsoft SQL Server 2016. De kritiska valen för alla omfattas här.      Installation av Microsoft SQL Server 2016 Express Lada ner och kör installationsfilen for Microsoft SQL Server 2016 Express från denna länk . Välj “Installation type:”  Custom Välj att ladda ner installationsfilen till en disk med ledig plats och klicka  Install . Välj  New SQL Server stand-alone installation... . Nedladning av uppdateringar och installationen av  Setup support files  skall nu köras. Bocka i  I accept the license terms , och klicka  Next . Klicka nästa på installationsregler om de visas. Nu ska du välja att installera en ny instans eller att ändra på en existerande. Välj ny instans Bocka i  I accept the license terms , och klicka  Next . Välj att installera Database Engine Services Installationen skall nu fråga om ett namn på instansen.  Skriv in: MAMUT Klicka Next Installationen kommer nu att ange konton som ska köra SQL-tjänsten. Låt dem stå men se till att SQL Browser sätts till automatisk uppstart Sätt upp påloggningsmodus till Mixed Mode. Skriv också in ett lösenord för SA-användaren i SQL-servern Installationen sätts igång nu. Klick  Close  när den har slutförts.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:15
Ibland kan det vara önskvärt att säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser i Mamut Business Software. Obs! Denna artikel gäller ej för kunder på Mamut Application Hosting. Säkerhetskopiering för kunder på  Mamut Application Hosting sker automatiskt var tredje timme.   Gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Programmet MDataTools kommer nu  att startas. Klicka på Nästa. I fönstret som öppnas väljer du Avancerat, och klickar på Nästa. I nästa fönster markerar du Delar av systemet och bockar för den eller de företagsdatabaser du  önskar att ta en säkerhetskopia av. Här anger du även om du önskar ta med Systemfiler och Dokument och bilder. Systemfiler är filer som är gemensamma för samtliga företagsdatabaser i ditt system. Obs! om du ska ta en säkerhetskopia av en eller flera företagsdatabaser, och denna  säkerhetskopia ska läsas in i ett annat system och där läggas i tillägg till övriga företagsdatabaser så ska du inte ta med systemfiler i din säkerhetskopia. Om du har systemfiler med i säkerhetskopian så kommer säkerhetskopian att skriva över all data som finns i det system du återställer den i. Klicka på Nästa när du har gjort ditt val. I detta fönster anger du önskad beskrivning av  säkerhetskopian samt sökväg där du vill spara säkerhetskopian. Du har även möjlighet att skydda säkerhetskopian med lösenord om så önskas. Notera dock att säkerhetskopian blir omöjlig att återställa om du glömmer lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar processen för  säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljer för  säkerhetskopian som precis har skapats. Klicka på Slutför för att avsluta guiden. Du har nu tagit säkerhetskopia av den eller de företagsdatabaser som valts.   Tips! Du kan även skapa en säkerhetskopia utan att vara inloggad i programmet. Detta görs via programmet DataTools. Läs mer om det här.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:10
För att kreditera ett inköp som inte är bokfört ännu, kan du registrera en negativ varumottagning som  återställer den tidigare gjorda varumottagningen. Gå in på Visa - Beställning/Inköp - Inköp. Välj status Varumottagning uppe i högra rullgardinsmenyn, och leta fram det aktuella inköpet. Klicka på Registrera varumottag (Ctrl + K). Bocka för Visa även mottagna produktrader. Du kommer nu att se de tidigare mottagna  produktraderna. I kolumnen för Varumottagning skriver du antalet i minus, antingen hela antalet eller endast  det antal du har levererat tillbaka till leverantören. Klicka sedan på Registrera varumottag. Nu är både lagret och inköpet uppdaterat med riktigt antal.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎16-10-2018 10:04
Om en leverantör inte kan leverera alla produkter på en inköpsorder vid ett tillfälle kanske denne väljer att endast fakturera för de levererade produkterna. I detta fall kan du bokföra endast dessa produkterna på inköpet i Mamut. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram aktuell inköpsorder. Klicka sedan på ikonen Bokföra inköpsorder. I kolumnen Bokförs skriver du in det antal produkter som ska bokföras. I detta fält ligger det totala antalet produkter på inköpsordern som default, så där måste du själv ändra till det antal produkter som ska bokföras. Klicka sedan på Bokför för att verkställa detta. När de återstående produkterna ska bokföras gör du enligt ovanstående instruktioner återigen.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎15-10-2018 11:39
Om du får felmeddelandet ”Systemet kan inte ansluta till databasen” efter att ha skrivit in användarnamn och lösenord så kan en av anledningarna vara att databasfilerna som Mamut Business Software använder har blivit komprimerade, som en följd av att du har kört diskrensning (Disk cleanup). För att se om du har filkomprimering i databasen kan du starta utforskaren och bläddra dig till mappen MAMUT som du finner på följande sökväg: C:\Users\Public\Public Mamut\Databases\MAMUT\ Filer och mappar som visas med blå skrift är komprimerade för att spara diskutrymme. När detta är fallet kan programmet inte läsa filen och skapar således felmeddelande. Om någon av filerna är komprimerad måste du ta bort komprimeringen. Gå till Start - Kontrollpanelen – Administrationsverktyg  - Tjänster. Markera SQL Server (MAMUT), högerklicka och välj Stoppa. Gå till C:\Users\Public\ Högerklicka på mappen Public Mamut och välj Egenskaper. Klicka på knappen Avancerat under fliken Allmänt. Markera Komprimera innehåll för att spara diskutrymme, och klicka på OK. Klicka därefter på Verkställ. I nästa fönster markerar du Tillämpa endast ändringarna på den här mappen och klickar därefter på OK. Högerklicka på mappen Public Mamut igen, och välj Egenskaper. Klicka på knappen Avancerat under fliken Allmänt. Ta nu bort markeringen för Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka på OK. Klicka på Verkställ, och i nästa fönster väljer du Tillämpa ändringarna på den här mappen och alla undermappar och filer. Klicka på OK. Gå till sist till Start - Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster. Markera SQL Server (MAMUT), högerklicka och välj Starta. Starta Mamut Business Software och felmeddelandet ska vara borta.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Dagmara Grymek VISMA ‎08-10-2018 21:13
Det kan uppstå problem med utskrifter till PDF från Mamut när denna drivrutinen inte fungerar som den ska. Detta kan uppstå vid fel på installationen, konflikter med andra skrivardrivrutiner eller inställningar i Windows.
Visa fullständig artikel
Elefanten i rummet