Visma Mamut
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
updated by Dagmara G. VISMA ‎14-06-2018 22:36
Efter  installation av uppdateringen til   Windows 10 version 1709 , som också kallas   Fall Creators Update,   kan man uppleva kommunikationsfel mellan Mamut och Outlook. 
View full article
updated by Dagmara G. VISMA ‎01-06-2018 14:10
Det kan uppstå problem med utskrifter till PDF från Mamut när denna drivrutinen inte fungerar som den ska. Detta kan uppstå vid fel på installationen, konflikter med andra skrivardrivrutiner eller inställningar i Windows.
View full article
updated by Dagmara G. VISMA ‎23-05-2018 13:20
  Snart finns Version 22.0 av Mamut och det är bland annat uppdaterat för att följa den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Men för att ni ska kunna följa förordningen fullt ut behöver ni göra en del insatser själva i er data och det är framförallt att rensa er databas på personuppgifter.   Har ni inte koll på vad GDPR är så rekommenderar jag att först läsa vår artikel om ämnet här.   För att underlätta arbetet för er har vi skapat några skript (små program) som man kan köra mot databasen och på så vis rensa den från oönskad information.   Vi har skapat 13 skript för olika ändamål som man kan tänkas behöva för att anonymisera och radera data i Mamut i samband med GDPR. Tänk på att man kan behöva flera skript för att få ett tillfredsställande resultat.   Viktigt : Innan du kör ett skript är det viktigt att en säkerhetskopiering av databasen görs. Mamut lagrar inte dina säkerhetskopior hos oss utan du behöver ha bra rutiner för hur du tar och spar dina säkerhetskopior.   Tänk på att några av skripten gör det möjligt att radera data som du är skyldig till att ha kvar enligt bokföringslagen. Du är ansvarig för att se till att dessa inte raderas genom att välja lämpliga parametrar i skriptet.   Obs! Om du är kund hos oss på Mamut Application Hosting (vi hostar din Mamut), se till att kryssa i det i formuläret så kontaktar vi dig angående vilka parametrar vi ska sätta upp.   Totalt har vi skapat 13 skript som vi anser ska täcka alla tänkbara uppgifter som behöver rensas. Stöter ni på information som behöver rensas men som någon av skripten nedan inte täcker ber vi er kontakta oss.   Nedan följer en förklaring av dessa skript. Numret innan är skript ID som ni anger vid eventuell kontakt med support.   När ni vet vilka ni kommer behöva fyller ni i formuläret för att beställa dessa. Vi skickar sedan de skripten ni har beställt till er för att där köras mot er databas.    Tänk på skillnaden mellan kontakt och kontaktperson. Kontakt används ofta som företag och har då ett antal kontaktpersoner. Men säljer man till privatpersoner så händer det att kontakt även kan vara en privatperson.   Nedan används termer som rensas , raderas och anonymisera där rensas betyder att det fältet blir tömt/blankat, raderas så tas det bort (kan vara kontaktperson, dokument eller dylikt) samt anonymisera betyder att det ersätts det med något. 22177 Anonymisera kontaktuppgifter på faktura och verifikat i Huvudbok Skriptet rensar i fälten Namn, Fakturaadress, Leveransadress, Er ref. och referens för fakturor (även faktura ej levererat) och kreditfakturor före det angivna datumet. I huvudboken raderas beskrivningen för alla bilagor med typ av Utgående faktura, Utgående kreditfakturor och Bank före det angivna datumet. 22188 Anonymisera beskrivningsfältet på verifikat i huvudbok  Skriptet rensar beskrivningsfältet på verifikat före det angivna datumet. Detta gäller verifikat: Utgående faktura, Utgående kreditnota, Kassa, Bank och Diverse. 