Visma Mamut
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Välkommen till Visma Mamut

Har du frågor eller vill bara lära dig mer om Visma Mamut? Som kund är detta forumet för dig. Ställ din fråga till andra användare eller dela en best practice. Här hittar du som inloggad i communityt alltid nyheter, användartips och de senaste versionerna för nedladdning.

Endast kunder har full access till innehållet. Är du kund och inloggad, fyll i formuläret för att få full access.

Senaste inlägg

Om någon av produkterna på lagervärdeslistan eller i lagerbehållningsfönstret visar noll i lagervärde beror det på att produkterna inte hade ett inköpspris i priskalkylatorn då de blev varumottagna på lager RapportenLagervärdeslista(lagerförändringar) ochlagerbehållningsfönsterunderVisa - Lager - Lagerhämtar information från lagerförändringar. Även om det kanske finns ett inköpspris i priskalkylatorn på produkten nu, såfanns det inte då man registrerade inleveransen. För att lösa detta måste du nollställa lagerbehållningen på denna produkt, kontrollera att det ligger korrekt inköpspris på produktet och lägga in behållningen på nytt Så här går du tillväga: Gå tillVisa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den produkt det gäller ochnotera vilkenlagerbehålling den har. Sått 0 ikolumnenRäknat lager. KlickaOkoch svaraJapåfrågan omlagerinventeringen ska genomföras. Skriv utlagerinventeringsrapportom du önskar det. GåtillVisa - Produkt - Produktregister. Leta fram den produkt det gäller och gå till flikenPris. Kontrollera att det ligger korrektinköpsprishär. Stängproduktregistret och gåtillVisa - Lager -Lagerinventering. Leta fram den aktuella produkten och lägg in lagebehållningentillbakai kolumnenRäknatlager. KlickaOkochsvaraJapåfrågan omlagerinventeringen ska genomföras. Nu skalllagervärdeslistan visa korrekt lagervärde.
Om du ska genomföra en lagerinventering som ska läggas in på ett datum bakåt i tiden, så kan du inte bara ändra systemdatum i programmet och sedan inventera in det antal som räknades den dagen. Du måste korrigera räknat antal med hänsyn till inköp som gjorts, produkter som levererats och övriga lagertransaktioner som kan ha gjorts under tiden. Vi rekommenderar att du först tar en säkerhetskopia innan du verkställer lagerinventeringen.Exempel:Den 31 december 2017 visar programmet att du har 105 st i lager av en viss produkt. Men när du räknar ditt verkliga lager den 31 december 2017 så har du 103 st.Per dagens datum (t ex 20 januari 2018) har du 78 st i lager enligt programmet. Gå till Arkiv – Systemdatum och ange att 31 december 2017 är programmets systemdatum. Gå därefter till Visa – Lager – Lagerinventering och knappa in de siffror som gäller enligtnedan. I vårt exempel visade programmet 105 st i lager den 31 december 2017, men det verkliga lagret var 103 st. Per dagens datum visar programmet 78 st.Det som ska registreras som Räknat lager i inventeringen som gjordes den 31 december 2017 är 76.Uträkning:Registrerat lager per dagens datum – (Registrerat lager på systemdatumet – Verkligt Räknat lager) =Nytt Räknat lager per systemdatum:78 – (105 – 103) = 76 Obs! Räknat lager för 31 december 2017 anges alltså till 76 st, och inte 103 st.Efter att du har verkställt lagerinventeringen går du till Arkiv – Systemdatum och ändrar tillbaka till dagens datum.
