Visma Mamut
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Välkommen till Visma Mamut

Har du frågor eller vill bara lära dig mer om Visma Mamut? Som kund är detta forumet för dig. Ställ din fråga till andra användare eller dela en best practice. Här hittar du som inloggad i communityt alltid nyheter, användartips och de senaste versionerna för nedladdning.

Endast kunder har full access till innehållet. Är du kund och inloggad, fyll i formuläret för att få full access.

Senaste inlägg

Eftersom communityt är vår primära kommunikationskanal kan det vara bra att få notiser när det läggs upp nya inlägg. Det gör du genom att prenumerera på inlägg. Du måste initiera prenumerationen för varje område (Forum, Användartips och Nyheter) under de produkter du är intresserad av. På varje sida (utom Översikt) hittar du en cirkel med tre punkter i uppe till höger på sidan. Om du klickar på den kommer följande meny upp: Här klickar du påPrenumereraför att initiera prenumerationen. Detta val ändras tillAvsluta prenumerationnär prenumerationen är aktiverad. Du kan hantera dina prenumerationer via menyn som kommer upp när du klickar på ditt namn/din avatar:
Principen för att registrera en ingående faktura fungerar på samma sätt som en utgående faktura. Skillnaden är att registreringen sker mot leverantörsreskontran när du registrerar en ingående faktura. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Kontrollera att korrekt räkenskapsår är valt i fönstret. Om felaktigt år visas så klickar du på kalenderknappen som visar året och väljer det år som fakturan ska bokföras mot. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat Ange korrekt Ver.Typ, Ver.datum och Period. Skriv in kontonummer 2440 (Leverantörsskulder) i kolumnen Konto och välj aktuell leverantör från listan som visas. Alternativt kan du skriva in leverantörsnumret direkt i kolumnen Konto för att få fram korrekt leverantör. I det nya fönstret som öppnas, skriver du in informationen som gäller för fakturan.Obs! Du måste ange ett fakturanummer eller OCR för att komma vidare men det fungerar att ange ett fiktivt nummer. Klicka därefter på OK (eller tryck på plustangenten) så uppdateras verifikatet med den nya informationen. Ange motkonto, dvs det konto som 2440 ska bokföras mot. Är det ett inköp av varor använder du vanligtvis konto 4011 Inköp material och varor 25%. Konto 4011 är momsbelagt vilket innebär att när du lägger in bruttobeloppet så genererar systemet automatiskt momskonteringen. När verifikatet är färdigt och balanserar kan du överföra det till huvudboken genom att klicka på ikonen Huvudbok. Då blir verifikatet verkställt.
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Om du har stängt period 1-12 i Mamut Business Software, men fått en SIE4 fil med bokslutstransaktioner från din redovisningskonsult som ska läsas in i programmet innan årsavslutet genomförs så ska du använda dig av importfunktionen Bokslut (SIE4). Börja med att ta en säkerhetskopia av Mamut Business Software Gå därefter till Arkiv – Import – Bokslut (SIE4). Ett fönster visas och förklarar att SIE4-filer som importeras via denna funktion hamnar i period 13, bokslutsperioden. Klicka på OK för att fortsätta. Du får nu ett nytt fönster där du ska välja om eventuella öppna verifikat i verifikatsregistreringen i bokslutsperiod 13 ska raderas och överskrivas med det som finns i importfilen, eller om bokslutstransaktionerna i importfilen ska läggas till de verifikat som redan finns. Peka ut sökvägen till SIE-filen. När du kommer till fönstret SIE synkroniseringska du ange vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras till. När importen är klar får du möjlighet att skriva ut en journal som visar vilka verifikat som har importerats. Dessa ligger nu i verifikatsregistreringen och du kan överföra dem till huvudbok därifrån. Klicka till sist på Stäng för att avsluta importguiden. Obs! Vid inläsning av SIE4 fil via importfunktionen Arkiv - Import - Import/Export - SIE4(Transaktioner) importeras verifikaten till det datum/period i Mamut Business Software som specificeras i filen. Om den period som verifikatet hör till inte är öppen, så kommer programmet att lägga verifikaten på första öppna period den hittar. Om perioder 1-12 är stängda så importeras verifikaten till nästa öppna period på nästkommande år. Period 13 räknas inte som vanlig period och inga verifikat importeras till denna period om du gör importen via importfunktionen SIE4 (Transaktioner). Vid inläsning av SIE4 fil med bokslutstransaktioner ska därmed alltid importfunktionen SIE4 (Bokslut) användas.