22180 Radera alla kontaktpersoner där kontaktpersonen inte har varit aktiv efter det angivna datumet Skriptet raderar alla kontaktpersoner  som är satta som inaktiva  efter  det angivna datumet. 22159 Radera alla kontaktpersoner där kontakten inte har varit aktiv efter det angivna datumet Skriptet raderar alla kontaktpersoner där ingen aktivitet har loggats mot kontakten efter det angivna datumet. Andra modulet i Mamut som har koppling mot kontaktpersonen kommer endast behålla kopplingen till kontakten. 22160 Radera alla aktiviteter Skriptet raderar alla aktiviteter i databasen, oavsett status 22175 Radera alla kontakter som saknar bokföringsdata, inköp, order / fakturor eller aktiviteter i ordermodulen  Skriptet raderar alla kontakter som inte har någon bokföringsdata, inköp, offert eller order och har inte haft någon aktivitet efter det angivna datumet. Kontakter som är markerade som huvudkontor är exkluderade från skriptet.   Skriptet raderar också alla aktiviteter, dokument och kopplingar till projekt som är kopplade till kontakten. Dokumenten försvinner i Mamut, men de fysiska filerna kvarstår i dokumentområdet och bör eventuellt raderas manuellt. 22174 Anonymera specifika kontakter Skriptet rensar följande fält vid det angivna kontaktnumret: Adresser, Telefon 1 och 2, Fax 1 och 2, Skype, E-post 1 och 2, Webbsida, Moms-nr, Org. nummer, Anteckning, våra ref-fält, Bankkonto, eDokument-information.   Följande raderas: Koppling till projekt, dokumentkoppling, Aktiviteter, Adresser, Kontaktpersoner   För order-/offertmodulen rensas kontaktnamn, post och leveransadress, deras referens och referens. I huvudboken raderas beskrivningen på Utgående faktura, Utgående kreditnota knutna mot kontakten före det angivna datumet. 22161 Rensa anteckningsfältet på kontakter som inte fakturerats före det angivna datumet Skriptet rensar anteckningsfältet för alla kontakter som inte fakturerats före det angivna datumet 22163 Radera alla dokument Skriptet raderar alla dokument i dokumentmodulen. Detta gäller även pdfer knutna till fakturor. Dokumenten raderas i dokumentlistan i Mamut, men de fysiska filerna kvarstår i dokumentområdet och bör eventuellt raderas manuellt. Detta betyder då också att pdf-kopplingen från order/offert försvinner.     22172 Radera tidrapporter Skriptet raderar alla tidrapporter som är äldre än det angivna datumet, oavsett status. 22176 Anonymisera alla kontakter med order, offerter, inköp eller bokföringstransaktioner som inte har varit aktiva efter det angivna datumet Skriptet anonymiserar alla kontakter som har order, offert, inköp eller bokföringstransaktioner knutna till dem och har inte haft någon aktivitet efter det angivna datumet. Kontakten döps om till Anonymized customer. Följande rensas: Adresser, Telefon 1 och 2, Fax 1 och 2, Skype, E-post 1 och 2, Webbsida, Moms-nr, Org. nummer, Anteckning, våra ref-fält, Bankkonto, eDokument-information.   Följande raderas: Kontaktpersoner, Aktiviteter, Dokument, Kontonummer, Egendefinierade fält, koppling till projekt samt kopplingen mot pdf i fakturan.   Skriptet anonymiserar inte order, inköp eller bokföringstransaktioner. 22178 Anonymisera alla offerter / order med status Annullerad eller Förlorad försäljning Skriptet rensar: Namn, Faktureringsadress, Leveransadress, Er ref. och Referens för alla offerter med status Annullerad eller Förlorad försäljning. 22189 Ta bort alla obehandlade aktiviteter före det angivna datumet Skriptet raderar alla aktiviteter med status obehandlad som har ett äldre startdatum än det angivna datumet.    För att beställa skriptet Fyller du i formuläret här under.    Läser in...