Om du redan har en domän på Internet kan du koppla den till din hemsida som är upprättad i Mamut Så här går du tillväga: Sätt upp en CNAME på din domän (t.ex. www.dindoman.se) till hemsidan som är registrerad på mamutweb.com, t.ex. dinhemsida.mamutweb.com När detta är uppdaterat på Internet (tar upp till 24 timmar ) kan domänen och hemsidan koppplas i Mamut. Gå in påVisa - E-handel - Webbplatsinställningar - Admin - Koppla/ta bort domän Skriv in ert domännamn med WWW i fältet förDomän. Bocka iDomänen vidarebefordras redan tilldinhemsida.mamutweb.com Tryck på nästa.Programmet ska nu kontrollera att domänen pekar mot korrekt mamutweb.com sida och om det är det ska de kopplas samman. Adressen till din hemsida är nu endast domänen som du har angett. OBS!: Om du får upp meddelande om att domänen inte vidarebefordras korrekt måste du dubbelkolla med domänleverantör att domänen är uppsatt korrekt (se punkt 1 ovan) TIPS:Det är också möjligt att upprätta en sub-domän, t.ex. shop.dindoman.se om du önskar att koppla hemsidan till det. Det kan vara en idé om du bara har valt att använda Mamuts webbutik och ha en hemsida skapad utanför Mamut på t.ex. dindoman.se
För att du ska kunna använda dig av automatiskt OCR-nummer måste du ha ett OCR-avtal med din bank. Du kommer då att få både användarhandledning och annan relevant information. I Mamut Business Software används modulus 10 för uppbyggnad av OCR-nummer. Aktivera funktionen automatisk OCR-tilldelning Gå till Visa - Inställningar - Företag - fliken Inställningar per modul - Försäljning &Fakturering. Gå in på fliken Annat. Bocka för Automatisk OCR. Alla fakturor som skrivs ut får nu ett OCR-nummer. Anpassa fakturarapporten enligt det typsnitt som krävs för OCR-avläsningDet är viktigt att du kontrollerar med din bank vilket typsnitt som krävs för att banken skall kunna läsa av OCR på fakturan. För att anpassa din utskrift med rätt typsnitt gör du såhär Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport-/Etiketteditor. Markera fakturarapporten ni använder, t ex Faktura m/Bankgiro (BG 130 OCR) och klicka på Redigera. Markera alla nedanstående kodfält genom att hålla ner Shift på tangentbordet och klicka på dessa fält: oOR.Ord.KID Mton(oOR.Ord.InvoicePaySum) Right(Alltrim(Str(oOR.Ord.InvoicePaySum*100,20)),2) oOR.Ord.InvoiceModulusSum Strtran(AllTrim(oOR.Ord.ClientCommonAccount) ,"-","")Irapporten Faktura m/Bankgiro (BG 130 OCR) finner du dessa fält längst ner i editorn. Dessa ärrödmarkerade i nedanstående bild När du har markerat fälten så går du till menyn Format och Font. Välj typsnittet som banken kräver och klicka på OK. Stäng sedan rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringar. Tips! Om du får stjärnor (*) istället för belopp på utskriften efter att du har redigerat rapporten så beror det på att kodfältet på rapporten inte är stort nog för att visa alla siffror. För att lösa detta kan du gå in i rapporteditorn, dubbelklicka fältet och kryssa i "stretch with overflow".
I Mamut Business Software kan du reservera inköp mot försäljningsorder för att säkerställa attprodukter som ligger i inköp blir kopplade mot en viss försäljningsorder. Om du önskar att ta bort en inköpsreservation, måste du gå via lagermodulen: Gå till Visa - Lager - Lager. Klicka på Inköpsreservationer i vänstra menyn. I övre delen av fönstret sätter du eventuellt urval för att visa önskade reservationer och klickar påikonen Uppdatera (F5) när urvalet är definierat. I listan nedtill kommer då alla inköpsreservationer inom det valda urvalet att visas. Dubbelklicka på den inköpsreservation som du önskar att ta bort. Samma inköp kan vara reserveratmot flera försäljningsorder och du ser information om produkt, inköp och försäljningsorder i de olika kolumnerna på raderna i detta fönster. I nästa fönster som öppnas ser du vilka produkter som ligger på aktuellt inköp i övre delen. När dumarkerar en produkt på inköpet i övre delen ser du vilken/vilka försäljningsorder produkten i detta inköp är reserverat mot inedre delen av fönstret. Markera den försäljningsorder som reservationen ska tas bort från i nedre delen och klicka på detsvarta krysset Radera (Ctrl+D). Notera att varken försäljningsorder eller inköp påverkas på annat sätt än att själva reservationen tasbort.
Elefanten i rummet
Inloggade användare (247)