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring avräkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerademed en akronymför att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen ärexporterad från.När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas fönstret SIE synkronisering i vilketdu måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen skaimporteras.I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymertransaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nusynkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att väljaönskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet. Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste dukontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar förverifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvisDiverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara denverifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIEsynkronisering. Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIEsynkronisering .
Mamut Online har under ca 10 år varit en uppskattad del av Mamut-produkten. Vi står nu inför ett teknikskifte där plattformen Mamut Online inte uppfyller önskad prestanda. Det tillsammans med ett minskat intresse från våra kunder att utnyttja tjänsten har vi beslutat att avveckla Mamut Online. Våra kunder har använt Mamut Online i huvudsak för att online kunna lägga order och sköta en viss del av kontaktuppföljningen samt för att kunna skicka och ta emot e-fakturor. Vi har nu lanserat en ny lösning för elektronisk fakturering i Mamut. Den nya lösningen, baserad på Visma AutoInvoice, är helt integrerad i Mamut och byggd för att ge en enklare, bättre och stabilare service än vad vi för närvarande har via Mamut Online. Lösningen kan användas redan nu och du kan läsa mer och aktivera denhär. Använder ni Mamut Online för order och kontaktuppföljning ber vi er kontakta er partner elleross för att kolla på alternativa lösningar. Sista användningsdag för Mamut Online är satt till 2019-03-31. Observera att detta gäller endast Mamut Online och inte Mamut Business Software (Mamut Enterprise och Mamut Office) som ni har installerat på er dator, server eller har Mamut hostat hos oss eller någon annan part. FAQ Varför tar vi detta beslut? Mamut Online uppfyller tyvärr inte den prestanda som vi och våra kunder önskar. Det har lett till ett minskat intresse och minskat antal kunder som utnyttjar tjänsten. Vi stod därför inför valet att bygga om Mamut Online helt eller att förbättra den viktigaste funktionaliteten, fakturahanteringen. Vad är Mamut Online? Mamut Online är en tjänst för att ladda upp delar av din databas till vår server, vilket ger dig tillgång till några uppgifter online medan du synkroniserar med din lokala databas. De flesta av Mamut kunder använder endast detta för att skicka elektroniska fakturor idag. Du kan komma åt tjänsten genom att logga in påwww.mamutonline.com Vad betyder detta för mig som inte använder Mamut Online? Om du inte använder Mamut Online idag berörs du inte av dessa förändringar. Ditt Mamut-program kommer inte att påverkas av detta och kommer att fungera som tidigare. Vi rekommenderar dig ändå att aktivera AutoInvoice och använda elektronisk fakturering. Vad betyder det för mig som använder Mamut Online för att bara skicka elektroniska fakturor? Om du bara använder Mamut Online för att skicka elektroniska fakturor, är det enkelt att byta till den nya lösningen och inaktivera den gamla. Den nya lösningen är betydligt stabilare, lättare att använda och är rent generellt en bättre lösning. Vi rekommenderar byta lösning så fort som möjligt, men senast i slutet av maj 2019. Vad betyder detta för mig som använder Mamut online för andra saker än elektroniska fakturor, till exempel kunduppföljning och tidsregistrering? Om du använder Mamut Online för andra saker än eFaktura, rekommenderas att du kontaktar vår din partner ellerVismaför att titta på möjliga alternativ för att tillgodose de behov du har. Har Visma planer på att avsluta Mamut? Nej, det finns inga planer idag att avsluta Mamut. Har ni mer frågor är ni välkomna att kontakta oss på: niclas.fundin@visma.com 076-13 65 838 eller info@vismasoftware.se 010-14 12 700
Elefanten i rummet