View full article
updated by Niclas Fundin VISMA ‎21-05-2018 09:56
  Visma Mamut släpps i två versioner per år och dessa genomförs oftast i Juni och December. När dessa släpps informerar vi om detta här i vårt community och genom vårt nyhetsbrev. Vi uppdaterar Mamut med nödvändiga legala ändringar, funktionalitet och förbättringar av befintlig funktionalitet. Vi rekommenderar därför att man kontinuerligt uppdaterar sitt system.   Visma Mamut har ett inbyggt stoppdatum som är förinställt på 24 månader efter att den aktuella versionen blev producerad. Denna funktion har byggts in i systemet för att säkerställa att man som användare skall arbeta i en aktuell version med de senaste uppdateringarna och för att vi ska kunna erbjuda en effektiv support.   Sitter man på ett gammalt system som börjar närma sig stoppdatum visas varningsmeddelande vid uppstart om att systemet måste uppdateras till en nyare version. Detta meddelande visas för superanvändare/administratör 6 veckor innan och för alla användare 14 dagar före stoppdatum och man kan då klicka på ”Stäng” för att logga in och använda programmet som vanligt. När stoppdatumet har passerat kommer programmet att stängas och ni kommer inte kunna logga in. Då måste ni  installera en ny uppdaterad version av Mamut. Viktigt! Använder man en koppling genom vårt API rekommenderar vi att man, när första varningsmeddelandet visas för superanvändare, bockar i att inte visa varningen igen. Då fungerar APIet i 4 veckor till och man har tid till att uppdatera. Bockar man inte i den slutar APIet att fungera direkt!     Nedan visas översikt av  stoppdatum för tidigare versioner av Visma Mamut. Version Varning Stoppdatum 22.0.1410 2020-04-27 2020-06-01 21.1.1468 2020-03-14 2020-05-13 21.1.1466 2020-03-14 2020-05-13 21.0.1352 2019-04-04 2019-06-02 20.1.1849 2019-12-12 2019-02-10 20.1.1845 2019-12-05 2019-02-03 20.1.1826 2019-03-22 2019-05-21 20.1.1822 2019-03-13 2019-05-12 20.0.1726 2018-04-11 2018-06-10 19.1.1188 2018-04-20 2018-06-19 19.1.1175 2018-03-17 2018-05-16   Hur vet jag vilken version av systemet som är installerad hos mig? Starta Mamut och välj Hjälp - Om i huvudmenyn. I det fönster som då öppnas finner man aktuellt versionsnummer längst upp till vänster vid fältet ”Version”.   Kontrollera gärna detta redan idag för att ha goda möjligheter till planering av nödvändiga framtida uppgraderingar av systemet.   Installationsfiler hittar ni till höger här i communityt under dokument och nedladdningar.
View full article
updated by Niclas Fundin VISMA ‎15-05-2018 17:13
  Oavsett om du handlar online, signar upp dig på ett nyhetsbrev eller använder sociala medier så lämnar du spår av information efter dig.   Företag är i regel duktiga på att upplysa sina användare att de kommer samla in information. Men varför och vad de ska ha informationen till är de inte alltid lika tydliga med. Behöver verkligen företagen all denna information och hur kan du som användare ta tillbaka kontrollen på dina personuppgifter? Det är denna frågeställning som ligger till grund för EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018 . I Sverige ersätter förordningen nuvarande PUL och detsamma gäller i övriga länder i Europa. Det innebär alltså att samma regler kommer gälla inom EU och ESS efter 25 maj. Även om det gemensamma regelverket kommer underlätta för företagen så innebär GDPR drastiska förändringar i hur de samlar in, lagrar och använder personuppgifter.   Jag ska här försöka klargöra vad GDPR innebär och hur förordningen kommer påverka dig som företagare. Jag kommer också dela med mig av tips på hur du kan förbereda dig inför den kommande förändringen.   Viktigt att komma ihåg är att det här är ingen officiell guide till hur du ska hantera GDPR i Mamut utan snarare ett första steg till att landa i hur GDPR kommer påverka din verksamhet. Mer information kommer publiceras innan förordningen träder i kraft.   Vad är GDPR? GDPR står alltså för General Data Protection Regulation och på svenska har det blivit vedertaget att även kalla den “europeiska dataskyddsförordningen” eller “nya dataskyddsförordningen”. För enkelhetens skull kommer jag i denna artikel att även kalla den “förordningen”.   Förordningen kommer att implementeras i alla lokala personuppgiftslagar inom hela EU och ESS-regioner och kommer att gälla alla företag som är verksamma eller lagrar personuppgifter om europeiska medborgare. Det innefattar även företag på andra kontinenter.   Med personuppgifter menas all information som är kopplad till en person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, foto, e-post, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, platsinformation, medicinsk information och datorns IP-adress. Om ett företag lagrar en uppgift som kan avslöja vem individen är så räknas det som personuppgift.   Det spelar ingen roll om personuppgifterna rör en individs privata, offentliga eller professionella roll. En person ses som en och samma individ oavsett roll. Det har alltså ingen betydelse om det är en b2b-relation då det fortfarande är individer som interagerar med varandra.   Individen har alltså mycket större kontroll på vilken information som andra har tillgång till och hur den behandlas.   Följande rättigheter har individen i nya europeiska dataskyddsförordningen. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund Med det menas att individen har gett samtycke till att bli registrerad  Rätt till tillgång Detta ger individen rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt få veta hur företaget avser att använda dessa. På begäran av en individ måste företaget, gratis och i elektroniskt format, tillhandahålla en kopia av personuppgifterna. Rätten att bli bortglömd Om individen inte längre är kund eller vill återkalla det samtycke som har gett företaget rätt att använda personuppgifterna, har individen under vissa förutsättningar rätt att få sin information raderad.   Rätten till dataportabilitet Individen har rätt att överföra sina data från en tjänsteleverantör till en annan. Detta måste ske i ett vanligt och maskinläsbart format.   Rätten att bli informerad Rätten för individen att bli informerad omfattar i princip alla typer av insamling av personuppgifter som företagen gör.   Rätten att få information korrigerad Detta garanterar att individen kan få sina uppgifter uppdaterade om de är inaktuella eller felaktiga.   Rätten att begränsa behandling Individen kan under vissa förutsättningar begära att personuppgifter inte behandlas. Uppgifterna finns kvar, men dess användning begränsas.   Rätten att invända Detta inkluderar rätten att avbryta behandling av personuppgifterna i syfte att använda dem för direkt marknadsföring. Det finns inga undantag till denna regel och all eventuell behandling i marknadsföringssyfte måste avbrytas så snart företaget får denna begäran. På samma sätt måste individen meddelas denna rättighet tydligt och klart i början av all kommunikation.   Rätten att meddelas Om det har förekommit ett dataintrång som omfattar en individs personuppgifter, har individen i vissa fall rätt att få vetskap om detta inom skälig tid efter det att personuppgiftsbrottet blivit känt.   Vad innebär det här för företagen? Företag måste ta betydligt större ansvar för att personuppgifter behandlas på rätt sätt. Sverige har haft en relativt tuff lagstiftning rörande personuppgifter i Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att om man redan idag har gedigna PUL-rutiner kommer omställningen inte bli lika dramatisk.   Lagstiftarna har etablerat hårda straff för det företag som bryter mot GDPR. Att inte följa förordningen kan ge böter på upp till 4 % av den årliga totala globala omsättningen alternativt 20 miljoner euro.   Alla företag som har med personuppgifter att göra bör ha ett dataskyddsombud med ansvar för att säkerställer att GDPR efterlevs. Dataskyddsombudet bör även ansvara för att informerar om GDPR internt.   Frågeställningar Nedan följer en rad frågeställningar från datainspektionen som de anser att man efterlever. Utförligare svar på frågorna hittar ni hos datainspektionen  här .   Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning? Försäkra er om att alla som kan beröras är medvetna om vad den nya dataskyddsförordningen innebär.   Vilka personuppgifter hanterar ni? Se till att inventera vilka personuppgifter ni hanterar och hur de samlas in och förmedlas. Har ni till exempel lämnat ut uppgifter så ska det kunna spåras.   Använder ni missbruksregeln? Det finns ett undantag i PUL som kallas missbruksregeln och innebär att man kan hantera personuppgifter i ett ostrukturerat material. Exempel på ostrukturerat material kan vara löpande text på internet. Detta kommer inte vara tillåtet enligt GDPR   Vilken information lämnar ni? Hur informerar ni de som ni samlar in data om? När ni samlar in personuppgifter måste ni enligt personuppgiftslagen lämna viss information, till exempel om er identitet och ändamålet med behandlingen. Dataskyddsförordningen innehåller utökade krav på vilken information som ska lämnas till de registrerade. Bland annat kommer ni att behöva informera om den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge personuppgifterna lagras och möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen)   Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter? Se till att ni kan tillmötesgå de rättigheter som jag nämner ovan om vilka rättigheter individerna har.   Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter? Ni bör undersöka vilka olika typer av uppgifter som ni behandlar och med vilket rättsligt stöd ni gör detta. Ni bör också dokumentera era slutsatser.   Hur inhämtar ni samtycke? Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör hen. Det får inte råda någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter.    När ni har samtycke måste ni också kunna visa vilken information ni lämnade vid samtycket samt hur samtycke har lämnats.   Behandlar ni personuppgifter om barn? Genom dataskyddsförordningen införs ett förstärkt skydd för barns personuppgifter, särskilt när det gäller kommersiella internettjänster som sociala nätverk. Därför är det viktigt att ni ser över hur ni kontrollerar en individs ålder samt hur ni inhämtar vårdnadshavarens samtycke.   Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter? Ni bör ha tillräckliga rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och utreda incidenter såsom dataintrång, eller på annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter ni behandlar. Observera att man måste rapportera händelser till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar så bra rutiner här är viktiga.    Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling? Kommer ni göra något som medför ökade risker, till exempel flytta stora mängder känslig data, ska ni genomföra en riskanalys. Om analysen visar på höga risker ska ni samråda med tillsynsmyndigheten innan ni genomföra det.   Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system? Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Om ni har mycket information så kan åtgärderna till exempel vara pseudonymisering, som medför att uppgifterna inte går att koppla till en enskild person utan ytterligare information (nyckel) som hålls avskild, eller dataminimering, det vill säga att endast behandla de uppgifter som är nödvändiga för varje enskilt ändamål. Se till att inventera alla era program/system så ni inte glömmer något.   Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation? Förordningen ställer krav på att vissa organisationer ska utse ett dataskyddsombud . Det gäller till exempel offentliga myndigheter och organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter.   Har ni verksamhet i flera länder? Huvudregeln i dataskyddsförordningen är att en organisation bara ska behöva svara inför dataskyddsmyndigheten i ett av EU:s medlemsländer. I organisationer med traditionella upplägg, där alla viktiga beslut fattas på huvudkontoret så är det enkelt att veta vilken tillsynsmyndighet som gäller.   Sammanfattning Det kan vara mycket att tänka på och det är en stor omställning för oss som hanterar personuppgifter. För att summera det hela så är här några grundläggande punkter som ni bör följa: Gör en översyn över vilka personuppgifter ni har Begränsa tillgång till och städa era register Se till att ni har rutiner för att ge ut personuppgifter vid förfrågan. Skapa rutiner hur ni tar in och lagrar information   Vi håller på att färdigställa de slutgiltiga detaljerna kring att anpassa Visma Mamut för GDPR. I huvudsak kommer vi säkerställa att du som kund kommer kunna följa förordningen. Det handlar om att uppdatera säkerheten och informationen i Mamut.   Uppdatering: Det finns nu skript som gör att man kan rensa personuppgifter med vissa kriterier. Till exempel: Alla kontaktpersoner som vi inte har haft någon aktivitet med på 2 år eller alla personuppgifter på verifikat äldre än 7 år. Här hittar ni dem.    Information om hur vi på Visma jobber med GDPR och andra förtroendefrågor hittar ni här: https://www.visma.com/privacy/ https://www.visma.com/trust-centre/   Denna artikel kommer uppdateras löpande så snart vi nås av ytterligare information kring GDPR.   Observera att informationen i denna artikel inte är juridisk rådgivning och är endast avsedd som information.   Dela gärna med er om hur ni jobbar med GDPR i ert företag
View full article
by Niclas Fundin VISMA
Denna artikel visa hur du kan ladda ned innehåll från Mamut Online Backup och avsluta kontot.    Om du har lagrat data på tjänsten som du önskar behålla bör du ladda ned och installera Mamut Online Backup genom följande länk:   http://teamwork.mamut.com/mob42.application   Du loggar in på ditt konto med din epost och ditt lösenord du valde när du upprättade kontot.     Observera att om du inte kommer ihåg eller har tillgång till ditt lösenord kan vi inte hjälpa dig att få tillgång till din data.     För att ladda ned innehåll 1. Klicka på återställ  2. Om Mamut Online Backup har varit installerat på flera maskiner kommer du få upp en lista på dem. Välj önskad maskin och och klicka på nästa. 3. Välj vilken data du vill ladda ned och klicka på nästa 4. Om du har använt ett annat lösenord för att kryptera datan kommer du får en fråga om att skriva i det här. Om lösenordet är det samma så kommer det fältet vara grått och du kan trycka nästa för att fortsätta.   Observera att om du inte kommer ihåg eller har tillgång till ditt lösenord kan vi inte hjälpa dig att få tillgång till din data.   5. Välj vart du vill spara datan som ska laddas ned och tryck på nästa 6. Lämna bocken ifylld på standard Jag vill bara ladda ned och tryck på nästa . 7. Klicka på Färdig för att genomföra nedladdningen.   Nedladdningen kommer nu visas på din skärm och sedan öppna Windows Utforskaren med mappen där dina filer är sparade på din dator.   Upprepa stegen om du önskar ladda ned innehåll från flera maskiner som nämns i punkt 2.   För att avsluta kontot 1. Klicka på Verktyg i menyn 2. Välj konto och Radera data/konto  
View full article
updated by Joakim Arvidsson VISMA ‎05-04-2018 14:21
Fakturering av en e-Faktura kommer inte starta om det saknas en internetuppkoppling eller det är problem med tjänsten som används av AutoInvoice integrationen.
View full article
by Niclas Fundin VISMA
  Det är inte helt ovanligt att man beställer samma produkt från flera olika leverantörer och de leverantörerna har också som oftast olika priser på produkten. Det finns lite olika alternativ på hur man vill det ska påverka inköpspriset i Mamut.   Ett av dem är att man vill att inköpspriset på produkten ska vara samma som senaste inköpet. Så här ställer man in det:   Gå till Inställningar - Företag - Inställning per modul - Produkt - Prishantering, där bockar ni i Uppdatera inköpspris och  -kostnad på produktkortet vid bokföring av inköp . O m ni har boxen under den ikryssad så uppdateras priset bara om ni beställer från standardleverantör, vilket kan vara bra om det endast är i undantagsfall som man beställer från sekundära leverantörer.     Tänk på att försäljningsordrar som redan är skapade uppdateras inte automatiskt. Vill man att det nya inköpspriset ska gälla på en specifik order regenerera orderrader genom att trycka på ∑ på ordern och sedan uppdatera kostnaderna. Här kan ni läsa mer om produktinställningar: http://help.mamut.com/se/mhelp/rtm/settings/company/module/companysettings_product.htm  
View full article
by Joakim Arvidsson VISMA
Om du försöker starta Mamut och får upp felmeddelandet “ Cannot find specified SQL server ” beror det oftast på att SQL-tjänsten inte har startats eller att programmet inte har tillgång till att ansluta till den. Då måste du starta om tjänsten manuellt
View full article
updated by Joakim Arvidsson VISMA ‎19-02-2018 08:30
Det kan ibland uppstå problem med utskrift till PDF från Mamut Business Software när drivrutinen för PDF-generatorn inte fungerar som den ska. Detta problem kan bero på installationsproblem, konflikt med andra drivrutiner eller inställningar i Windows.
View full article
by Joakim Arvidsson VISMA
  Vid utskick av eFaktura är det några krav som måste vara på plats.
View full article
updated by Joakim Arvidsson VISMA ‎07-12-2017 10:19
Vid utskrift till e-post eller PDF kommer felmeddelandet Printer not activated Error code: -30 . Orsaken till det är att tillgången i registret för drivrutinerna är inte satt korrekt.
View full article
by Louise Svalqvist VISMA
Mamut Import/Export är ett program som förenklar kommunikationen mellan Mamut och andra system via import och export av befintlig information. Klicka här eller på dokumentet för att ladda ner det som pdf. 
View full article
by Louise Svalqvist VISMA
Denna guide beskriver de olika steg man går igenom vid årsavslutning i Visma Mamut. Klicka här eller på dokumentet för att ladda ner det som pdf. 
View full article
Elefanten i rummet